III. národní konference o doporučených postupech 11. listopadu ... - LF

lf.upol.cz

III. národní konference o doporučených postupech 11. listopadu ... - LF

CENTRUM PRO KLINICKÉ DOPORUČENÉ POSTUPY

ÚSTAV SOCIÁLNÍHO LÉKAŘSTVÍ A ZDRAVOTNÍ POLITIKY LF UP V OLOMOUCI

III. národní konference o doporučených postupech

11. listopadu 2011

PROGRAM

9.00 – 10.45 – Zahájení konference

Úvodní slovo

MUDr. Mgr. Radim Líčeník

Centrum pro klinické doporučené postupy, Lékařská fakulta UP v Olomouci

Northwick Park Hospital, Londýn, Velká Británie

Centrum pro klinické doporučené postupy a projekt ESF

doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.

Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky, Lékařská fakulta UP v Olomouci

Novinky z konference GIN 2011

MUDr. Mgr. Radim Líčeník

Centrum pro klinické doporučené postupy, Lékařská fakulta UP v Olomouci

Northwick Park Hospital, Londýn, Velká Británie

Vývoj klinických doporučených postupů dle metodiky Národního

referenčního centra

MUDr. Miloš Suchý

Národní referenční centrum

Aspekty tvorby klinických doporučených postupů onkochirurgické

péče - praktické zkušenosti

MUDr. Jaroslav Pantoflíček, Ph.D.

Chirurgická klinika 2.LF UK a ÚVN Praha

Předseda výboru České společnosti hepato-pankreato-biliární chirurgie

10.45 – 11.00 – Přestávka

11.00 – 12.30 – Klinické doporučené postupy v České republice

Právní aspekty klinických doporučených postupů

Ref. Jur. Martin Faix, M.J.I.

Centrum pro klinické doporučené postupy, Lékařská fakulta UP v Olomouci

Právnická fakulta UP v Olomouci a Univerzity Karlovy v Praze


Klinické doporučené postupy pro resuscitaci

MUDr. Jan Přeček

Centrum pro klinické doporučené postupy, Lékařská fakulta UP v Olomouci

I. interní klinika kardiologická, FN Olomouc

Klinické doporučené postupy v pediatrii v České republice

MUDr. Katarína Kliková

Centrum pro klinické doporučené postupy, Lékařská fakulta UP v Olomouci

Dětské oddělení, Nemocnice Vsetín

Aktualizace Katalogu klinických doporučených postupů - přehled

nových funkcí

MUDr. Miroslav Zvolský

Ústav informatiky Akademie věd České republiky

GLIKREM - systém pro formalizaci KDP

doc. Ing. Arnošt Veselý, CSc.

Ústav informatiky Akademie věd České republiky

12.30 – 13.10 – Oběd

13.10 – 14.20 – Klinické doporučené postupy v České republice

a metodologie

KDP v neurologii – autoimunitní neurosvalová onemocnění

MUDr. Miloš Suchý

Národní referenční centrum

Doporučené postupy pro ošetřovatelskou praxi

doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

Centrum pro klinické doporučené postupy, Lékařská fakulta UP v Olomouci

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, LF Ostravské univerzity

Klinické doporučené postupy v oftalmologii

MUDr. Jaroslav Karhan

Oční klinika, LF UP a FN Olomouc

Veřejné zdravotnictví založené na důkazech a jeho implementace

MUDr. Michaela Špačková

Centrum pro klinické doporučené postupy, Lékařská fakulta UP v Olomouci

Státní zdravotní ústav, Praha

Evaluace KDP a jejich etické aspekty

MUDr. Mgr. Radim Líčeník

Centrum pro klinické doporučené postupy, Lékařská fakulta UP v Olomouci

Northwick Park Hospital, Londýn, Velká Británie

14.30 – Ukončení konference

More magazines by this user
Similar magazines