SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

72

5.3. - Informace a publicita.

Podpora vzniku informačních systémů a databází a sítí

certifikovaných poradců proškolených v oblasti problematiky

SF, strategii a přístupu ROP a přípravy a realizace projektů;

Aktivity vyplývající z Plánu informovanosti a publicity, který

musí obsahovat různé typy akcí informujících veřejnost

(multimedia, video, inzertní kampaň), zejména pak

Prezentace na webových stránkách, informační kampaně

Distribuce dokumentace; informační centra

Prezentace v médiích, TV spoty a reklamy

Vydávání periodik (např. bulletinů)

5.4. - Podpora ve formě malých grantů na zpracování

různých studií spojených se strategií a také

zpracováním a realizací projektů.

Podpora přípravy a zpracování projektů určených pro

realizaci v rámci některého z opatření ROP, včetně podpory

zpracování potřebných studií a projektové dokumentace.

5.5. – Technická administrace.

Specifická pomoc zaměřená na stimulaci implementačních a

monitorovacích struktur, které budou odměňovány za

náročnou práci při řízení a implementaci ROP

Komentář,

návrhy změn a doporučení

možno spolupráce s OP

možno spolupráce s OP

možno spolupráce s OP

možno spolupráce s OP

možnost financování analýz ryzik střetů se zájmy

ochrany přírody, biologických hodnocení, EIA,

posouzení vlivů na lok. Natura 2000

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines