Návod ke stavbě

masinky.cz

Návod ke stavbě

Vodárna Protivec - Návod ke stavbě

LAS 4011 TT

LAS 5011 H0

V době parního provozu byla voda nezbytnou surovinu pro výrobu páry.

Proto musely lokomotivy vždy vyjíždět z výtopny s plnou zásobou a také

muselo být postaráno o doplňování vody pomocí vhodně rozmístěných

nácestných vodáren. Kapacita vodárny musela odpovídat svým výkonem

spotřebě vycházející z denního počtu zásobených lokomotiv a vody

užitkové pro stanici. Znamenalo to mít pro každou vodárnu odpovídající

zdroj vody a výkonné čerpadlo. Vodárna v Protivci je jednou

z nácestných vodáren menší stanice, kde měla své stání i parní

lokomotiva.

Mapa dílů:


Sestava domku: Z kartonů vyřezat obvodové díly budovy 1,2,3,

zesílení stěny 4; 5 a zesílení stěny 6; 7,8,9,10, strop 11. Začistit otřepy,

sestavit zvlášť přízemí, vlepit strop 11, vlepit výztuhy z nosníků 2x2mm

do vnitřních rohů. Nalepit římsu 16 (široký proužek a na něj v jeho

středu úzký proužek kartonu).

Před barvením zvenčí rohy přelepit UTRŽENÝM proužkem novinového

papíru (utrženým proto, aby pod nátěrem nevynikala ustřižená hrana).

Alternativně lze hranu na řezu přetřít – napustit vteřinovým lepidlem,

které později zabrání vsáknutí vody z nátěru mezi vrstvy kartonu. Nalepit

štuky 17 (podezdívka) a 18 a 19, nalepit schody (prahy). Poté natřít

barvou.

Natírání domku: osvědčila se směs malířské barvy (např. Primalex)

obarvený tónovacími barvami nebo temperami a smíchaný s několika

kapkami disperzního lepidla. Po prvním nátěru doporučuji přebrousit

kapky, přechody přes novinový papír v místech vyztužení venkovních

rohů a propilovat jehlovým pilníkem , event. kapky v rozích okenních

otvorů. Druhý nátěr po úplném zaschnutí prvního, trochu řidší.


Sestava patra: Sestavit obvodové stěny 12,13,14 a 15, přelepit rohy

novinovým papírem. Hnědou barvou zaretušovat rohy a okenní otvory a

poté polepit hnědým kartonem se strukturou prken (díly 22 a 23), vlepit

okna 24, které je možno před vlepením zasklít zevnitř. Stočit plášť nádrže

na vodu 31 z černého kartonu a vlepit do stropu přízemní budovy.

Zkompletovat budovu sestavením horní části a přízemí, horní část je

potřeba nasadit na doraz k římse. Zalepit. Osadit okna27 a 28 a sestavené

dveře 25 a 26.

Sestava střechy: Vyřezat a nabarvit na hnědo výztuhy střechy (krovy), a

to jak na vodárně (21), tak i na přístavku (20). Krovy vlepit do budovy,

propojit hranolky 2x2 mm natřenými na hnědo, zaříznout na délku podle

příslušné střechy. Střechu v místě ohybu podlepit (např. papírovou páskou),

přehnout, z vnitřní strany při okraji v šířce cca 1cm natřít šedohnědou

barvou. Alternativně po přilepení střechy vyrobit z balsového

prkénka, nebo z barveného kartonu prkna znázorňující dřevěný záklop

střechy. Ze štítové strany dotvořit nosné trámy, návětrnou lištu a z podélné

strany pod okrajem střechy krovy. Vyřezat a sestavit komíny 29 a

30, nabarvit je, příslušně zkrátit a vlepit do připravených otvorů a protáhnout

až k nejbližší základové desce.

Alternativně lze model dovybavit dalšími detaily, jako okapy, svody dešťové

vody, vodoznakem (přiložený na černém kartonku), krabicí elektrorozvodu,

konzolí s izolátory pro přívod el. energie apod… Osvědčilo se

hrany budovy a krovy napustit vteřinovým lepidlem, karton ztvrdne a

přijme vlastnosti plastu, dá se opatrně brousit. Zabrání vniknutí malířské

barvy mezi vrstvy kartonu při natírání budovy.

Návod je pouze orientační, popisující spíše sled jednotlivých kroků při

sestavení domku, nežli konkrétní modelářské techniky – každý modelář

má svůj vžitý způsob práce a je pouze na něm, jak bude vypadat finální

výrobek a jak dalece bude detailně zpracovaný.

Přeji hodně zábavy. V případě dotazů a nebo zájmu o další modely budov

a doplňků pište na bkk@centrum.cz. Modely dalších drážních budov

řezaných laserem z kartonu jsou také v nabídce na www.mtbmodel.com.

Zde lze také stáhnout i tento návod.

2011 ver. 1.1

Karel Barták

More magazines by this user
Similar magazines