SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

77

odpadů a produkce

nebezpečných odpadů

Podíl recyklovaných odpadů

Data z jednotlivých

Rozloha ploch přírodního

charakteru

a produkce nebezpečných odpadů

za sledované období

% Podíl recyklovaných odpadů z

celkové produkce odpadu

m 2

Rozloha nových ploch přírodního

charakteru (stromy, trávníky,

květinové záhony, keře, lesy,

zvláště chráněná území, zeleň

podél toků i komunikací, lokality

Natura 2000, parky, zahrady,

stromořadí apod.), realizovaných

v rámci programu.

projektů, podpořených

v rámci programu

Data z jednotlivých

projektů, podpořených

v rámci programu

Data z jednotlivých

projektů, podpořených

v rámci programu

Délka revitalizovaných vodních

toků

Rozloha znovu využitých

brownfields.

Počet projektů zaměřených na

environmentálně šetrné formy

dopravy

Počet cestujících přepravených

MHD

Hluková zátěž obyvatel.

Spotřeba vody (viz číselník

230300)

Ztráty vodovodní vody v síti

Společnosti se zavedeným

environmentálním systémem

řízení

Počet realizovaných projektů

zapojením partnerů

km

m 2

Počet

obyvatel

Počet

obyvatel

Počet

obyvatel

tis.m 3

%

Počet

společností

Počet

projektů

Délka nově revitalizovaných

vodních toků (m)

Rozloha brownfields, jejichž

znovuvyužití bylo Podpořeno

v rámci programu

počet cestujících přepravených

MHD za rok

počet projektů zaměřených na

podporu environmentálně

šetrných forem dopravy

Počet obyvatel žijících

v oblastech s překročenými limity

hluku

Pitná voda fakturovaná v tis. m 3

Podíl vody ztracené ve vodovodní

síti

Počet společností se zavedeným

environmentálním systémem

řízení

Počet realizovaných projektů se

zapojením partnerů z veřejného,

nevládního, soukromého sektoru

či s veřejností

Data z jednotlivých

projektů podpořených

v rámci programu

Data z jednotlivých

projektů, podpořených

v rámci programu

Data z jednotlivých

projektů, podpořených v

rámci

programu

Kraje (průnik

geografického modelu

isolinií hluku – hlukových

map )

Data z jednotlivých

projektů, podpořených

v rámci programu

Vodovody a kanalizace

Ministerstvo životního

prostředí, CENIA

Data z jednotlivých

projektů, podpořených v

rámci programu

Data z jednotlivých

projektů, podpořených

v rámci programu

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines