Ke stažení v PDF

praguewelcome.cz

Ke stažení v PDF

PŘÍZNIVÝ TREND ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V PRAZE POKRAČOVAL.

TAKÉ V 1. ČTVRTLETÍ LETOŠNÍHO ROKU JE PATRNÝ VÝRAZNÝ NÁRŮST.

Za první tři měsíce (leden – březen) 2012 přijelo do Prahy celkem 954 470 hostů,

kteří přenocovali v průměru 2, 52 noci. Meziročně se tak počet hostů zvýšil o

16%.

Hosté ze zahraničí dosáhli počtu 794 409, což znamená meziroční nárůst o

18,3%. Jejich pobyt dosáhl v průměru 2,68 noci, tedy více než 3,5 dne. Naopak

domácí návštěvníci pobývali v Praze méně než dvě noci (pouze 1,77 noci). Bylo jich

160 061, tedy oproti loňskému roku o 6% více.

Skladba zahraničních turistů zůstává stejná. Standardními zdrojovými trhy jsou

Německo, Rusko, Itálie, Spojené Království, Francie, USA a dále pak převážně

evropské země.

Za první čtvrtletí letošního roku přijelo nejvíce Rusů (103 791), meziročně se jejich

počet zvýšil o 36,7 %. Patří také k návštěvníkům, kteří zůstávají v Praze nejdéle.

Odbydlí v průměru 4,28 noci. Němečtí turisté (103 074) patří z hlediska délky pobytu

k průměrným návštěvníkům. Jejich počet se však zvýšil o 20%.

Příznivý vývoj zaznamenala turistika z Itálie (72 475). Meziročně přijelo o 27,7 %

Italů více a průměrně se zdrželi 3 noci. Poprvé od roku 2008 zaznamenala Praha také

přírůstek turistů ze Spojeného Království. Britů přijelo více než 60 tisíc (60 867), což

je meziročně o 8,65% více.

Praha zůstává oblíbenou destinací stále pro Francouze (41 005), návštěvníky ze

Slovenska (37 275) a USA (33 945).

Největší nárůst turistů zaznamenala Praha za 1. čtvrtletí z Ruska, Slovenska a

Japonska. O 2% méně turistů přijelo naopak ze Španělska.

Také v počtu přenocování zaznamenala Praha za první tři měsíce výrazný zájem

klientů. Celkem 2 409 610 odbydlených nocí znamená meziročně zlepšení o

15,25%, avšak u hostů ze zahraničí o více než 18%.

Národnost Počet hostů Počet hostů Rozdíl v %

r. 2011

r. 2012

Rusko 75 899 103 791 + 36,74%

Německo 85 896 103 074 + 20%

Itálie 56 756 72 475 + 27,7%

Spojené Království 56 021 60 867 + 8,65%

Francie 39 093 41 005 + 4,9%

Slovensko 28 130 37 275 + 32,5%

USA 29 254 33 945 + 16%

Španělsko 25 419 24 928 - 1,93%

Polsko 16 826 20 727 + 23%

Japonsko 15 375 20 427 + 32,75%

Rakousko 14 830 17 543 + 18,29%

Nizozemí 15 178 16 691 + 10%

More magazines by this user
Similar magazines