zde - Knihovna Petra Bezruče v Opavě

okpb.cz

zde - Knihovna Petra Bezruče v Opavě

Úvod

Veřejné knihovny jsou nejčastěji využívaným zařízením mimoškolního vzdělávání a kultury. Reagují na

proměny společnosti, její demografický vývoj. Jejich hustá síť má širokou působnost.

Obce disponují zásadním potenciálem pro rozvoj knihoven. Ze statistických rozborů vyplývá, že

v téměř 90% obcí v Moravskoslezském kraji jsou zřízeny knihovny a díky tomu má více než 89%

obyvatel kraje tuto veřejnou službu dostupnou přímo v místě svého bydliště.

Strategie rozvoje knihoven se zaměřuje na zvýšení funkčnosti a vzájemného propojení ve všech

oblastech služeb, z nichž by bylo možno vycházet při tvorbě strategií včetně mechanismu financování

měst a obcí. Knihovna jako společenská vzdělávací infrastruktura by se měla stát nedílnou součástí

snahy o „chytrá města.“

České knihovny by měly začít uplatňovat politiku „inteligentních knihoven.“ V současné době je zvlášť

důležité zajistit, aby rozvojové a koncepční plány knihoven zahrnovaly také aplikace a programy

zabývající se nabídkou a využíváním služeb v elektronickém prostředí. Rozvoj digitálních technologií

společně s dalším růstem kvality tradičních knihovnických činností má významný a pozitivní dopad na

rozvoj vzdělanosti.

Pojetí prostoru knihoven a jejich funkcí se proměňuje a knihovny se stávají místem, které nabízí

komunitní prostory s možností prezentování osobností místa, ve kterém působí. Knihovny jsou stále

více vnímány jako bezpečná a nekomerční místa, místa setkávání, prostory pro trávení volného času.

Snaha knihoven směřuje také k odstranění stigmatu chudoby a společenského vyloučení, a to

především rovným přístupem v poskytování služeb všem občanům.

Budoucí strategie knihoven se zaměřuje na zvýšení funkčnosti a vzájemného propojení ve všech

oblastech služeb. To by se mělo rovněž stát součástí strategií měst a obcí. Víceúrovňové partnerství je

cestou, která může vést ke společnému cíli. Rozvoj knihoven není jen otázkou jich samotných, je

nezbytné zapojení všech zainteresovaných stran a je zřejmé, že přijetí změn musí být zakotveno

v politické realitě.

Tuto roční zprávu o činnosti knihoven v Moravskoslezském kraji předkládáme nejen knihovníkům, ale

také zřizovatelům knihoven ve městech a obcích. Právě jim patří poděkování za dobrou péči

o knihovny, které zřizují. Bez jejich vstřícnosti a podpory by nebylo možné nabízet širokou škálu

služeb, formovat knihovny jako místa setkávání a podpory místní komunity. Vážíme si také práce

všech knihovníků, která mnohdy jde nad rámec jejich pracovní doby. Díky jejich entuziasmu a péči tak

mají obyvatelé kraje přístup k literatuře, informačním zdrojům a akcím, které jim knihovny nabízejí.

[Zadejte text.]

More magazines by this user
Similar magazines