20.01.2015 Views

CENÍK základní Büsscher & Hoffmann 4.6.2012

CENÍK základní Büsscher & Hoffmann 4.6.2012

CENÍK základní Büsscher & Hoffmann 4.6.2012

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Z Á K L A D N Í C E N Í K <strong>Büsscher</strong><br />

od 4.6. 2012<br />

<strong>Hoffmann</strong><br />

kód produktu Produkt Kč / jednotka<br />

01 / 02 Asfaltové pásy<br />

01010 N 35 22,35<br />

01010 N 35 15 PALET 22,35<br />

01010 N 35 KOMBI 22,35<br />

01020 R 350 40,40<br />

01020 R 350 15 PALET 40,40<br />

01020 R 350 KOMBI 40,40<br />

02070 LV 13 61,40<br />

02230 GV 20 / V13 47,30<br />

02230 GV 20 / V13 15 PALET 47,30<br />

02230 GV 20 / V13 KOMBI 47,30<br />

02020 GG 36 113,00<br />

03 Asfaltové pásy natavitelné ( oxidované )<br />

03121 V 40 K 79,30<br />

03121 V 40 K KAMIÓN 79,30<br />

03121 V 40 K KOMBI 79,30<br />

03162 GG 40 K 120,40<br />

03162 GG 40 K KAMIÓN 120,40<br />

03162 GG 40 K KOMBI 120,40<br />

03012 ALV 4 RAD 122,50<br />

03012 ALV 4 RAD KAMIÓN 122,50<br />

03012 ALV 4 RAD KOMBI 122,50<br />

03010 ALGV 45 K 141,70<br />

03128 V 40 D 90,70<br />

55 / 61 Samolepicí SBS modifikované pásy za studena<br />

55100 AL E FR KSK 126,10<br />

55038 AL E 15 KSK 140,20<br />

55042 AL E 30 KSK 228,30<br />

55011 GV E 25 KSK 154,60<br />

55073 GG E 30 PS ( horní strana písek ) 195,60<br />

55079 GG E 30 PSF ( horní strana fólie ) 195,60<br />

55095 KV EW 45 KSK 262,50<br />

55031 KVD E 40 KSK 255,90<br />

55052 V 40 KSK 116,40<br />

51 SBS modifikované pásy pro střechy natavitelné<br />

51220 V 40 E 132,60<br />

51230 V 40 ED 137,80<br />

51290 PV 4 ED 146,90<br />

5129x PV 4 ED červená, zelená, černá 150,00<br />

51210 PV 5 ED 181,30<br />

51110 ALGV E 40 K 167,00<br />

51010 GG E 45 K 160,00<br />

51330 GG E 40 K 157,80<br />

51021 KV E 40 K 155,70<br />

51033 KV E 45 K 160,00<br />

51040 KV E 55 K 193,80<br />

51050 KVD E 45 K 160,00<br />

5105x KVD E 45 K červená, zelená, černá 163,10<br />

51060 KVD E 55 K 188,00<br />

51063 KVD E 45 K UNO 184,80<br />

51061 KVD E 50 K UNO 206,80<br />

51062 KVD E 55 K UNO 223,60<br />

54 / 56<br />

SBS modifikované pásy pro šikmé a pohledové střechy<br />

s barevným posypem natavitelné<br />

540xx KVD E 50 granulát barevné 193,20<br />

červená, hnědá, zelená, antracit


56 / 51 Modifikované pásy pro speciální použití<br />

56030 TSD RENO 282,50<br />

51047 KVD E 45 K FR SCHW ( Broof t3 ) 222,60<br />

51045 KVD E 50 K FR ( Broof t3 ) 236,30<br />

52<br />

SBS modifikované pásy pro ozeleněné střechy<br />

natavitelné<br />

52010 KV EW 45 K 198,20<br />

52060 KV EW 55 K 230,50<br />

52040 KVF EW 55 K 244,20<br />

52xxx CU EW 45 K 364,00<br />

52020 KVD EW 55 K 236,90<br />

50 APP modifikované pásy pro střechy natavitelné<br />

50070 GG PL 4 K 165,60<br />

50100 KV PL 5 K 207,20<br />

50020 KVD PL 4 K 177,50<br />

50101 KVD PL 5 K 214,60<br />

40<br />

SBS / APP modifikované pásy pro mosty, pojízdné<br />

terasy a podzemní garáže natavitelné<br />

40030 KV E 45 B 220,80<br />

40020 KV E 55 B 239,60<br />

40050 KV PL 4 B 220,80<br />

40048 KV PL 5 B D břidlice ( - 15°C ) 231,00<br />

40044 KV PL 5 B T Talkum ( - 15°C ) 241,10<br />

70 Penetrační a ochranné nátěry za studena<br />

70018 BV 10 57,80<br />

70017 BV 25 54,10<br />

70024 BV E 25 62,40<br />

70023 BV E 200 57,40<br />

71 Nátěry a stěrkové hmoty za studena<br />

71030 HV 10 74,40<br />

71031 HV 25 55,20<br />

71020 HD 1 78,50<br />

71012 HD 2 91,90<br />

75 / 80 Zálivkové a lepicí hmoty za horka<br />

75010 PYM B dle poptávky<br />

80031 Bitumen B 85 / 25 dle poptávky<br />

81 Lepidla a tmely za studena<br />

81012 BA 30 ( 30 kg ) 104,00<br />

81020 PUR lepidlo ( 2,2 kg ) 312,50<br />

81021 PUR pěna ( 750 ml ) 297,00<br />

85 Dvousložková pryskyřice<br />

850xx Barupox A + B 235,00<br />

85010+85020 Sto Pox BV 88 A + B 235,00<br />

67 PVC pásy pro jednovrstvé střešní systémy<br />

67858 BUE 1 500 CX - 2,05 m x 20 m 203,00<br />

67859 BUE 1 500 - 1,6 m x 20 m 216,00<br />

67900 Danopol HS 1,5 - 1,78 x 15 m 203,00<br />

6786x BUE 1.800 CX - 2,05 m x 15 m dle poptávky<br />

67870 BUE HOM 1,5 ( bezvložková ) 204,00<br />

67871 BUE WALK 1,5 dle poptávky<br />

67750 SUCIFIX 1.700 Kleber ( lepidlo ) 374,00<br />

67751 SUCOCLEAN 1.750 Reiniger ( čistič ) 305,00<br />

xxxxx VIPLANYL ( tabule 2 m2 ) 954,00<br />

90 Ostatní<br />

90133 Břidlice 13,20<br />

9019x Břidlice barevná 16,20<br />

9019x Granulát barevný 20,00<br />

H1 EUR Palety 300,00

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!