SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

84

Priority ROP NUTS II - SZ

a jejich specifické cíle

Renovace a zakládání veřejných zelených ploch, parků,

rekreačních zón apod. (bez vazby na cestovní ruch);

Rekonstrukce a obnovy historických a kulturních památek 0

(bez vazby na cestovní ruch);

Rekonstrukce a výstavby dětských hřišť, veřejných

sportovišť a ploch pro volnočasové aktivity;

Investic do zlepšení dostupnosti a bezpečnosti veřejné

dopravy (autobusové zastávky);

Rekonstrukce a výstavby místních komunikací včetně

parkovacích ploch;

Rekonstrukce a výstavby místní technické infrastruktury

Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů

Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení

vzdělávacích institucí vč. vybavení ICT (základní a střední

školství, celoživotní vzdělávání, APZ, knihovny);

Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení institucí

sloužících skupinám ohroženým vyloučením ze

společnosti,

Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení

zdravotnických zařízení;

Komentář,

návrhy změn a doporučení

2 relativně nadějný příslib vyšší psychické

pohody a zdravotně-sociálního zázemí

2 relativně nadějný příslib vyšší psychické

pohody a zdravotně-sociálního zázemí

1 vyšší vzdělání lepší šance pro uplatnění v

životě – pracovní příležitosti

0


šance lepšího zdravotně sociálního zázemí

Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení 1 šance pro lepší sociální zázemí

předškolní a mimoškolní péče o děti;

Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení 2 šance pro lepší sociálně-zdravotní zázemí

péče o seniory

Infrastruktura pro hospodářský rozvoj

Rekonstrukce a regenerace využití zchátralých objektů a

výrobních areálů brownfields pro ekonomické aktivity

nevýrobní povahy a občanskou vybavenost včetně

rozšíření o nové sousedící plochy;

Rekonstrukce a výstavba související technické

infrastruktury (kanalizace, vodovody, osvětlení, značení);

Rekonstrukce a výstavba přístupových komunikací.

Priorita 3 – Dostupnost a dopravní obslužnost

3.1. Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a

nadregionálního významu

Příprava projektů a související projektové dokumentace pro

projekty zajišťující napojení regionu na síť TEN-T a projekty

řešící vnitřní propojení regionu;

Rekonstrukce, modernizace a budování komunikací II. a III.

třídy zajišťujících napojení center regionu na nadregionální

osy sítě TEN-T včetně odstraňování lokálních „slabých míst“

na komunikacích napojujících region na síť TEN-T, zejména

obchvatů sídel a aglomerací

Rekonstrukce, modernizace a budování komunikací II. a III.

třídy zajišťujících efektivní propojení uvnitř regionu, vyšší

propustnost státní hranice a vytvářejících základní

předpoklady pro efektivní mobilitu obyvatel v celém regionu

Rekonstrukce a modernizace regionálních železničních tratí

zajišťujících propojení regionu a jeho napojení na okolní

prostor

Modernizace a rozvoj regionálních letišť celoregionálního či

nadregionálního významu včetně rozvoje sítě heliportů a

související dopravní infrastruktury;

Rozvoj dopravní infrastruktury podmiňující efektivní využití

potenciálu Labské vodní cesty;


0

0

3

0

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines