Seznam zadání pro obor

fce.vutbr.cz

Seznam zadání pro obor

ÚBZK FAST VUT Přehled diplomových prací Studijní obor: POZEMNÍ STAVBY (S) Zaměření: Konstrukce a statika staveb Název diplomové práce Vedoucí diplomové práce Rok 2001 Aktuální statická spolehlivost a návrh sanace panelového objektu Metody zesilování zděných konstrukcí Projekt betonových konstrukcí objektu školy Podzemní garáže (P) Rekonstrukce zděných kleneb předpětím Návrh nosné konstrukce kostela Ubytovací objekt Spořitelní akademie (P) Polyfunkční čtyřpodlažní dům Autosalon Předpjatá stropní deska Radnice Železobetonová hala krytého bazénu Administrativní budova a podzemní garáže Návrh nosné konstrukce provozní budovy Dům s pečovatelskou službou Víceúčelová hala (P) Výrobní objekt Doc. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. Ing. Bohuslav Zmek, CSc. Doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc. Ing. Rostislav Jeneš Ing. Ladislav Klusáček Doc. Ing. Ivailo Terzijski, CSc. Ing. Božena Podroužková Doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc. Ing. Bohuslav Zmek, CSc. Doc. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. Ing. Bohuslav Zmek, CSc. Doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc. Ing. Rostislav Jeneš Doc. Ing. Ivailo Terzijski, CSc. Doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc. Doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc. Ing. Marie Stehlíková Rok 2002 Nosná konstrukce objektu FP UP Olomouc Problematika navrhování podlahových desek v interakci s podložím Statická spolehlivost panelové konstrukce při nerovnoměrném sedání Nosná konstrukce polyfunkčního domu Problematika vyztužování železobetonových konstrukcí uhlíkovými lamelami Projekt železobetonového obilního sila Nosná konstrukce nemocnice ve Zlíně Administrativní budova s podzemními garážemi, Dolní Benešov Obchodní společenské centrum Přístavba zimního stadionu Nosná konstrukce nemocnice v Prostějově Rekonstrukce administrativní budovy Stavebně-statický průzkum domu a posouzení jeho nosných konstrukcí před přestavbou Přístavba základní školy Ing. Hana Horáková Doc. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. Doc. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. Doc. Ing. Ivailo Terzijski, CSc. Doc. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. Doc. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. Doc. Ing. Ivailo Terzijski, CSc. Ing. Rostislav Jeneš Ing. Bohuslav Zmek, CSc. Ing. Rostislav Jeneš Doc. Ing. Ivailo Terzijski, CSc. Doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc. Doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc. Ing. Ladislav Čírtek, CSc.


Výrobní objekt Výpravní budova Správní budova Bytový dům Provozní budova pojišťovny Projekt monolitické železobetonové konstrukce podzemních garáží a obchodního centra Výšková budova hotelu Diagnostické a terapeutické centrum FNB Bohunice Novostavba sdruženého sportovního zařízení Polyfunkční dům – Brno, Horova Příjem pacientů a laboratoře FNB Bohunice Rekonstrukce školní budovy Ing. Marie Stehlíková Ing. Marie Stehlíková Ing. Marie Stehlíková Ing. Ladislav Čírtek, CSc. Ing. Bohuslav Zmek, CSc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. Ing. Ladislav Čírtek, CSc. Ing. Božena Podroužková Doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc. Ing. Božena Podroužková Ing. Božena Podroužková Doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc. Rok 2003 Přestavba objektu na městskou knihovnu Rekonstrukce administrativní budovy Obchodní centrum Administrativní budova Komerční objekt Nosná konstrukce obytného domu, Praha – Barrandov Administrativní budova, Brno Administrativní budova s podzemními garážemi Univerzitní knihovna, Brno Reconstruction and strengthening of baroque masonry building Penzion – Brno, Libušino údolí Objekt laboratoří FNB Bohunice Ústřední budova Ústavu pro mentálně postižené občany Zesilování betonových nosníků Návrh podlahové desky a části halové konstrukce Nosná konstrukce budovy Přírodovědecké fakulty University Palackého v Olomouci Nosná konstrukce budovy Duchovního centra Brno – Lesná Návrh nosné konstrukce provozní budovy Nosná konstrukce provozně administrativního objektu Projekt železobetonové konstrukce mrazírny Projekt nosné konstrukce výrobní haly Obchodní dům Polyfunkční dům Doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc. Doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc. Doc. Ing. Ladislav Čírtek, CSc. Doc. Ing. Ladislav Čírtek, CSc. Doc. Ing. Ladislav Čírtek, CSc. Ing. Hana Horáková Ing. Rostislav Jeneš Ing. Rostislav Jeneš Ing. Rostislav Jeneš Ing. Ladislav Klusáček, CSc. Ing. Božena Podroužková Ing. Božena Podroužková Ing. Božena Podroužková Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. Doc. Ing. Ivailo Terzijski, CSc. Doc. Ing. Ivailo Terzijski, CSc. Doc. Ing. Ivailo Terzijski, CSc. Doc. Ing. Ivailo Terzijski, CSc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. Ing. Miloš Zich, Ph.D. Ing. Bohuslav Zmek, CSc. Ing. Bohuslav Zmek, CSc. Rok 2004 Zesilování betonových prvků nekovovou výztuží Optimalizace návrhu železobetonových konstrukcí Polyfunkční výšková budova Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. Doc. Ing. Ladislav Čírtek, CSc.


Nosná konstrukce administrativní budovy Přístavba univerzitní knihovny Vysokoškolské koleje v Brně Polyfunkční dům Administrativní výšková budova Ústav pro mentálně postižené občany, Velehrad Diagnostické a terapeutické centrum FNB Bohunice Železobetonová konstrukce obytného domu Projekt nosné konstrukce kostela v Kylešovicích Doc. Ing. Ivailo Terzijski, CSc. Ing. Rostislav Jeneš Ing. Rostislav Jeneš Doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc. Doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc. Ing. Božena Podroužková Ing. Božena Podroužková Ing. Bohuslav Zmek, CSc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. Rok 2005 Návrh nosné kompozitní konstrukce Administrativní budova Nosná konstrukce víceúčelové budovy Objekt sportovního víceúčelového zařízení Administrativní budova Předpjatý anténní stožár s algoritmizací posouzení podle ČSN a EN Apartment house service floor with plain foundations and flat slab using post-tensioning Obchodní dům v Brně Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. Doc. Ing. Ladislav Čírtek, CSc. Doc. Ing. Ivailo Terzijski, CSc. Doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc. Ing. Bohuslav Zmek, CSc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. Ing. Rostislav Jeneš Rok 2006 Administrativní budova s montážní halou Doc.Ing. Ladislav Čírtek, CSc. Konstrukce vícepodlažních garáží - bodově podepřené desky Ing. Bohuslav Zmek, CSc. Kulturní zařízení Pardubice Doc.Ing. Zdeněk Bažant, CSc. Nosná betonová konstrukce rozhledny Prof.RNDr.Ing. Petr Štěpánek, CSc. Nosná konstrukce sportovní haly Doc.Ing. Ivailo Terzijski, CSc. Nosná konstrukce objektu FP UP Olomouc Ing. Hana Horáková Nosná konstrukce budovy školy Doc.Ing. Ivailo Terzijski, CSc. Projekt nosné železobetonové konstrukce haly - sanace Prof.RNDr.Ing. Petr Štěpánek, CSc. Projekt vícepodlažní budovy v Brně na ul. Česká Ing. Miloš Zich, Ph.D. Statické řešení výškové budovy na ulici Skácelova v Brně Ing. Miloš Zich, Ph.D. Školící a administrativní centrum v Brně Ing. Rostislav Jeneš Vícelodní montovaná hala Ing. Bohuslav Zmek, CSc. Vícepodlažní provozní budova Ing. Božena Podroužková Vyztužování BK vnitřní nekovovou výztuží Prof.RNDr.Ing. Petr Štěpánek, CSc.

More magazines by this user
Similar magazines