SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

63

Podpora vzniku a činnosti

regionálních partnerství v oblasti

CR (např. založení a podpora

činnosti regionálního fóra pro

cestovní ruch zajišťujícího

koordinaci realizace

marketingových strategií

v regionu Severozápad, podpora

regionálních či lokálních

destinačních managementů, …)

Rozvoj informačních a

rezervačních systémů a

vytvoření regionální sítě

informačních center

Podpora monitoringu

návštěvnosti, pasportizace,

zpracování analytických studií a

podkladů zajišťujících účinnější

řízení, rozvoj produktů a

marketing, zavádění systému

certifikace zařízení a služeb CR,

apod.

Příprava nových, zkvalitňování a

rozšiřování existujících produktů

CR s regionálním dopadem

(např. „wellness“ pro oblasti

lázeňství, či ekoturistiku na

území NP)

Podpora marketingu a

propagace akcí regionálního

významu (např. propagace a

prezentace významných

Vliv na ovzduší a klima

Vliv na vodu a hydrogeologii

Vliv na horninové prostředí a

reliéf

Vliv na půdu

Vliv na flóru a faunu

Vliv na lesy

Vliv na zemědělské kultury

Vliv na ekosystémy a krajinu

Vliv na zdraví a pohodu

obyvatelstva

Vliv na environmentální

vzdělávání, výchovu a osvětu

Vliv na archeologii, historii a

kulturu

0 0 0 0 0 0 0 2

Vliv na infrastrukturu a funkční

využití území

Komentář,

návrhy změn a doporučení

0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 nepřímý vliv v podobě propagace a zvýšení

informovanosti

0 0 0 0 1 0 0 1 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 2 Otázka dostupnosti pro místní občany

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines