SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

65

5.2. - Podpora rozvoje a

absorpční kapacity (v podobě

služby) zajišťující účinné a

udržitelné investice na

základě vhodných

integrovaných strategií a

rozvojové praxe.

Konzultace, přímá asistence a

podpora lokálních či regionálních

komunit v přípravě integrovaných

projektů a strategií pro jednotlivá

opatření priority 1 a 2;

Vliv na ovzduší a klima

Vliv na vodu a hydrogeologii

Vliv na horninové prostředí a

reliéf

Vliv na půdu

Vliv na flóru a faunu

Vliv na lesy

Vliv na zemědělské kultury

Vliv na ekosystémy a krajinu

Vliv na zdraví a pohodu

obyvatelstva

Vliv na environmentální

vzdělávání, výchovu a osvětu

Vliv na archeologii, historii a

kulturu

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vliv na infrastrukturu a funkční

využití území

Komentář,

návrhy změn a doporučení

0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 možnost financování analýz rizik střetů

se zájmy ochrany přírody

5.3. - Informace a publicita. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Podpora vzniku informačních

systémů a databází a sítí

certifikovaných poradců

proškolených v oblasti

problematiky SF, strategii a

přístupu ROP a přípravy a

realizace projektů;

Aktivity vyplývající z Plánu

informovanosti a publicity, který

musí obsahovat různé typy akcí

informujících veřejnost

(multimedia, video, inzertní

kampaň), zejména pak

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prezentace na webových 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 možno spolupráce s ochranou přírody

stránkách, informační kampaně

Distribuce dokumentace; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 možno spolupráce s ochranou přírody

informační centra

Prezentace v médiích, TV spoty a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines