SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

87

Priority ROP NUTS II - SZ

a jejich specifické cíle

Vydávání periodik (např. bulletinů) 0

5.4. - Podpora ve formě malých grantů na zpracování

různých studií spojených se strategií a také

0

zpracováním a realizací projektů.

Podpora přípravy a zpracování projektů určených pro 0

realizaci v rámci některého z opatření ROP, včetně podpory

zpracování potřebných studií a projektové dokumentace.

5.5. – Technická administrace.

Specifická pomoc zaměřená na stimulaci implementačních a

monitorovacích struktur, které budou odměňovány za

náročnou práci při řízení a implementaci ROP

0

Komentář,

návrhy změn a doporučení

Závěr

Přes výše uvedené nedostatky předložené koncepce ROP Severozápad z hlediska jejího

možného vyhodnocení vlivu na veřejné zdraví je možné konstatovat, že po zapracování

připomínek zpracovatele vyhodnocení, by žádný z jejich cílů neměl mít zásadně negativní vliv na

veřejné zdraví. Naopak, obecně se lze domnívat, že většina zdravotních determinant nebude

těmito záměry významně dotčena a při jejich optimální přípravě a řešení mohou mít její cíle také

pozitivní vliv. Zejména zlepšením sociálních a ekonomických podmínek obyvatel. Jedná se

především o předpokládané zvýšení vzdělanosti, zvýšení nabídky pracovních míst a vytvoření

infrastruktury pro zdravý životní styl, jako součásti péče o lidské zdroje. Současně při

respektování a aktivní ochraně životního prostředí dojde i ke zlepšení zdraví obyvatel.

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines