SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

9

• Koncepce rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje - I. etapa

• Územní plány VÚC schválené nebo navržené území Karlovarského kraje

o ÚP VÚC Karlovarského kraje

o ÚP vojenského újezdu Hradiště

o ÚP VÚC Karlovarsko-sokolovské aglomerace

o ÚP VÚC okresu Cheb

o ÚPG území dotčeného těžbou hnědého uhlí na Sokolovsku

o US západní části Sokolovské pánve

• Územní plány VÚC schválené nebo navržené území Ústeckého kraje

o ÚP VÚC Ústeckého kraje

o ÚG zaměřený na rozvoj občanské vybavenosti a cestovního ruchu Šluknovska

o ÚP VÚC Labské pískovce a Šluknovsko

o ÚP VÚC okresu Litoměřice

o ÚP VÚC Severočeské hnědouhelné pánve

o ÚP VÚC Severočeské hnědouhelné pánve, 1. změny a doplňky

o ÚP VÚC Severočeské hnědouhelné pánve, 2. změny a doplňky

o ÚP VÚC Šluknovsko

o ÚPG VÚC Mělnicko - postižená oblast

Prioritní osy a prioritní okruhy navrhované v rámci aktualizací všech strategických dokumentů

krajů mají věcnou a obsahovou návaznost na prioritní osy a okruhy formulované v NSRR.

Plány péče o chráněné krajinné oblasti a národní park

• Plán péče o národní park České Švýcarsko, autoři kolektiv pracovníků Správy NP.

Plán péče není pro toto území dosud schválen. (Poslední verze návrhu PP byla

zpracována v 1. pol. t. r.)

• Plán Péče pro CHKO Lužické hory, autorem Správa CHKO Lužické hory, schválen

6.3. 2000 MŽP ČR pod c. j. OOP/1686/00 na období 2000 - 2009

• Plán péče CHKO České Středohoří, Autorský kolektiv: Kateřina Beranová, Borek

Franěk, Ing. Roman Hamerský, Ing. Vlasta Holubová, Ing. Luděk Hubal, Ing. Zdeněk

Janda, Mgr. Jiří Kinský, Martin Košner, Pavel Moravec, Ing. Dagmar Robková,

Ing.arch. Bohumila Šatrová, Jiří Šverhart, Litoměřice, červen 1999, platnost původně

2000 – 2009, v roce 2005 platnost prodloužena do roku 2014

• Plán péče o CHKO Kokořínsko na období 1999 – 2008, Autoři: Luboš Beran ,

Kateřina Bímová, Marcela Čejková, Božena Nová, Ladislav Pořízek, Miroslav Řezáč,

Eva Šestáková, Miloslav Šnajdr, Mělník, listopad 1998

• Plán péče o CHKO Labské pískovce, autoři pracovníci Správy CHKO, schválen MŽP

v roce 1997 a v letošním roce prodloužen do roku 2011.

• Plán péče o CHKO Slavkovský les, Správa NP, schválen MŽP ČR v roce 1996 a

v letošním roce prodloužen do roku 2011.

V rámci SEA ROP SV lze doporučit, aby plány péče byly respektovány při plánování rozvoje

NUTS II Severozápad na regionální i lokální úrovni, respektive při přípravě jednotlivých

konkrétních projektů. Na zohlednění tohoto doporučení musí dozírat jednotlivé orgány ochrany

přírody, odpovědné za konkrétní území.

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines