SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

66

Vliv na ovzduší a klima

Vliv na vodu a hydrogeologii

Vliv na horninové prostředí a

reliéf

Vliv na půdu

Vliv na flóru a faunu

Vliv na lesy

Vliv na zemědělské kultury

Vliv na ekosystémy a krajinu

Vliv na zdraví a pohodu

obyvatelstva

Vliv na environmentální

vzdělávání, výchovu a osvětu

Vliv na archeologii, historii a

kulturu

Vliv na infrastrukturu a funkční

využití území

Komentář,

návrhy změn a doporučení

reklamy

Vydávání periodik (např. bulletinů) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.4. - Podpora ve formě

malých grantů na zpracování

různých studií spojených se

strategií a také zpracováním

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a realizací projektů.

Podpora přípravy a zpracování

projektů určených pro realizaci

v rámci některého z opatření

ROP, včetně podpory zpracování

potřebných studií a projektové

dokumentace.

5.5. – Tech. administrace.

Specifická pomoc zaměřená na

stimulaci implementačních a

monitorovacích struktur, které

budou odměňovány za náročnou

práci při řízení a implementaci

ROP

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 možnost financování analýz rizik střetů se

zájmy ochrany přírody, biologických

hodnocení, EIA, posouzení vlivů na lok.

Natura 2000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines