Závěrečná zpráva 2011 - Vědecký výbor fytosanitární a životního ...

phytosanitary.org

Závěrečná zpráva 2011 - Vědecký výbor fytosanitární a životního ...

VĚDECKÝ VÝBOR

FYTOSANITÁRNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2011

1.1. Složení Výboru

členové:

Ing. Václav Stejskal, PhD.

předseda Výboru

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha

Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

místopředsedkyně Výboru

Vysoká škola chemicko-technologická, Praha

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha

Ing. Ladislav Kučera, CSc.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha

RNDr. Jan Nedělník, PhD.

Výzkumný ústav pícninářství, Troubsko

Prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Doc. Ing. Radim Vácha, PhD.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Praha

Prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc.

Vysoké učení technické v Brně

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Barbora Frýdová

tajemnice Výboru

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha

4

More magazines by this user
Similar magazines