SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

85

Priority ROP NUTS II - SZ

a jejich specifické cíle

3.2. Rozvoj a modernizace dopravní obslužnosti

regionu

Příprava koncepcí, programů a projektů zaměřených na

řešení rozvoje dopravní obslužnosti v regionu a jeho

částech včetně přípravy nezbytné související dokumentace;

Realizace ucelených integrovaných projektů rozvoje

dopravní obslužnosti zaměřených jak na rozvoj, modernizaci

a rekonstrukci potřebné infrastruktury (rekonstrukce a

budování dopravních terminálů, rozvoj tratí MHD, budování

parkovišť v rámci systému „park & ride“, apod.), tak na

rozvoj souvisejících služeb (budování informačních a

odbavovacích systémů, propagace a medializace veřejné

dopravy…);

Modernizace dopravní infrastruktury měst s orientací na

preferenci a zkvalitňování služeb MHD včetně záchytných

parkovišť a kapacit pro odbavování vozidel ve městech;

Zlepšování dostupnosti veřejné dopravy pro specifické

skupiny obyvatel (staré a handicapované občany),

zvyšování atraktivity a bezpečnosti městské a příměstské

veřejné dopravy (např. zastávky, odbavovací systémy

apod.);

Rozvoj a budování cyklostezek regionálního významu

důležitých pro zajištění plnohodnotné dopravní obslužnosti

regionu.

Priorita 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

4.1. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR

Obnova, rozvoj, rekonstrukce a úpravy základní a

doprovodné infrastruktury pro turistiku (např. turistické trasy,

cyklostezky, naučné stezky, hippostezky, lyžařské trasy a

areály, …včetně přístřešků, odpočívadel, systémů značení,

zařízení pro úpravu tratí, apod.)

Revitalizace kulturních, technických a průmyslových

památek a kulturního dědictví pro jejich využití v CR (např.

rozhledny, muzea, expozice, galerie, informační centra,….)

Modernizace a úpravy lázeňské infrastruktury pro zlepšení

standardu a kvality služeb pro tradiční i moderní formy

lázeňství („wellness“), realizaci bezbariérových přístupů a

dalších úprav pro zdravotně postižené návštěvníky,…

Výstavba, rekonstrukce podmiňující dopravní infrastruktury

zajišťující dostupnost a kvalitní přístup k místům

s atraktivitami CR (komunikace, parkoviště, chodníky,

systémy značení, apod.)

4.2. Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a

stravovacích zařízení

Rekonstrukce, modernizace současných ubytovacích

zařízení hotelového typu (včetně případné restaurační části)

na úroveň nejméně středního standardu

Výstavba, popř. modernizace lehkých sezónních

ubytovacích zařízení včetně související doplňující

infrastruktury (např. veřejná tábořiště, autokempinky,

chatové osady)

Rekonstrukce, přestavba vhodných objektů na celoroční

ubytovacích zařízení včetně doprovodné infrastruktury a

nezbytného zázemí

výstavba nových či přístavba rozšiřující ubytovací či

Komentář,

návrhy změn a doporučení

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí
2 příslib rozvoje sociálních služeb

2 propagace a prostor pro rozvoj sportovně

rekreačních aktivit – zdravější životní styl

1 propagace a prostor pro rozvoj sportovně

rekreačních aktivit – zdravější životní styl

0

1 Otázka dostupnosti pro místní občany

0

More magazines by this user
Similar magazines