 321 Opava východ - Ostrava - Havířov - Český Těšín ... - SŽDC

szdc.cz

 321 Opava východ - Ostrava - Havířov - Český Těšín ... - SŽDC

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 – 2015 platí od 14. prosince 2014

v 321 Český Těšín - Havířov - Ostrava - Opava východ, Ostrava-Kunčice - Ostrava-Svinov

1 Český Těšín - Ostrava - Opava

R1 Český Těšín - Havířov - Ostrava - Opava, R10 Ostrava - Opava - Moravský Beroun (- Olomouc)

h ODIS

km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 3418

U ~4 c

) 1010

_ w x K

#

Sp 1608

¥¦ ~ c

*#

2858

U c

Sp 1608

¥¦ ~ c

*#

3420

¥¦ ~ c

2836

¥¦ ~ c

R 1124

¦ ~ w ^

c %

3422

¥¦ ~2 c

Ze stanice

Košice

0 Český Těšín 320,322 h45 11 45 ## 12 00 W 12 12 K 12 45 #, 13 15 13 45 W 14 12

5 Chotěbuz 320 h42,45 11 50 Ý p¢¢ Ý K 12 17 12 50 Ý K 13 20 13 50 Ý K 14 17

11 Albrechtice u Českého Těšína h42 11 56 Ý p¢¢ Ý 12 23 12 56 Ý 13 26 13 56 Ý 14 23

13 Horní Suchá h8,40,42 12 00 Ý p¢¢ Ý 12 26 13 00 Ý 13 30 14 00 Ý 14 26

15 Havířov-Suchá h40 12 03 Ý p¢¢ Ý 12 29 13 03 Ý 13 33 14 03 Ý 14 29

19 Havířov h40 / 12 06 ## 12 16 Ý 12 32 13 06 Ý 13 36 14 06 Ý 14 32

Havířov h40 12 07 12 17 Ý 12 33 $( 12 40 13 07 Ý 13 37 14 07 14 17 Ý 14 33 $( 14 40

23 Šenov h17,40 12 12 p¢¢ Ý p¢¢ Ý p¢¢ 13 12 Ý 13 42 14 12 p¢¢ Ý p¢¢ Ý p¢¢

25 Ostrava-Bartovice h2,17 12 16 p¢¢ Ý p¢¢ Ý p¢¢ 13 16 Ý 13 46 14 16 p¢¢ Ý p¢¢ Ý p¢¢

29 Ostrava-Kunčice 323 h2,18 / 12 21 p¢¢ W 12 44 $( 12 51 13 21 Ý 13 51 14 21 p¢¢ W 14 44 $( 14 51

Ostrava-Kunčice 323 h2,18 12 23 n¢¢ n¢¢ 12 53 13 23 Ý 13 53 14 23 n¢¢ n¢¢ 14 53

33 Ostrava-Vítkovice h2,3 12 28 n¢¢ n¢¢ 12 58 13 28 Ý 13 58 14 28 n¢¢ n¢¢ 14 58

41 Ostrava-Svinov a L 270 h1,3,4 / 12 35 n¢¢ n¢¢ 13 05 13 35 #, 14 05 14 35 n¢¢ n¢¢ 15 05

0 Ostrava-Kunčice h2,18 +$ z n¢¢ p¢¢ W K 12 45 n¢¢ n¢¢ p¢¢ W K 14 45

2 Ostrava-Kunčičky h2 p¢ z n¢¢ p¢¢ Ý p¢¢ n¢¢ n¢¢ p¢¢ Ý p¢¢

5 Ostrava střed h1,2 p¢ z n¢¢ p¢¢ Ý 12 51 n¢¢ 13 46 n¢¢ p¢¢ Ý 14 51

6 Ostrava-Stodolní h1,2 p¢ z n¢¢ 12 36 Ý 12 53 n¢¢ 13 48 n¢¢ 14 36 Ý 14 53

8 Ostrava hl.n. L h1 +$ / n¢¢ 12 39 Ý 12 56 n¢¢ 13 52 n¢¢ 14 39 Ý 14 56

Ostrava hl.n. h1 +# z n¢¢ 12 40 Ý K 12 57 n¢¢ 13 57 n¢¢ 14 40 Ý K 14 57

10 Ostrava-Mariánské Hory h1 p¢ z n¢¢ p¢¢ Ý p¢¢ n¢¢ p¢¢ n¢¢ p¢¢ Ý p¢¢

13 Ostrava-Svinov a L h1,3,4 +# / n¢¢ 12 46 W 13 03 n¢¢ 14 04 n¢¢ 14 46 W 15 03

41 Ostrava-Svinov a 270 h1,3,4 12 45 12 48 ij¢ W j 13 09 13 45 14 09 14 45 14 48 ij¢ W j 15 09

44 Ostrava-Třebovice h4,12 12 48 R Ý p¢¢ 13 48 p¢¢ 14 48 R Ý p¢¢

49 Děhylov e1 h12,32 12 54 E Ý p¢¢ 13 54 p¢¢ 14 54 E Ý p¢¢

52 Jilešovice h32 12 58 G Ý p¢¢ 13 57 p¢¢ 14 58 G Ý p¢¢

56 Háj ve Slezsku h31,32 13 02 I Ý 13 20 14 07 p¢¢ 15 02 I Ý 15 20

59 Lhota u Opavy h31 13 05 O Ý p¢¢ 14 10 p¢¢ 15 05 O Ý p¢¢

60 Mokré Lazce h31 13 06 J Ý p¢¢ 14 12 p¢¢ 15 06 J Ý p¢¢

62 Štítina e1 h31 13 09 E Ý 13 29 14 15 p¢¢ 15 09 E Ý 15 29

65 Opava-Komárov h30,31,300 13 14 T Ý p¢¢ 14 19 p¢¢ 15 14 T Ý p¢¢

69 Opava východ 310,315,317 h30,300 / 13 18 W 13 35 14 23 14 29 15 18 W 15 35

Do stanice Praha hl.n. Olomouc

hl.n.

Praha hl.n.

# dopravce RegioJet, a.s.; možnost Wi-Fi

připojení; palubní portál; místenka je součástí

jízdenky

% platí také jízdní doklady ODIS

## nejede 25.XII., 1.I.

#, jede v W, nejede 22.XII. – 2.I.

$( jede v E a

*# jízdní doklady ČD platné pro trať Ostrava-

Kunčice - Ostrava-Svinov (přímo přes Ostravu-

Vítkovice) platí bez doplatku rozdílu jízdného i

při jízdě přes Ostravu střed

+# viz trať 270

+$ viz trať 323

U 3418 v E, a 22.XII. – 2.I. vozy 1. a 2. třídy

U 2858 v E a vozy 1. a 2. třídy

U 2860 v E a vozy 1. a 2. třídy

~2 v E a

~4 v E, a 22.XII. – 2.I.

" 1012

¡ w x K

#

Sp 1610

¥¦ ~ c

*#

2860

U c

Sp 1610

¥¦ ~ c

*#

L ve stanici Ostrava hl.n. není zaručen přestup,

je-li mezi příjezdem vlaků z tratě 321 a odjezdem

vlaků na trať 270 interval kratší než 7 minut, u

ostatních přípojných vlaků 4 minuty, ve stanici

Ostrava-Svinov 4 minuty

e1 návazná autobusová doprava ODIS je na str.

740

11

v 321 Český Těšín - Havířov - Ostrava - Opava východ, Ostrava-Kunčice - Ostrava-Svinov

1 Český Těšín - Ostrava - Opava

R1 Český Těšín - Havířov - Ostrava - Opava, R10 Ostrava - Opava - Moravský Beroun (- Olomouc)

km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 3424

¥¦ ~ c

2838

c

R 1122

¦ ~ w ^

c %

3426

¥¦ ~ c

" 1014

¡ w x K

#

Sp 1612

¥¦ ~ c

*#

2862

U c

Sp 1612

¥¦ ~ c

*#

3428

¥¦ ~ c

2864

c

R 1120

¦ f ~ w

^ c %

h ODIS

3430

¥¦ ~2 c

Ze stanice

0 Český Těšín 320,322 h45 K 14 45 #+ 15 15 15 45 W 16 12 K 16 45 17 45

5 Chotěbuz 320 h42,45 K 14 50 Ý K 15 20 15 50 Ý K 16 17 16 50 17 50

11 Albrechtice u Českého Těšína h42 14 56 Ý 15 26 15 56 Ý 16 23 16 56 17 56

13 Horní Suchá h8,40,42 15 00 Ý 15 30 16 00 Ý 16 26 17 00 18 00

15 Havířov-Suchá h40 15 03 Ý 15 33 16 03 Ý 16 29 17 03 18 03

19 Havířov h40 / 15 06 Ý 15 36 16 06 Ý 16 32 17 06 18 06

Havířov h40 15 07 Ý 15 37 16 07 16 17 Ý 16 33 $( 16 40 17 07 #+ 17 37 18 07 18 17

23 Šenov h17,40 15 12 Ý 15 42 16 12 p¢¢ Ý p¢¢ Ý p¢¢ 17 12 Ý 17 42 18 12 p¢¢

25 Ostrava-Bartovice h2,17 15 16 Ý 15 46 16 16 p¢¢ Ý p¢¢ Ý p¢¢ 17 16 Ý 17 46 18 16 p¢¢

29 Ostrava-Kunčice 323 h2,18 / 15 21 Ý 15 51 16 21 p¢¢ W 16 44 $( 16 51 17 21 Ý 17 51 18 21 p¢¢

Ostrava-Kunčice 323 h2,18 15 23 Ý 15 53 16 23 n¢¢ n¢¢ 16 53 17 23 Ý 17 53 18 23 n¢¢

33 Ostrava-Vítkovice h2,3 15 28 Ý 15 58 16 28 n¢¢ n¢¢ 16 58 17 28 Ý 17 58 18 28 n¢¢

41 Ostrava-Svinov a L 270 h1,3,4 / 15 35 #+ 16 05 16 35 n¢¢ n¢¢ 17 05 17 35 #+ 18 05 O 18 35 n¢¢

0 Ostrava-Kunčice h2,18 +$ z n¢¢ n¢¢ p¢¢ W K 16 45 n¢¢ n¢¢ p¢¢

2 Ostrava-Kunčičky h2 p¢ z n¢¢ n¢¢ p¢¢ Ý p¢¢ n¢¢ n¢¢ p¢¢

5 Ostrava střed h1,2 p¢ z n¢¢ 15 49 n¢¢ p¢¢ Ý 16 51 n¢¢ 17 49 n¢¢ p¢¢

6 Ostrava-Stodolní h1,2 p¢ z n¢¢ 15 51 n¢¢ 16 36 Ý 16 53 n¢¢ 17 51 n¢¢ 18 36

8 Ostrava hl.n. L h1 +$ / n¢¢ 15 55 n¢¢ 16 39 Ý 16 56 n¢¢ 17 55 n¢¢ 18 39

Ostrava hl.n. h1 +# z n¢¢ 15 57 n¢¢ 16 40 Ý K 16 57 n¢¢ 17 57 n¢¢ 18 40

10 Ostrava-Mariánské Hory h1 p¢ z n¢¢ p¢¢ n¢¢ p¢¢ Ý p¢¢ n¢¢ p¢¢ n¢¢ p¢¢

13 Ostrava-Svinov a L h1,3,4 +# / n¢¢ 16 04 n¢¢ 16 46 W 17 03 n¢¢ 18 04 n¢¢ 18 46

41 Ostrava-Svinov a 270 h1,3,4 15 45 16 09 16 45 16 48 ij¢ W j 17 09 17 45 18 09 18 45 18 48

44 Ostrava-Třebovice h4,12 15 48 p¢¢ 16 48 R Ý p¢¢ 17 48 p¢¢ 18 48 R

49 Děhylov e1 h12,32 15 54 p¢¢ 16 54 E Ý p¢¢ 17 54 p¢¢ 18 54 E

52 Jilešovice h32 15 57 p¢¢ 16 58 G Ý p¢¢ 17 57 p¢¢ 18 58 G

56 Háj ve Slezsku h31,32 16 07 p¢¢ 17 02 I Ý 17 20 18 07 p¢¢ 19 02 I

59 Lhota u Opavy h31 16 10 p¢¢ 17 05 O Ý p¢¢ 18 10 p¢¢ 19 05 O

60 Mokré Lazce h31 16 12 p¢¢ 17 06 J Ý p¢¢ 18 12 p¢¢ 19 06 J

62 Štítina e1 h31 16 15 p¢¢ 17 09 E Ý 17 29 18 15 p¢¢ 19 09 E

65 Opava-Komárov h30,31,300 16 19 p¢¢ 17 14 T Ý p¢¢ 18 19 p¢¢ 19 14 T

69 Opava východ 310,315,317 h30,300 / 16 23 16 29 17 18 W 17 35 18 23 18 29 19 18

Do stanice

Olomouc

hl.n.

Praha hl.n. Krnov Praha hl.n.

# dopravce RegioJet, a.s.; možnost Wi-Fi

připojení; palubní portál; místenka je součástí

jízdenky

% platí také jízdní doklady ODIS

#! nejede 24., 31.XII.

#+ jede v W, nejede 22.XII. – 2.I., 1.VII. – 31.VIII.

$( jede v E a

*# jízdní doklady ČD platné pro trať Ostrava-

Kunčice - Ostrava-Svinov (přímo přes Ostravu-

Vítkovice) platí bez doplatku rozdílu jízdného i

při jízdě přes Ostravu střed

+# viz trať 270

+$ viz trať 323

U 2862 v E a vozy 1. a 2. třídy

~2 v E a

O 24., 31.XII. nutno přestoupit

L ve stanici Ostrava hl.n. není zaručen přestup,

je-li mezi příjezdem vlaků z tratě 321 a odjezdem

vlaků na trať 270 interval kratší než 7 minut, u

ostatních přípojných vlaků 4 minuty, ve stanici

Ostrava-Svinov 4 minuty

" 1016

¡ w x K

# #!

e1 návazná autobusová doprava ODIS je na str.

740

12

Komerční použití dat jízdního řádu pouze se svolením vydavatele.

More magazines by this user
Similar magazines