Navazující magisterské studijní programy

ff.osu.cz

Navazující magisterské studijní programy

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2011/12

28.06.2011

1 / 38

Fakulta Studijní program

FFI N6101-Filozofie

Obor

6101T004-Filozofie

Kombinace

Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

19

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

1-2 186545

1-2 179553

3 179920

4-6 186667

4-6 193361

4-6 187543

7 177121

8 189161

9 193333

10 180725

11 180721

12 184300

13-19 197378

13-19 185383

13-19 196989

13-19 194479

13-19 195656

13-19 188203

13-19 193097

Univ.čís.

uchazeče

71464

73601

73377

34541

64545

68283

68277

39960

79284

62245

62352

38549

20570

22691

30489

40053

55993

64437

69532

Jméno

Datum

narození

Vyh. Přijat Rozho

dnutí

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

-

-

-

-

-

-

-

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

30

30

90

90

90

90

90

90

90

Celkem

z testů

100

100

70

65

65

65

60

50

30

15

10

5

0

0

0

0

0

0

0

Poh

100

100

Předměty/body

70

65

65

65

60

50

30

15

10

Průměr 53 53

Odchylka 1029 1029

Směrodatná odchylka 32 32

5

Poh .. Pohovor


OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2011/12

28.06.2011

2 / 38

FFI

Fakulta

N6731-Sociální politika a sociální práce

Studijní program

6731T014-Sociální práce s poradenským

zaměřením

Obor

Kombinace

0-Navazující

Typ

Kombinovaná

Forma

Jméno

Datum

narození

100

100

98

96

96

94

94

94

94

94

94

94

94

92

92

90

88

88

88

88

86

84

84

84

82

82

80

80

78

78

Celkem

z testů

Pís

Předměty/body

100

100

98

96

96

94

94

94

94

94

94

94

94

92

92

90

88

88

88

88

86

84

84

84

82

82

80

80

78

78

1-2

1-2

3

4-5

4-5

6-13

6-13

6-13

6-13

6-13

6-13

6-13

6-13

14-15

14-15

16

17-20

17-20

17-20

17-20

21

22-24

22-24

22-24

25-26

25-26

27-28

27-28

29-30

29-30

Obor. čís.

uchazeče

185347

184694

181011

179333

196561

185891

192135

184297

189872

181858

192047

190714

190438

179258

195013

186969

187292

185609

195454

191943

196913

186125

196210

195932

184302

183831

186755

177469

184558

180311

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Přijat

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

69084

96790

22589

47117

104848

3869

4947

34662

50715

57152

65315

74948

79347

59123

65506

39968

64516

69535

69903

91293

82086

60912

93275

102328

20512

65127

62225

83112

82547

110528

Univ.čís.

uchazeče

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

30

30

30

30

30

30

Rozho

dnutí

Vyh.

Pořadí

199

Uchazečů

O

Místo


OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2011/12

28.06.2011

3 / 38

FFI

Fakulta

N6731-Sociální politika a sociální práce

Studijní program

6731T014-Sociální práce s poradenským

zaměřením

Obor

Kombinace

0-Navazující

Typ

Kombinovaná

Forma

Jméno

Datum

narození

76

76

74

72

72

70

70

70

70

70

68

68

68

68

68

66

66

66

66

64

64

64

64

64

64

64

64

62

62

62

Celkem

z testů

Pís

Předměty/body

76

76

74

72

72

70

70

70

70

70

68

68

68

68

68

66

66

66

66

64

64

64

64

64

64

64

64

62

62

62

31-32

31-32

33

34-35

34-35

36-40

36-40

36-40

36-40

36-40

41-45

41-45

41-45

41-45

41-45

46-49

46-49

46-49

46-49

50-57

50-57

50-57

50-57

50-57

50-57

50-57

50-57

58-62

58-62

58-62

Obor. čís.

uchazeče

184985

179261

179247

185730

196022

176553

180295

193751

196216

196191

196688

179932

188361

180213

192103

194893

177162

193348

189390

196509

193652

187263

196404

176947

181096

178865

179527

180490

177776

192954

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Přijat

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

5259

68466

42178

25048

47110

10317

32122

38893

65004

93869

30419

43640

75035

99067

104445

1370

61954

70256

75998

33511

35084

44055

60284

62003

69410

74966

75737

71701

74310

79073

Univ.čís.

uchazeče

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Rozho

dnutí

Vyh.

Pořadí

199

Uchazečů

O

Místo


OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2011/12

28.06.2011

4 / 38

FFI

Fakulta

N6731-Sociální politika a sociální práce

Studijní program

6731T014-Sociální práce s poradenským

zaměřením

Obor

Kombinace

0-Navazující

Typ

Kombinovaná

Forma

Jméno

Datum

narození

62

62

60

60

60

60

58

58

58

58

58

56

56

56

56

56

54

54

54

54

54

52

52

52

52

52

52

52

50

50

Celkem

z testů

Pís

Předměty/body

62

62

60

60

60

60

58

58

58

58

58

56

56

56

56

56

54

54

54

54

54

52

52

52

52

52

52

52

50

50

58-62

58-62

63-66

63-66

63-66

63-66

67-71

67-71

67-71

67-71

67-71

72-76

72-76

72-76

72-76

72-76

77-81

77-81

77-81

77-81

77-81

82-88

82-88

82-88

82-88

82-88

82-88

82-88

89-96

89-96

Obor. čís.

uchazeče

194160

177702

194674

186272

196090

194683

179109

190580

193966

196183

178756

189235

196465

186952

193525

180215

184267

195963

196536

191935

196841

195581

181155

177644

189424

194932

195121

194558

177854

192556

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Přijat

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

93973

109463

12896

30246

72392

114340

8753

28781

37853

62667

79198

5535

68154

73487

93040

99088

19877

41547

58116

116046

118051

17611

43635

59880

62347

84154

106494

117192

4171

6277

Univ.čís.

uchazeče

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Rozho

dnutí

Vyh.

Pořadí

199

Uchazečů

O

Místo


OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2011/12

28.06.2011

5 / 38

FFI

Fakulta

N6731-Sociální politika a sociální práce

Studijní program

6731T014-Sociální práce s poradenským

zaměřením

Obor

Kombinace

0-Navazující

Typ

Kombinovaná

Forma

Jméno

Datum

narození

50

50

50

50

50

50

48

48

48

48

48

48

48

48

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

44

44

44

Celkem

z testů

Pís

Předměty/body

50

50

50

50

50

50

48

48

48

48

48

48

48

48

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

44

44

44

89-96

89-96

89-96

89-96

89-96

89-96

97-104

97-104

97-104

97-104

97-104

97-104

97-104

97-104

105-117

105-117

105-117

105-117

105-117

105-117

105-117

105-117

105-117

105-117

105-117

105-117

105-117

118-125

118-125

118-125

Obor. čís.

uchazeče

178411

188152

188548

183921

197353

197409

176747

195431

190082

188639

186091

182012

177433

197524

195875

187492

187194

191942

192273

195145

194880

188911

195593

191548

194295

194365

196128

196840

196522

197144

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Přijat

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

29927

50068

74855

104213

118239

118262

40014

52246

59766

67264

74946

84126

109375

118295

3016

27955

28149

49424

54123

56189

69517

75252

105889

115878

117094

117122

117786

11374

44819

45597

Univ.čís.

uchazeče

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Rozho

dnutí

Vyh.

Pořadí

199

Uchazečů

O

Místo


OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2011/12

28.06.2011

6 / 38

FFI

Fakulta

N6731-Sociální politika a sociální práce

Studijní program

6731T014-Sociální práce s poradenským

zaměřením

Obor

Kombinace

0-Navazující

Typ

Kombinovaná

Forma

Jméno

Datum

narození

44

44

44

44

44

42

42

42

42

42

42

42

42

40

40

40

40

40

40

40

38

38

38

38

38

38

38

38

38

36

Celkem

z testů

Pís

Předměty/body

44

44

44

44

44

42

42

42

42

42

42

42

42

40

40

40

40

40

40

40

38

38

38

38

38

38

38

38

38

36

118-125

118-125

118-125

118-125

118-125

126-133

126-133

126-133

126-133

126-133

126-133

126-133

126-133

134-140

134-140

134-140

134-140

134-140

134-140

134-140

141-149

141-149

141-149

141-149

141-149

141-149

141-149

141-149

141-149

150-152

Obor. čís.

uchazeče

192027

188429

187812

193906

195807

193704

191903

193866

194332

195996

184606

177575

197210

188912

192853

176573

178185

185456

194589

196901

197291

196858

192339

196221

193207

184405

197178

195848

184637

197097

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Přijat

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

48138

62665

77096

78058

117680

7711

8505

40972

48835

59821

80296

98105

118184

23217

46908

61861

75977

79773

117208

118069

5722

49071

54883

57667

66378

71182

72941

84093

108365

41280

Univ.čís.

uchazeče

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Rozho

dnutí

Vyh.

Pořadí

199

Uchazečů

O

Místo


OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2011/12

28.06.2011

7 / 38

FFI

Fakulta

N6731-Sociální politika a sociální práce

Studijní program

6731T014-Sociální práce s poradenským

zaměřením

Obor

Kombinace

0-Navazující

Typ

Kombinovaná

Forma

Jméno

Datum

narození

36

36

34

32

32

30

30

30

30

30

28

28

26

26

26

24

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Celkem

z testů

Pís

Předměty/body

36

36

34

32

32

30

30

30

30

30

28

28

26

26

26

24

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150-152

150-152

153

154-155

154-155

156-160

156-160

156-160

156-160

156-160

161-162

161-162

163-165

163-165

163-165

166-167

166-167

168-199

168-199

168-199

168-199

168-199

168-199

168-199

168-199

168-199

168-199

168-199

168-199

168-199

Obor. čís.

uchazeče

186880

193543

194509

196895

194014

191911

197516

186281

195274

187392

194605

196702

195285

190227

196757

196675

177747

178439

196267

195576

197584

186449

194507

191736

196261

176706

196983

185482

194591

193086

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Přijat

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74774

77428

64936

77144

116980

8088

23695

26788

79047

113907

70564

81037

32374

115262

117986

48506

109477

5929

18847

31148

34261

36164

36674

46695

60526

62248

64357

64560

64840

65377

Univ.čís.

uchazeče

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

Rozho

dnutí

Vyh.

Pořadí

199

Uchazečů

O

Místo


OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2011/12

28.06.2011

8 / 38

Fakulta Studijní program

FFI N6731-Sociální politika a sociální práce

Obor

6731T014-Sociální práce s poradenským

zaměřením

Kombinace

Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Kombinovaná

Uchazečů

199

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

168-199 196057

168-199 197104

168-199 196107

168-199 193169

168-199 187606

168-199 196348

168-199 176827

168-199 192391

168-199 180591

168-199 189367

168-199 197187

168-199 180420

168-199 180710

168-199 183518

168-199 186330

168-199 190171

168-199 194617

168-199 196020

168-199 196617

Univ.čís.

uchazeče

66743

71940

73255

75174

76843

78245

83154

83981

86659

97753

105941

110580

110702

112033

113416

115231

117222

117750

117965

Jméno

Datum

narození

Vyh. Přijat Rozho

dnutí

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

Celkem

z testů

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pís

Průměr 48 48

Odchylka 750 750

Směrodatná odchylka 27 27

Předměty/body

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pís .. Písemný test


OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2011/12

28.06.2011

9 / 38

FFI

Fakulta

N6731-Sociální politika a sociální práce

Studijní program

6731T014-Sociální práce s poradenským

zaměřením

Obor

Kombinace

0-Navazující

Typ

Prezenční

Forma

Jméno

Datum

narození

100

98

98

98

96

94

94

94

94

94

94

94

90

90

90

86

84

76

76

74

74

70

66

66

64

64

62

62

62

60

Celkem

z testů

Pís

Předměty/body

100

98

98

98

96

94

94

94

94

94

94

94

90

90

90

86

84

76

76

74

74

70

66

66

64

64

62

62

62

60

1

2-4

2-4

2-4

5

6-12

6-12

6-12

6-12

6-12

6-12

6-12

13-15

13-15

13-15

16

17

18-19

18-19

20-21

20-21

22

23-24

23-24

25-26

25-26

27-29

27-29

27-29

30

Obor. čís.

uchazeče

177877

181829

180935

181830

180303

195997

191863

183796

183598

187532

193351

191799

177012

184939

177812

179561

179648

176909

196726

177813

192981

193023

194255

185106

178864

184387

189186

195797

183590

180056

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Přijat

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

109484

76245

77168

80241

79875

59939

76716

78160

79275

79347

109123

115982

75205

77187

77833

78426

83129

72652

79570

77836

109722

70375

68563

75429

74966

112453

68156

68511

112061

74705

Univ.čís.

uchazeče

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

30

30

30

30

Rozho

dnutí

Vyh.

Pořadí

59

Uchazečů

O

Místo


OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2011/12

28.06.2011

10 / 38

Fakulta Studijní program

FFI N6731-Sociální politika a sociální práce

Obor

6731T014-Sociální práce s poradenským

zaměřením

Kombinace

Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

59

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

31-32 184663

31-32 192302

33-35 195029

33-35 184711

33-35 187859

36 193625

37-38 190608

37-38 194263

39 187764

40 181086

41-44 195387

41-44 184375

41-44 185261

41-44 181165

45 183873

46 183242

47-51 185921

47-51 177804

47-51 183869

47-51 191927

47-51 186958

52-59 189269

52-59 192098

52-59 190953

52-59 197454

52-59 176828

52-59 190731

52-59 183515

52-59 190627

Univ.čís.

uchazeče

78520

116188

75492

112621

114120

59775

115441

117081

114058

110886

74645

75522

79338

79930

112207

80202

68424

74531

112206

113452

113696

65465

67009

79032

80055

83154

103403

112033

114762

Jméno

Datum

narození

Vyh. Přijat Rozho

dnutí

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

-

-

-

-

-

-

-

-

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

90

90

90

90

90

90

90

90

Celkem

z testů

58

58

56

56

56

54

52

52

50

48

46

46

46

46

44

42

38

38

38

38

38

0

0

0

0

0

0

0

0

Pís

Předměty/body

58

58

56

56

56

54

52

52

50

48

46

46

46

46

44

42

38

38

38

38

38

Průměr 59 59

Odchylka 920 920

Směrodatná odchylka 30 30

0

0

0

0

0

0

0

0


OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2011/12

28.06.2011

11 / 38

Fakulta Studijní program

FFI N6731-Sociální politika a sociální práce

Obor

6731T014-Sociální práce s poradenským

zaměřením

Kombinace

Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

59

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

Univ.čís.

uchazeče

Jméno

Datum

narození

Vyh.

Přijat Rozho

dnutí

Celkem

z testů

Předměty/body

Pís .. Písemný test

Fakulta Studijní program

FFI N7105-Historické vědy

Obor

7105T021-Historie

Kombinace

Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

19

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

1 191610

2-5 195344

2-5 178121

2-5 177447

2-5 187783

6-7 189102

6-7 187137

8-9 192114

8-9 191078

10 191678

11 194612

12-19 193519

12-19 185877

12-19 187138

12-19 197263

12-19 192706

12-19 188980

12-19 193884

Univ.čís.

uchazeče

66111

1038

65175

74055

75753

63434

65534

70383

73535

81303

78466

59345

61884

67569

74743

77055

114662

116915

Jméno

Datum

narození

Vyh.

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Přijat Rozho

dnutí

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

-

-

-

-

-

-

-

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

90

90

90

90

90

90

90

Celkem

z testů

95

90

90

90

90

85

85

70

70

60

51

0

0

0

0

0

0

0

Předměty/body

HJU

95

90

90

90

90

85

85

70

70

60

51


OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2011/12

28.06.2011

12 / 38

Fakulta Studijní program

FFI N7105-Historické vědy

Obor

7105T021-Historie

Kombinace

Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

19

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

12-19 196584

Univ.čís.

uchazeče

117955

Jméno

Datum

narození

Vyh. Přijat Rozho

dnutí

Ne

-

90

Průměr

Odchylka

Směrodatná odchylka

Celkem

z testů

0

80

211

15

Předměty/body

HJU

80

211

15

HJU .. Historie - ústní zkouška

Fakulta Studijní program

FFI N7105-Historické vědy

Obor

7105T035-Kulturní dějiny

Kombinace

Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

13

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

1-2 185744

1-2 190380

3 191692

4 183296

5 190868

6 193140

7 183856

8 190869

9 192549

10 190712

11-13 195182

11-13 193364

11-13 186941

Univ.čís.

uchazeče

64401

82592

81303

111929

66131

74281

65723

115558

40439

11640

62361

64545

113685

Jméno

Datum

narození

Vyh. Přijat Rozho

dnutí

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

-

-

-

11

11

11

11

11

11

11

11

11

20

90

90

90

Průměr

Odchylka

Směrodatná odchylka

Celkem

z testů

90

90

85

81

80

60

55

50

40

1

0

0

0

63

797

28

Předměty/body

HJU

90

90

85

81

80

60

55

50

40

1

63

797

28

HJU .. Historie - ústní zkouška


OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2011/12

28.06.2011

13 / 38

Fakulta Studijní program

FFI N7105-Historické vědy

Obor

7105T069-Historie a ochrana průmyslového

dědictví

Kombinace

Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

7

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

1 177886

2-3 192536

2-3 192669

4 194037

5 190373

6-7 189999

6-7 193958

Univ.čís.

uchazeče

67711

40439

65175

75585

82592

46576

66815

Jméno

Datum

narození

Vyh. Přijat Rozho

dnutí

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

-

-

11

11

11

11

20

90

90

Celkem

z testů

98

85

85

60

30

0

0

Poh

Předměty/body

98

85

85

60

30

Průměr 72 72

Odchylka 730 730

Směrodatná odchylka 27 27

Poh .. Pohovor

Fakulta Studijní program

FFI N7310-Filologie

Obor

7310T009-Anglický jazyk a literatura

Kombinace

Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

61

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

1 184981

2 186231

3 176613

4 184481

5 187125

6 192876

7 178127

8 194679

9 187843

10-11 188328

10-11 189316

12 183473

13 188903

Univ.čís.

uchazeče

78800

75989

73645

78141

73344

64802

59242

75517

76421

35210

78770

73965

77729

Jméno

Datum

narození

Vyh.

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Přijat Rozho

dnutí

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Celkem

z testů

81

76

75

71

70

64

63

62

60

59

59

58

55

Předměty/body

Api

81

76

75

71

70

64

63

62

60

59

59

58

55


OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2011/12

28.06.2011

14 / 38

FFI

Fakulta

N7310-Filologie

Studijní program

7310T009-Anglický jazyk a literatura

Obor

Kombinace

0-Navazující

Typ

Prezenční

Forma

Jméno

Datum

narození

52

51

50

50

49

48

48

46

46

45

45

45

44

44

44

43

43

40

40

38

37

37

36

36

35

35

32

32

30

28

Celkem

z testů

Api

Předměty/body

52

51

50

50

49

48

48

46

46

45

45

45

44

44

44

43

43

40

40

38

37

37

36

36

35

35

32

32

30

28

14

15

16-17

16-17

18

19-20

19-20

21-22

21-22

23-25

23-25

23-25

26-28

26-28

26-28

29-30

29-30

31-32

31-32

33

34-35

34-35

36-37

36-37

38-39

38-39

40-41

40-41

42

43-44

Obor. čís.

uchazeče

179813

180752

185150

187776

186433

179357

188372

191894

189217

191763

185940

194516

185133

179728

182764

191602

178006

194378

196823

177011

186061

196672

186821

194183

186653

192995

189116

191365

196252

190793

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Přijat

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

75577

75538

62044

65308

73416

73648

114375

64370

67552

58791

74069

76942

45721

64924

111637

66111

71582

45398

65660

67527

63979

117988

64710

77408

74037

78850

62478

67709

117820

65701

Univ.čís.

uchazeče

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Rozho

dnutí

Vyh.

Pořadí

61

Uchazečů

O

Místo


OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2011/12

28.06.2011

15 / 38

Fakulta Studijní program

FFI N7310-Filologie

Obor

7310T009-Anglický jazyk a literatura

Kombinace

Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

61

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

43-44 186269

45 187257

46 193747

47 182049

48-61 195313

48-61 178932

48-61 190182

48-61 191779

48-61 187903

48-61 188545

48-61 193445

48-61 192738

48-61 183862

48-61 194727

48-61 196014

48-61 193890

48-61 195661

48-61 196109

Univ.čís.

uchazeče

113387

113839

116855

111347

51114

53251

64117

69573

71605

76641

78011

78133

79165

79842

80491

116918

117615

117779

Jméno

Datum

narození

Vyh. Přijat Rozho

dnutí

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

20

20

20

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

Celkem

z testů

28

25

23

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Api

Předměty/body

28

25

23

15

Průměr 47 47

Odchylka 215 215

Směrodatná odchylka 15 15

Api .. Angličtina-písemný test


OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2011/12

28.06.2011

16 / 38

FFI

Fakulta

N7310-Filologie

Studijní program

7310T033-Český jazyk a literatura

Obor

Kombinace

0-Navazující

Typ

Prezenční

Forma

Jméno

Datum

narození

100

95

90

85

85

80

80

80

80

80

80

75

70

70

70

70

70

70

70

70

60

60

50

50

50

50

50

45

40

40

Celkem

z testů

Češ

Předměty/body

100

95

90

85

85

80

80

80

80

80

80

75

70

70

70

70

70

70

70

70

60

60

50

50

50

50

50

45

40

40

1

2

3

4-5

4-5

6-11

6-11

6-11

6-11

6-11

6-11

12

13-20

13-20

13-20

13-20

13-20

13-20

13-20

13-20

21-22

21-22

23-27

23-27

23-27

23-27

23-27

28

29-30

29-30

Obor. čís.

uchazeče

183173

183492

178054

178281

190445

189444

183558

182269

186024

182568

186054

192250

182033

180383

185686

180105

191102

182605

188102

178123

187371

194141

196606

177806

185999

188941

189279

186413

177799

192119

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Přijat

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

111866

81702

66041

42877

78888

45765

70837

75149

75472

111538

113277

77291

48357

59485

70402

74463

75408

76279

77070

79824

77606

117034

59560

64544

79240

80793

114805

75325

66164

73802

Univ.čís.

uchazeče

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Rozho

dnutí

Vyh.

Pořadí

57

Uchazečů

O

Místo


OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2011/12

28.06.2011

17 / 38

Fakulta Studijní program

FFI N7310-Filologie

Obor

7310T033-Český jazyk a literatura

Kombinace

Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

57

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

31-34 192070

31-34 181509

31-34 177049

31-34 184192

35 190418

36-37 186380

36-37 188952

38-42 181309

38-42 184427

38-42 192086

38-42 190973

38-42 194555

43 194979

44-57 188488

44-57 193323

44-57 178486

44-57 193185

44-57 189705

44-57 192998

44-57 187626

44-57 191556

44-57 192303

44-57 195842

44-57 197450

44-57 188425

44-57 195859

44-57 190115

Univ.čís.

uchazeče

76965

77724

78820

112367

67427

27693

66679

52111

76498

81135

115600

117190

78470

23119

44825

70958

71493

71728

71731

75491

75640

76649

77502

79676

79729

81293

115202

Jméno

Datum

narození

Vyh. Přijat Rozho

dnutí

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

11

11

11

20

20

20

20

20

20

20

20

20

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

Celkem

z testů

35

35

35

35

25

20

20

10

10

10

10

10

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Češ

Předměty/body

35

35

35

35

25

20

20

10

10

10

10

10

Průměr 54 54

Odchylka 735 735

Směrodatná odchylka 27 27

5


OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2011/12

28.06.2011

18 / 38

Fakulta Studijní program

FFI N7310-Filologie

Obor

7310T033-Český jazyk a literatura

Kombinace

Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

57

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

Univ.čís.

uchazeče

Jméno

Datum

narození

Vyh.

Přijat Rozho

dnutí

Celkem

z testů

Předměty/body

Češ .. Čeština

Fakulta Studijní program

FFI N7310-Filologie

Obor

7310T054-Francouzský jazyk a literatura

Kombinace

Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

11

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

1-11 189386

1-11 181091

1-11 181028

1-11 193820

1-11 184942

1-11 185840

1-11 190771

1-11 179651

1-11 177759

1-11 190083

1-11 196313

Univ.čís.

uchazeče

62395

63639

76716

77100

77187

78800

79902

83129

109481

115189

117848

Jméno

Datum

narození

Vyh. Přijat Rozho

dnutí

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Celkem

z testů

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Fra

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Průměr

100

Odchylka 0

Směrodatná odchylka

0

Předměty/body

Fra .. Francouzština


OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2011/12

28.06.2011

19 / 38

Fakulta Studijní program

FFI N7310-Filologie

Obor

7310T106-Německý jazyk a literatura

Kombinace

Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

22

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

1-22 185697

1-22 196155

1-22 177719

1-22 188127

1-22 184096

1-22 182583

1-22 188706

1-22 187897

1-22 186949

1-22 187724

1-22 186834

1-22 184047

1-22 191681

1-22 193650

1-22 187246

1-22 179210

1-22 179626

1-22 181017

1-22 182969

1-22 183485

1-22 185054

1-22 190588

Univ.čís.

uchazeče

13028

26013

47802

50729

56355

59220

63867

65758

67134

68482

75837

76726

80636

81372

103444

110057

110213

110844

111750

111759

112792

115433

Jméno

Datum

narození

Vyh. Přijat Rozho

dnutí

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Celkem

z testů

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

NJU

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Průměr

100

Odchylka 0

Směrodatná odchylka

0

Předměty/body

NJU .. Nj - ústni zkouška


OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2011/12

28.06.2011

20 / 38

Fakulta Studijní program

FFI N7310-Filologie

Obor

7310T127-Polský jazyk a literatura

Kombinace

Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

10

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

1-8 192656

1-8 196478

1-8 181024

1-8 190451

1-8 196986

1-8 177085

1-8 188455

1-8 196991

9-10 190444

9-10 195942

Univ.čís.

uchazeče

52394

60540

68931

76390

77613

109267

114412

118100

115368

117730

Jméno

Datum

narození

Vyh. Přijat Rozho

dnutí

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

11

11

11

11

11

11

11

11

20

20

Celkem

z testů

100

100

100

100

100

100

100

100

1

1

Pol

100

100

100

100

100

100

100

100

Průměr 80 80

Odchylka 1742 1742

Směrodatná odchylka 42 42

Předměty/body

1

1

Pol .. Polština

Fakulta Studijní program

FFI N7310-Filologie

Obor

7310T174-Španělský jazyk a literatura

Kombinace

Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

10

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

1-9 179054

1-9 189036

1-9 183983

1-9 187976

1-9 193452

1-9 191574

1-9 184018

1-9 193899

1-9 195655

10 177809

Univ.čís.

uchazeče

17924

63680

76188

77433

78011

78306

79939

116918

117615

55714

Jméno

Datum

narození

Vyh.

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Přijat Rozho

dnutí

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

11

11

11

11

11

11

11

11

11

20

Celkem

z testů

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1

Předměty/body

Špa

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1


OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2011/12

28.06.2011

21 / 38

Fakulta Studijní program

FFI N7310-Filologie

Obor

7310T174-Španělský jazyk a literatura

Kombinace

Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

10

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

Univ.čís.

uchazeče

Jméno

Datum

narození

Vyh. Přijat Rozho

dnutí

Celkem

z testů

Špa

Průměr 90 90

Odchylka 980 980

Směrodatná odchylka 31 31

Předměty/body

Špa .. Španělština

Fakulta Studijní program

FFI N7313-Překladatelství a tlumočnictví

Obor

7310T323-Němčina pro překladatelskou praxi

Kombinace

Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

38

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

1 183143

2-4 187348

2-4 189400

2-4 176808

5-6 183077

5-6 185541

7-11 177847

7-11 191694

7-11 182434

7-11 186445

7-11 192732

12 187242

13-14 189270

13-14 191375

15-19 179406

15-19 187725

15-19 184779

15-19 180334

Univ.čís.

uchazeče

111842

77177

79182

109162

47802

77116

77618

80636

111377

113456

116400

103444

74159

81821

65805

68482

71087

76726

Jméno

Datum

narození

Vyh.

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Přijat Rozho

dnutí

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Celkem

z testů

100

90

90

90

88

88

80

80

80

80

80

75

72

72

70

70

70

70

Předměty/body

NJU

100

90

90

90

88

88

80

80

80

80

80

75

72

72

70

70

70

70


OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2011/12

28.06.2011

22 / 38

Fakulta Studijní program

FFI N7313-Překladatelství a tlumočnictví

Obor

7310T323-Němčina pro překladatelskou praxi

Kombinace

Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

38

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

15-19 190955

20-22 188787

20-22 190932

20-22 197463

23 197439

24 196062

25 188282

26 191134

27 193975

28-38 196784

28-38 196156

28-38 195324

28-38 182585

28-38 186680

28-38 186053

28-38 195494

28-38 181019

28-38 185119

28-38 196909

28-38 197087

Univ.čís.

uchazeče

115594

56355

79463

80055

67195

59544

67048

77082

10381

12581

26013

26089

59220

67134

77682

81712

110844

111928

118071

118148

Jméno

Datum

narození

Vyh. Přijat Rozho

dnutí

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

11

11

11

11

11

20

20

20

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

Celkem

z testů

70

65

65

65

60

43

38

36

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NJU

Předměty/body

70

65

65

65

60

43

38

36

35

Průměr 71 71

Odchylka 290 290

Směrodatná odchylka 17 17

NJU .. Nj - ústni zkouška


OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2011/12

28.06.2011

23 / 38

FFI

Fakulta

N7313-Překladatelství a tlumočnictví

Studijní program

7310T328-Francouzština pro překladatelskou praxi

Obor

Kombinace

0-Navazující

Typ

Prezenční

Forma

Jméno

Datum

narození

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Celkem

z testů

Fra

Předměty/body

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1-32

1-32

1-32

1-32

1-32

1-32

1-32

1-32

1-32

1-32

1-32

1-32

1-32

1-32

1-32

1-32

1-32

1-32

1-32

1-32

1-32

1-32

1-32

1-32

1-32

1-32

1-32

1-32

1-32

1-32

Obor. čís.

uchazeče

189998

195429

186661

190828

180866

195298

178592

191742

191825

191012

195010

186474

190004

190679

185780

183602

176697

180957

189378

181523

183966

180638

190861

190338

184733

184966

192385

190768

179224

191077

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Přijat

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

45113

45121

59541

64324

64349

64869

66044

66215

67637

69073

69457

71556

71648

71656

75004

75031

75398

76065

76341

76731

76918

77977

78064

78396

78741

78800

78924

79902

110063

115650

Univ.čís.

uchazeče

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Rozho

dnutí

Vyh.

Pořadí

33

Uchazečů

O

Místo


OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2011/12

28.06.2011

24 / 38

Fakulta Studijní program

FFI N7313-Překladatelství a tlumočnictví

Obor

7310T328-Francouzština pro překladatelskou praxi

Kombinace

Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

33

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

1-32 192381

1-32 192895

33 190548

Univ.čís.

uchazeče

116229

116469

65849

Jméno

Datum

narození

Vyh. Přijat Rozho

dnutí

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ne

11

11

20

Celkem

z testů

100

100

1

Fra

100

100

Průměr 97 97

Odchylka 297 297

Směrodatná odchylka 17 17

Předměty/body

1

Fra .. Francouzština

Fakulta Studijní program

FFI N7313-Překladatelství a tlumočnictví

Obor

7310T329-Španělština pro překladatelskou praxi

Kombinace

Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

22

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

1-22 178863

1-22 193523

1-22 189418

1-22 181811

1-22 186576

1-22 190121

1-22 188937

1-22 191956

1-22 197365

1-22 191378

1-22 189797

1-22 188961

1-22 184348

1-22 196665

1-22 179319

1-22 190568

1-22 184013

Univ.čís.

uchazeče

42128

42495

59639

61718

63058

63680

64221

65362

67081

68575

71663

74833

77511

77888

78941

79158

79939

Jméno

Datum

narození

Vyh.

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Přijat Rozho

dnutí

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Celkem

z testů

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Předměty/body

Špa

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100


OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2011/12

28.06.2011

25 / 38

Fakulta Studijní program

FFI N7313-Překladatelství a tlumočnictví

Obor

7310T329-Španělština pro překladatelskou praxi

Kombinace

Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

22

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

1-22 192033

1-22 183815

1-22 187073

1-22 189219

1-22 195696

Univ.čís.

uchazeče

80160

112185

113746

114776

117615

Jméno

Datum

narození

Vyh. Přijat Rozho

dnutí

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

11

11

11

11

11

Celkem

z testů

100

100

100

100

100

Špa

100

100

100

100

100

Průměr

100

Odchylka 0

Směrodatná odchylka

0

Předměty/body

Špa .. Španělština

Fakulta Studijní program

FFI N7313-Překladatelství a tlumočnictví

Obor

7310T331-Polština pro překladatelskou praxi

Kombinace

Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

26

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

1-26 177857

1-26 186392

1-26 187016

1-26 188323

1-26 178372

1-26 195946

1-26 195108

1-26 180345

1-26 192251

1-26 177088

1-26 178280

1-26 178385

1-26 178787

1-26 179582

1-26 179892

Univ.čís.

uchazeče

35325

73133

76252

76390

77172

78883

79283

79456

80726

109267

109679

109721

109869

110099

110342

Jméno

Datum

narození

Vyh.

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Přijat Rozho

dnutí

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Celkem

z testů

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Předměty/body

Pol

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100


OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2011/12

28.06.2011

26 / 38

Fakulta Studijní program

FFI N7313-Překladatelství a tlumočnictví

Obor

7310T331-Polština pro překladatelskou praxi

Kombinace

Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

26

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

1-26 180088

1-26 182034

1-26 182699

1-26 183859

1-26 183948

1-26 192286

1-26 192825

1-26 194660

1-26 194719

1-26 194987

1-26 197549

Univ.čís.

uchazeče

110426

111337

111604

112204

112238

116185

116437

117245

117273

117373

118311

Jméno

Datum

narození

Vyh. Přijat Rozho

dnutí

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Celkem

z testů

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Pol

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Průměr

100

Odchylka 0

Směrodatná odchylka

0

Předměty/body

Pol .. Polština

Fakulta Studijní program

FFI N7313-Překladatelství a tlumočnictví

Obor

7310T332-Ruština pro překladatelskou praxi

Kombinace

Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

29

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

1 181606

2 180269

3-5 185351

3-5 180451

3-5 191997

6 184324

7 193401

8 184835

9-11 188351

Univ.čís.

uchazeče

111132

62459

64282

76507

77994

60527

95501

66973

76128

Jméno

Datum

narození

Vyh.

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Přijat Rozho

dnutí

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Celkem

z testů

100

97

85

85

85

80

78

72

70

Předměty/body

Ruš

100

97

85

85

85

80

78

72

70


OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2011/12

28.06.2011

27 / 38

Fakulta Studijní program

FFI N7313-Překladatelství a tlumočnictví

Obor

7310T332-Ruština pro překladatelskou praxi

Kombinace

Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

29

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

9-11 193304

9-11 192194

12 193284

13 189592

14 185409

15-18 194949

15-18 182786

15-18 181673

15-18 177782

19 197121

20-21 183997

20-21 185880

22 194018

23 195204

24-29 178024

24-29 194835

24-29 191999

24-29 190838

24-29 190286

24-29 196437

Univ.čís.

uchazeče

77856

81132

63201

63212

71489

58854

58858

79865

109489

66780

35240

75508

1975

117460

10997

65167

74908

76025

77690

81910

Jméno

Datum

narození

Vyh. Přijat Rozho

dnutí

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

-

-

-

-

-

-

11

11

11

11

11

11

11

11

11

20

20

20

20

20

90

90

90

90

90

90

Celkem

z testů

70

70

68

60

58

55

55

55

55

45

40

40

25

20

0

0

0

0

0

0

Ruš

Předměty/body

70

70

68

60

58

55

55

55

55

45

40

40

25

20

Průměr 64 64

Odchylka 441 441

Směrodatná odchylka 21 21

Ruš .. Ruština


OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2011/12

28.06.2011

28 / 38

Fakulta Studijní program

FFI N7504-Učitelství pro střední školy

Obor

Kombinace

2828--Aj-Cj


Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

3

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

1 187570

2 183961

3 196351

Univ.čís.

uchazeče

75517

64351

68182

Jméno

Datum

narození

Vyh. Přijat Rozho

dnutí

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ne

11

11

20

Průměr

Odchylka

Směrodatná odchylka

Celkem

z testů

223

171

155

183

1264

36

Předměty/body

Api Češ PPU

62 90 71

41 30 100

20 35 100

41 52 90

441 1108 280

21 33 17

Api .. Angličtina-písemný test

Češ .. Čeština

PPU .. Pedag. a psychol. - ústní zk.

Fakulta Studijní program

FFI N7504-Učitelství pro střední školy

Obor

Kombinace

2830--Aj-Fj SŠ

Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

6

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

1 184986

2 184406

3 195554

4-5 189140

4-5 180712

6 193974

Univ.čís.

uchazeče

78800

77100

70233

69073

77977

80722

Jméno

Datum

narození

Vyh. Přijat Rozho

dnutí

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

11

11

11

20

20

20

Průměr

Odchylka

Směrodatná odchylka

Celkem

z testů

253

210

204

128

128

100

185

3027

55

Předměty/body

Api Fra PPU

81 100 72

55 100 55

41 100 63

28 100

28 100

100

47 100 63

494 0 72

22 0 9

Api .. Angličtina-písemný test

Fra .. Francouzština

PPU .. Pedag. a psychol. - ústní zk.


OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2011/12

28.06.2011

29 / 38

Fakulta Studijní program

FFI N7504-Učitelství pro střední školy

Obor

Kombinace

2831--Aj-Hi


Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

3

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

1 186219

2 181494

3 191589

Univ.čís.

uchazeče

75989

73416

66111

Jméno

Datum

narození

Vyh. Přijat Rozho

dnutí

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

11

11

11

Průměr

Odchylka

Směrodatná odchylka

Celkem

z testů

271

239

199

236

1301

36

Předměty/body

Api HJU PPU

76 95 100

49 90 100

43 95 61

56 93 87

309 8 507

18 3 23

Api .. Angličtina-písemný test

HJU .. Historie - ústní zkouška

PPU .. Pedag. a psychol. - ústní zk.

Fakulta Studijní program

FFI N7504-Učitelství pro střední školy

Obor

Kombinace

2832--Aj-Nj


Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

2

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

1 193814

2 185668

Univ.čís.

uchazeče

80579

99403

Jméno

Datum

narození

Vyh. Přijat Rozho

dnutí

Ano

Ano

Ano

Ano

11

11

Průměr

Odchylka

Směrodatná odchylka

Celkem

z testů

217

210

214

25

5

Předměty/body

Api Něm PPU

53 100 64

50 100 60

52 100 62

5 0 8

2 0 3

Api .. Angličtina-písemný test

Něm .. Němčina

PPU .. Pedag. a psychol. - ústní zk.


OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2011/12

28.06.2011

30 / 38

Fakulta Studijní program

FFI N7504-Učitelství pro střední školy

Obor

Kombinace

2838--Aj-Rj


Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

1

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

1 185096

Univ.čís.

uchazeče

75212

Jméno

Datum

narození

Vyh. Přijat Rozho

dnutí

Ne

Ne

20

Průměr

Odchylka

Směrodatná odchylka

Celkem

z testů

195

195

Předměty/body

Api PPU Ruš

33 62 100

33 62 100

Api .. Angličtina-písemný test

PPU .. Pedag. a psychol. - ústní zk.

Ruš .. Ruština

Fakulta Studijní program

FFI N7504-Učitelství pro střední školy

Obor

Kombinace

2839--Aj-Sj SŠ

Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

1

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

1 188222

Univ.čís.

uchazeče

77076

Jméno

Datum

narození

Vyh. Přijat Rozho

dnutí

Ne

Ne

20

Průměr

Odchylka

Směrodatná odchylka

Celkem

z testů

223

223

Předměty/body

Api PPU Špa

23 100 100

23 100 100

Api .. Angličtina-písemný test

PPU .. Pedag. a psychol. - ústní zk.

Špa .. Španělština


OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2011/12

28.06.2011

31 / 38

Fakulta Studijní program

FFI N7504-Učitelství pro střední školy

Obor

Kombinace

2840--Aj-Zsv


Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

6

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

1 196225

2 191893

3 190891

4-5 191777

4-5 194994

6 197110

Univ.čís.

uchazeče

64802

64370

67709

69573

117374

59290

Jméno

Datum

narození

Vyh. Přijat Rozho

dnutí

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

-

11

11

20

20

20

90

Průměr

Odchylka

Směrodatná odchylka

Celkem

z testů

154

136

133

100

100

0

Předměty/body

Api Poh PPU

64 25 65

46 25 65

32 1 100

100

100

125 47 17 86

569 257 192 368

24 16 14 19

Api .. Angličtina-písemný test

Poh .. Pohovor

PPU .. Pedag. a psychol. - ústní zk.

Fakulta Studijní program

FFI N7504-Učitelství pro střední školy

Obor

Kombinace

2871--Cj-Fj SŠ

Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

2

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

1 187834

2 180954

Univ.čís.

uchazeče

36841

76065

Jméno

Datum

narození

Vyh. Přijat Rozho

dnutí

Ano

Ne

Ano

Ne

11

20

Průměr

Odchylka

Směrodatná odchylka

Celkem

z testů

280

100

280

Předměty/body

Češ Fra PPU

80 100 100

100

80 100 100

0

0

Češ .. Čeština

Fra .. Francouzština

PPU .. Pedag. a psychol. - ústní zk.


OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2011/12

28.06.2011

32 / 38

Fakulta Studijní program

FFI N7504-Učitelství pro střední školy

Obor

Kombinace

2872--Cj-Hi


Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

8

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

1 185241

2 197180

3 188909

4 180932

5 190521

6 186028

7 183122

8 186396

Univ.čís.

uchazeče

70411

36421

75169

76551

64100

75472

64401

113440

Jméno

Datum

narození

Vyh. Přijat Rozho

dnutí

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

-

11

11

11

11

11

11

11

90

Průměr

Odchylka

Směrodatná odchylka

Celkem

z testů

270

260

253

252

245

227

215

0

246

363

19

Předměty/body

Češ HJU PPU

80 90 100

80 80 100

80 73 100

90 62 100

85 60 100

80 85 62

80 85 50

82 76 87

15 139 473

4 12 22

Češ .. Čeština

HJU .. Historie - ústní zkouška

PPU .. Pedag. a psychol. - ústní zk.

Fakulta Studijní program

FFI N7504-Učitelství pro střední školy

Obor

Kombinace

2873--Cj-Nj


Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

4

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

1 182775

2 178739

3 185534

4 178261

Univ.čís.

uchazeče

77281

75837

77116

75083

Jméno

Datum

narození

Vyh. Přijat Rozho

dnutí

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

11

11

11

11

Průměr

Odchylka

Směrodatná odchylka

Celkem

z testů

290

255

240

230

254

690

26

Předměty/body

Češ Něm PPU

90 100 100

80 100 75

40 100 100

30 100 100

60 100 94

867 0 156

29 0 13

Češ .. Čeština

Něm .. Němčina


OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2011/12

28.06.2011

33 / 38

Fakulta Studijní program

FFI N7504-Učitelství pro střední školy

Obor

Kombinace

2873--Cj-Nj


Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

4

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

Univ.čís.

uchazeče

Jméno

Datum

narození

Vyh.

Přijat Rozho

dnutí

Celkem

z testů

Předměty/body

PPU .. Pedag. a psychol. - ústní zk.

Fakulta Studijní program

FFI N7504-Učitelství pro střední školy

Obor

Kombinace

2874--Cj-Pj


Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

2

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

1 187015

2 186611

Univ.čís.

uchazeče

76252

77202

Jméno

Datum

narození

Vyh. Přijat Rozho

dnutí

Ano

Ano

Ano

Ano

11

11

Celkem

z testů

285

230

Předměty/body

Češ Pol PPU

85 100 100

30 100 100

Průměr 258 58 100 100

Odchylka 1513 1513 0 0

Směrodatná odchylka 39 39 0 0

Češ .. Čeština

Pol .. Polština

PPU .. Pedag. a psychol. - ústní zk.


OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2011/12

28.06.2011

34 / 38

Fakulta Studijní program

FFI N7504-Učitelství pro střední školy

Obor

Kombinace

2876--Cj-Rj


Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

3

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

1 190939

2 179068

3 194927

Univ.čís.

uchazeče

73979

35550

78470

Jméno

Datum

narození

Vyh. Přijat Rozho

dnutí

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

11

20

20

Průměr

Odchylka

Směrodatná odchylka

Celkem

z testů

264

225

139

209

4090

64

Předměty/body

Češ PPU Ruš

85 79 100

25 100 100

5 34 100

38 71 100

1733 1137 0

42 34 0

Češ .. Čeština

PPU .. Pedag. a psychol. - ústní zk.

Ruš .. Ruština

Fakulta Studijní program

FFI N7504-Učitelství pro střední školy

Obor

Kombinace

2877--Cj-Sj


Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

4

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

1 184366

2 190412

3 183969

4 191352

Univ.čís.

uchazeče

77433

78306

76188

68575

Jméno

Datum

narození

Vyh. Přijat Rozho

dnutí

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

11

11

20

20

Průměr

Odchylka

Směrodatná odchylka

Celkem

z testů

270

230

200

100

233

1233

35

Předměty/body

Češ PPU Špa

70 100 100

30 100 100

100 100

100

50 100 100

800 0 0

28 0 0

Češ .. Čeština

PPU .. Pedag. a psychol. - ústní zk.

Špa .. Španělština


OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2011/12

28.06.2011

35 / 38

Fakulta Studijní program

FFI N7504-Učitelství pro střední školy

Obor

Kombinace

2878--Cj-Zsv


Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

12

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

1 182300

2 178137

3 190834

4 178134

5 182820

6 191451

7 187172

8 190873

9 188322

10-12 194032

10-12 191325

10-12 197453

Univ.čís.

uchazeče

64837

76680

66358

75441

64543

72722

74866

71082

76061

57036

79249

79676

Jméno

Datum

narození

Vyh. Přijat Rozho

dnutí

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

-

-

-

11

11

11

11

11

11

11

20

20

90

90

90

Celkem

z testů

295

290

275

230

225

215

165

166

100

0

0

0

Předměty/body

Češ Poh PPU

95 100 100

90 100 100

95 80 100

95 35 100

70 55 100

90 25 100

40 25 100

60 6 100

100

Průměr 218 79 53 100

Odchylka 4250 425 1322 0

Směrodatná odchylka 65 21 36 0

Češ .. Čeština

Poh .. Pohovor

PPU .. Pedag. a psychol. - ústní zk.


OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2011/12

28.06.2011

36 / 38

Fakulta Studijní program

FFI N7504-Učitelství pro střední školy

Obor

Kombinace

2886--Fj-Zsv


Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

3

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

1 190866

2 190764

3 190326

Univ.čís.

uchazeče

78064

79902

78396

Jméno

Datum

narození

Vyh. Přijat Rozho

dnutí

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ne

11

11

20

Průměr

Odchylka

Směrodatná odchylka

Celkem

z testů

255

240

200

232

808

28

Předměty/body

Fra Poh PPU

100 55 100

100 40 100

100 100

100 48 100

0 113 0

0 11 0

Fra .. Francouzština

Poh .. Pohovor

PPU .. Pedag. a psychol. - ústní zk.

Fakulta Studijní program

FFI N7504-Učitelství pro střední školy

Obor

Kombinace

2888--Hi-Nj


Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

3

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

1 197443

2 182100

3 190687

Univ.čís.

uchazeče

34849

78482

25062

Jméno

Datum

narození

Vyh. Přijat Rozho

dnutí

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ne

11

11

20

Průměr

Odchylka

Směrodatná odchylka

Celkem

z testů

280

234

100

257

1058

33

Předměty/body

HJU Něm PPU

80 100 100

75 100 59

100

78 100 80

13 0 841

4 0 29

HJU .. Historie - ústní zkouška

Něm .. Němčina

PPU .. Pedag. a psychol. - ústní zk.


OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2011/12

28.06.2011

37 / 38

Fakulta Studijní program

FFI N7504-Učitelství pro střední školy

Obor

Kombinace

2891--Hi-Sj


Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

3

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

1 178937

2 182489

3 181813

Univ.čís.

uchazeče

35345

62150

61718

Jméno

Datum

narození

Vyh. Přijat Rozho

dnutí

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

11

11

11

Průměr

Odchylka

Směrodatná odchylka

Celkem

z testů

295

260

250

268

558

24

Předměty/body

HJU PPU Špa

95 100 100

60 100 100

50 100 100

68 100 100

558 0 0

24 0 0

HJU .. Historie - ústní zkouška

PPU .. Pedag. a psychol. - ústní zk.

Špa .. Španělština

Fakulta Studijní program

FFI N7504-Učitelství pro střední školy

Obor

Kombinace

2892--Hi-Zsv


Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

7

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

1 186540

2 179535

3 195305

4 189039

5 190777

6 181246

7 193497

Univ.čís.

uchazeče

71464

78109

64923

79987

60003

71420

48375

Jméno

Datum

narození

Vyh. Přijat Rozho

dnutí

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

-

11

11

11

11

11

11

90

Průměr

Odchylka

Směrodatná odchylka

Celkem

z testů

290

270

232

230

225

158

0

234

2062

45

Předměty/body

HJU Poh PPU

90 100 100

90 80 100

80 95 57

75 55 100

75 50 100

60 35 63

78 69 87

127 694 430

11 26 21

HJU .. Historie - ústní zkouška

Poh .. Pohovor

PPU .. Pedag. a psychol. - ústní zk.


OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2011/12

28.06.2011

38 / 38

Fakulta Studijní program

FFI N7504-Učitelství pro střední školy

Obor

Kombinace

2897--Pj-Rj


Typ

0-Navazující

Místo

O

Forma

Prezenční

Uchazečů

2

Pořadí

Obor. čís.

uchazeče

1-2 186640

1-2 186612

Univ.čís.

uchazeče

44948

44967

Jméno

Datum

narození

Vyh. Přijat Rozho

dnutí

Ano

Ano

Ano

Ano

11

11

Celkem

z testů

300

300

Předměty/body

Pol PPU Ruš

100 100 100

100 100 100

Průměr 300 100 100 100

Odchylka 0 0 0 0

Směrodatná odchylka 0 0 0 0

Pol .. Polština

PPU .. Pedag. a psychol. - ústní zk.

Ruš .. Ruština

More magazines by this user
Similar magazines