zde - Knihovna Petra Bezruče v Opavě

okpb.cz

zde - Knihovna Petra Bezruče v Opavě

1% 3% 2%

7%

18%

9%

34%

26%

Knihovny podle velikosti sídla

(podle počtu obsluhované

populace)

1 - 500 501 - 1000 1001 - 3000 3001 - 5000

5001 - 10000 10001 - 20 000 20 001 - 40 000 40 001 -

Knihovní fondy

Základ knihovnických služeb tvoří knihovní fondy. Dobrá činnost knihoven nedílně souvisí se

soustavným a systematickým budováním knihovního fondu a zabezpečením odpovídajících podmínek

pro jeho využívání a uchování.

Knihovní fond knihoven MSK dosáhl v roce 2011 počtu 4 013 598 svazků a byl doplněn celkem

o 164 907 knihovních jednotek. Na pořízení knihovního fondu vydaly knihovny kraje celkovou částku

30 059 220 Kč. 6

Srovnání nákladů na pořízení přírůstku knihovního fondu

okres 2009 2010 2011

Bruntál 2 815 273 2 361 084 2 322 517

Frýdek-Místek 5 419 171 4 596 389 5 453 401

Karviná 7 172 852 6 925 389 7 394 464

Nový Jičín 3 597 306 3 458 219 3 404 505

Ostrava 4 797 770 5 268 887 5 986 081

Opava 6 377 067 6 237 891 5 498 252

celkem 30 179 439 28 847 859 30 059 220

6 Údaje nezahrnují fond MSVK.

[Zadejte text.]

More magazines by this user
Similar magazines