Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby - Rigips

rigips.cz

Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby - Rigips

Stěny šachet Rigips

Stěny

šachet

Kovová

podkonstrukce

Desky

Glasroc F Ridurit

Požární

odolnost

EI 90

hodnocena z obou stran

1. Desky Glasroc F Ridurit

2.1 Svislý profil CW

2.2 Vodorovný profil UW

4.1 Rychlošrouby Ridurit 35

4.2 Rychlošrouby Ridurit 55

5. Stavěcí třmen

6. Kotvení do obvodových konstrukcí

kovovými hmoždinkami ∅ 6 mm

7. Napojovací těsnění

Desky Glasroc F Ridurit jsou vzájemně

sešroubovány v síti 250 × 250 mm.

Minimální přesazení spár výškově

600 mm, délkově 200 mm.

Další informace k montáži – viz kapitola

„Pokyny k montáži desek Glasroc F Ridurit“.

Požární

odolnost 1)

EI 90

Opláštění

Tloušťka

stěny

(mm)

Konstrukce

(max. rozteč

svislých prvků

1000 mm)

Minerální izolace Výška stěny (mm) *) Šířka

Kategorie Kategorie šachty

A B, C1-C4, D (mm)

Minimální

tloušťka

(mm)

Minimální

objemová

hmotnost

(kg/m 3 )

Kód

Konstrukce

2x Ridurit 20 90 CW 50 přípustná 2600 – neomez. OK 12 3.80.10

2x Ridurit 20 115 CW 75 přípustná 3000 2500 neomez. OK 12 3.80.10

2x Ridurit 20 140 CW 100 přípustná 4000 3000 neomez. OK 12 3.80.1 0

Číslo

1)

Požární odolnost hodnocena z obou stran.

*)

Užitné kategorie ploch dle ČSN EN 1991-1-1

29

More magazines by this user
Similar magazines