SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

83

Priority ROP NUTS II - SZ

a jejich specifické cíle

Modernizace, fyzická obnova a dostavba základních a

středních škol

Modernizace vybavení základních a středních škol (např.

vybavení pracovních dílen, laboratoří a počítačových

učeben)

Úpravy vzdělávací infrastruktury v návaznosti na potřeby

dalšího vzdělávání (např. polyfunkční vybavení učeben s

ohledem na kombinované využití pro běžné stupně škol a

další vzdělávání komunitních škol)

Modernizace a dostavba infrastruktury pro poskytování

sociální péče (např. centra denních služeb, denní a týdenní

stacionáři, chráněné bydlení, domovy pro osoby se

zdravotním postižením

Modernizace a dostavba zdravotnických zařízení (vytvoření

komplexní infrastruktury v oblasti emergenční a akutní péče,

malá centra primární zdravotní péče, budování školících

center a jejich vybavení, snížení ekologické zátěže,

zdravotnické přístroje, zdravotnické laboratoře, informační

centra a jejich vybavení, podpora optimalizace logistických a

obslužných procesů)

Priorita 2 - Integrovaná podpora místního

rozvoje

2.1. – Budování kapacity pro místní rozvoj,

normovanost a osvětu veřejnosti

Aktivizace místních subjektů ze strany obecního úřadu

(společná setkání, řízené diskuse, výměna zkušeností a

příkladů dobré praxe) vedoucí k ustavení neformálního

místního partnerství, vyhodnocení místních potřeb a

vypracování jednoduchého místního akčního plánu

stanovujícího cíle ve střednědobém horizontu a

obsahujícího dohodnuté strategické projekty a záměry

včetně identifikace nezbytných zdrojů a subjektů potřebných

k realizaci tohoto plánu;

Zpracování informačních a komunikačních materiálů a médií

určených pro místní občany i vnější svět a vztahující se

zejména k vlastní iniciativě místního rozvoje, ale i k místním

službám, území, jeho historii, kultuře, přírodě a lidem

(časopisy, webové stránky, informační tabule vč.

elektronických, publikace, apod.

Osvětové akce pro zvyšování zapojení veřejnosti (kulaté

stoly, občanská fóra, konzultace s veřejností o

navrhovaných investicích, o vizi místní oblasti, zpracování

místních studií, provedení průzkumů, dotazníky, apod.

2.2. – Investice pro rozvoj fyzické infrastruktury

Revitalizace, regenerace a rozvoj obcí a jejich částí

prostřednictvím:

Stavební obnova a dostavba veřejných prostranství,

náměstí, architektonických prvků;

Výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské

vybavenosti, objektů pro kulturní a komunitní život, veřejný

sektor (včetně značení a úprav pro tělesně postižené);

Včetně (pokud je součástí komplexního řešení):

Rekonstrukce a výstavby chodníků, pěších zón,

podchodů, pásů pro cyklisty včetně značení a úprav pro

tělesně postižené;

Rekonstrukce a výstavby veřejného osvětlení; 0

Komentář,

návrhy změn a doporučení

1 lze předpokládat vhodnější pracovní

prostředí a kulturnější zázemí

Potenciální možnost snížení zdravotních rizik

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

0

2 relativně nadějný příslib vyšší psychické

pohody a zdravotně-sociálního zázemí

2 relativně nadějný příslib vyšší psychické

pohody a zdravotně-sociálního zázemí

1

relativní šance pro uplatnění principů péče o

veřejné zdraví v nejširším slova smyslu,

včetně systematické uplatňování principů

obsažených v nadnárodních a národních

směrnicích

2 příslib pro propagaci zdravého životního stylu

0 relativní šance pro uplatnění principů péče o

veřejné zdraví v nejširším slova smyslu,

včetně systematické uplatňování principů

obsažených v nadnárodních a národních

směrnicích

1 šance pro malou zátěž ze strany stavebních

činností. Naděje pro vyšší faktor pohody a

regeneraci fyzických i duševních sil

2 relativně nadějný příslib vyšší psychické

pohody a zdravotně-sociálního zázemí

2 relativně nadějný příslib vyšší psychické

pohody a zdravotně-sociálního zázemí

More magazines by this user
Similar magazines