HIGH DENSITY VYVAZOVACÍ SYSTÉM (HDWM) - Conteg

conteg.com

HIGH DENSITY VYVAZOVACÍ SYSTÉM (HDWM) - Conteg

CONTEG ŘEŠENÍ

pro další dekádu!

PŘEDNÍ PRŮCHOZÍ KANÁLY PRO PROPOJENÍ VERTIKÁLNÍCH

HDWM – INSTALACE V OTEVŘENÉM RÁMU

1866,90

Čelní pohled

Boční pohled

0 / 200 / 300

550 0 / 200 / 300

VERTIKÁLNÍ HIGH DENSITY VYVAZOVACÍ SYSTÉMY – INSTALACE V ROZVADĚČI

Dostupné velikosti

HDWM-VMR naleznete

v tabulce na straně 5.

Pohled shora

Pohled

shora

hloubka *

šířka

130

200

Pohled shora

HDWM‐VMR‐42‐12P

Boční pohled

HDWM‐VMR‐42‐12P

HDWM‐VMR‐42‐12x10F

HDWM-FDF-S3-20B

Dostupné velikosti HDWM-FDF

naleznete v tabulce na straně 5.

:: high density vyvazovací systém

440 - 750 / 680 - 1150

440 - 750 / 680 - 1150

HDWM‐VMR‐42‐12P

HDWM‐VMR‐42‐12L

NASTAVITELNÉ HORIZONTÁLNÍ PRŮCHOZÍ KANÁLY

PRO VERTIKÁLNÍ HDWM – INSTALACE V ROZVADĚČI

výška *

1866,90

Pohled shora

Boční pohled

Čelní pohled

134

440 - 750 / 680 - 1150 64

Detail vrchního rádiusu

HDWM‐VMR‐ACT /

HDWM-VMR-ACT-L

Boční pohled

Čelní pohled

Dostupné velikosti HDWM-VMR-ACT

naleznete v tabulce na straně 5.

Poznámka: Všechny rozměry v mm

4

www.conteg.cz

…to complete your network

More magazines by this user
Similar magazines