SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

68

středních škol

Modernizace vybavení základních a středních škol (např.

vybavení pracovních dílen, laboratoří a počítačových

učeben)

Úpravy vzdělávací infrastruktury v návaznosti na potřeby

dalšího vzdělávání (např. polyfunkční vybavení učeben s

ohledem na kombinované využití pro běžné stupně škol a

další vzdělávání komunitních škol)

Modernizace a dostavba infrastruktury pro poskytování

sociální péče (např. centra denních služeb, denní a týdenní

stacionáři, chráněné bydlení, domovy pro osoby se

zdravotním postižením

Modernizace a dostavba zdravotnických zařízení (vytvoření

komplexní infrastruktury v oblasti emergenční a akutní péče,

malá centra primární zdravotní péče, budování školících

center a jejich vybavení, snížení ekologické zátěže,

zdravotnické přístroje, zdravotnické laboratoře, informační

centra a jejich vybavení, podpora optimalizace logistických a

obslužných procesů)

Priorita 2 - Integrovaná podpora místního

rozvoje

2.1. – Budování kapacity pro místní rozvoj,

normovanost a osvětu veřejnosti

Aktivizace místních subjektů ze strany obecního úřadu

(společná setkání, řízené diskuse, výměna zkušeností a

příkladů dobré praxe) vedoucí k ustavení neformálního

místního partnerství, vyhodnocení místních potřeb a

vypracování jednoduchého místního akčního plánu

stanovujícího cíle ve střednědobém horizontu a

obsahujícího dohodnuté strategické projekty a záměry

včetně identifikace nezbytných zdrojů a subjektů potřebných

k realizaci tohoto plánu;

Zpracování informačních a komunikačních materiálů a médií

určených pro místní občany i vnější svět a vztahující se

zejména k vlastní iniciativě místního rozvoje, ale i k místním

službám, území, jeho historii, kultuře, přírodě a lidem

(časopisy, webové stránky, informační tabule vč.

elektronických, publikace, apod.

Osvětové akce pro zvyšování zapojení veřejnosti (kulaté

stoly, občanská fóra, konzultace s veřejností o

navrhovaných investicích, o vizi místní oblasti, zpracování

místních studií, provedení průzkumů, dotazníky, apod.

2.2. – Investice pro rozvoj fyzické infrastruktury

Revitalizace, regenerace a rozvoj obcí a jejich částí

prostřednictvím:

Stavební obnova a dostavba veřejných prostranství,

náměstí, architektonických prvků;

Výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské

vybavenosti, objektů pro kulturní a komunitní život, veřejný

sektor (včetně značení a úprav pro tělesně postižené);

Včetně (pokud je součástí komplexního řešení):

Rekonstrukce a výstavby chodníků, pěších zón,

podchodů, pásů pro cyklisty včetně značení a úprav pro

tělesně postižené;

Rekonstrukce a výstavby veřejného osvětlení;

Komentář,

návrhy změn a doporučení

střetové aktivity s OP, možná rizika spočívají ve

střetu s urbanistickými zásadami a s krajinným

rázem

při dodržení platné legislativy pouze výjimečně

střetové aktivity s OP, možná rizika spočívají ve

střetu s urbanistickými zásadami a s krajinným

rázem

při dodržení platné legislativy pouze výjimečně

střetové aktivity s OP, možná rizika spočívají ve

střetu s urbanistickými zásadami a s krajinným

rázem

do programu zapojit konzultace zahrnující

urbanistické a architektonické zásady řešení

vesnického prostoru, vytyčení rizik vyplývajících z

možných střetů se zájmy OP

propagace měkké turistiky a „využití“ místních

přírodních hodnot a zajímavostí ve prospěch místní

správy, navázání těchto hodnot má regionální

povědomí a patriotismus

Pozor na narušení vnímání venkovského prostoru

nevhodnými městskými prvky

Pozor na narušení vnímání venkovského prostoru

městskými prvky, možný vliv na krajinný ráz a

urbanistické prostředí, jen v případě náhrady

lokálních topenišť na TP za zdroje šetrnější.

Pozor na narušení vnímání venkovského prostoru

městskými prvky

vhodný nástroj pro úspory a optimalizaci

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines