הוראות הפעלה מקוצרותלמערכת פנסוניק VB9 - יורוקום

eurocomdc.co.il

הוראות הפעלה מקוצרותלמערכת פנסוניק VB9 - יורוקום

הוראות הפעלה מקוצרות לטלפון חכם דגם : KX-TD7433

פנסוניק

SP-PHONE

להפעלת

השלוחה לחץ

או הרם שפופרת

.

101-164 /

.

201-264

+

9

.

:

101

:

/

0

:

חייג מספר שלוחה

‏(אינטרקום)‏ חיוג פנימי מספר הטלפון הרצוי

חייג ‏(קווי חוץ)‏ : חיוג החוצה או

למרכזנית חיוג או הרם שפופרת ודבר

לחץ

חיצונית קבלת שיחה פנימית הרצויה

השלוחה לחץ על לחיץ השלוחה או על

שלוחה חכמה העברת שיחה:‏ והנח שפופרת

מספר השלוחה הרצויה והנח שפופרת

לחץ

שלוחה רגילה:‏ ניתן לאחר חיוג מספר השלוחה להמתין למענה בשלוחה ואז

הערה:‏ לדבר

מעוניינת במידה והשלוחה לא להעביר מידע על המתקשר תשובה לאחר

במידה ואין וחזור מתקשר לחץ לחיץ

השיחה תחזור

מספר שניות החייגן מבטל את החיוג ומנסה

ברגע השמע צליל תפוס לחץ נודניק הפעלת החייגן שניות

במידה ותפוס שוב הוא מתנתק ומחכה מס'‏ שוב תהבהב בזמן ההמתנה

נורית לחיץ

והמתן למענה

חייג כאשר שלוחה פנימית תפוסה איתות במצב פנוי תקבל את

והמתן לצלצול חוזר ששלוחה פנימית או קו חוץ תפוסים חייג במצב חנייה:‏ קו החוץ או תקבל צלצול בשלוחה הפנימית אותה בקשת

ניתן למשוך צלצולים בשלוחות אחרות ולענות לשיחה

לקט שיחה חטיפה השלוחה

מס'‏ חייג ישירה חייג כללית או בקבוצה חיצוני

שני אנשים בו זמנית פנימי עם לדבר ניתן שיחת ועידה:‏ לאחר מענה לחץ שוב

וחייג למנוי השני שלוחה חכמה

לאחר מענה לחץ

וחייג למנוי השני שלוחה רגילה

ודבר

וחייג

מספר שלוחה

אין תשובה או עקוב אחרי:‏ שלוחה חכמה:‏ לחץ

לחץ

ביטול ‏(ביטול

‏(אין תשובה)‏ +

או ‏(מיידי שלוחה פשוטה:‏ לביטול

לחץ על

שלוחה חכמה:‏ לא להפריע:‏ לביטול

מספר השלוחה הרצויה חייג

שלוחה רגילה:‏ ‏(לכל השלוחות

הקבוצה מס'‏ לשלוחות החכמות בלבד כריזה:‏ מענה לכריזה

ודבר חייג חיצונית לכריזה מענה

ודבר

מספר הדלת חייג אינטרקום דלת ונתק

מספר הדלת פתיחת דלת חייג ומספר הקוד

חייג ) ספריה כללית חיוג מקוצר מספר רצוי

9 ‏(גישה לקו חוץ עד חייג חיוג מקוצר פרטי ודבר

עד חייג חיוג:‏ שנכנסה לשלוחתך

נוספת שיחה על לאפשר לשלוחתך להתריע לך ניתן שיחה ממתינה:‏ לבטול

להפעלה

חייג

, מוסיקה וכדומה לא להפריע עקוב אחרי איפוס שלוחה ממצב שירות במצב שפופרת מונחת

לחיצים בשלוחה חכמה תכנות לחץ על

לחיץ רצוי

בחר רצויה

פנימית מספר שלוחה חייג א מספר טלפון חיצוני רצוי

חייג ב על

לחץ הרם והורד שפופרת

.

.

+ מספר

TRANSFER

SP-PHONE

.

+ FLASH

,

.

" העברה "

.

,

REDIAL

: " "

.

,

.

SP-PHONE

.

1

,

6

.

.

: (

.

+ 41 : 40 :

. /

CONF

,

- לחץ CONF

FLASH

,

- לחץ + FLASH 50

. 3 + FLASH 50 +

2 FWD / DND ‏(מיידי ( 4 ) ( +0 +

. 0 + FWD / DND -

+ 0 מספר השלוחה , .(7100

7104 ( 7102

. 0 + FWD / DND . 1 + FWD / DND

. 7100 .

+ 7101

(33∗

1-8

+ 33 :

. 421 :

. 321 :

. 1-8 + 43 :

1 עד . 4

+ 31 :

1 עד . 4

+ 55

. 000-499

* : (

# +

+ (

: תכנות : 30 + 9 0 +

. 9 0 + 3 *

.

. ( 7310 ) . 7311

. 790 (

,

) :

.

:

99 + PROGRAM

.

.

.

:

+ 1

+ 29

AUTO DIAL

.

)

:


-

:1

:2

:3

:4

:5


הוראות בטיחות

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

א.‏

ב.‏

ג.‏

ד.‏

קרא את הוראות הבטיחות בעיון לפני הפעלת הציוד.‏ מתכנני המוצר שבידך הקפידו על רמה גבוהה של איכות ובטיחות.‏ עם

זאת,‏ עליך להיות מודע לכמה אמצעי זהירות שבהם יש לנקוט במהלך ההתקנה וההפעלה.‏

קרא את ההוראות:‏ יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות וההפעלה לפני הפעלת המכשיר.‏

שמור את דפי ההוראות:‏ יש לשמור את הוראות הבטיחות והוראות ההפעלה כדי להיעזר בהן בעתיד.‏

שים לב לאזהרות:‏ יש לשים לב לכל האזהרות על המכשיר עצמו ובהוראות ההפעלה והבטיחות.‏

ציית להוראות:‏ יש לפעול על פי כל הוראות ההפעלה והשימוש.‏

מים ולחות:‏ אסור להשתמש במכשיר בקרבת מים – למשל,‏ בחדר אמבטיה או סמוך לכיור,‏ במרתף לח,‏ ליד בריכת שחיה,‏

וכו'.‏

עגלות ומעמדים:‏ יש להשתמש אך ורק בעגלה או במעמד שהומלצו על ידי היצרן.‏

התקנה על קיר או תקרה:‏ אין להתקין את המכשיר על קיר או תקרה,‏ אלא על פי המלצות היצרן.‏

אוורור:‏ יש לבדוק שאופן הצבתו ומיקומו של המכשיר יבטיחו לו אוורור נאות.‏ למשל,‏ אסור להניח על מיטה,‏ על ספה,‏

שטיח או על כל משטח דומה שעלול לחסום את פתחי האוורור.‏

אסור למקם את המכשיר בכוננית או בארון שבהם אין אפשרות לזרימת אוויר מבעד לפתחי האוורור.‏

חום:‏ יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום כגון רדיאטורים,‏ מפזרי חום,‏ תנורים או מכשירים אחרים המפיצים

חום ‏(ובכלל זה גם ממגברים).‏

חיבור לחשמל:‏ יש לחבר את המכשיר אך ורק למקור חשמל מהסוג המתואר בהוראות ההפעלה או הרשום על המכשיר

עצמו.‏

הארקה:‏ יש לנקוט אמצעי זהירות כדי לא לפגוע באמצעי ההארקה של המכשיר.‏

הגנה על כבל החשמל:‏ יש להתקין את כבלי החשמל באופן שיבטיח שלא ידרכו עליהם ולא יהיה כל חפץ שימעך אותם.‏ יש

לשים לב במיוחד לנקודות החיבור של המכשירים.‏

ניקוי:‏ לפני הניקוי יש לנתק את המכשיר מהחשמל.‏ בדרך כלל אפשר להסתפק בניקוי המכשיר במטלית יבשה.‏ אם

המכשיר מלוכלך מאוד,‏ אפשר להרטיב מעט את המטלית בנוזל לניקוי כלים מדולל במים.‏

לאחר מכן יש לייבש את המכשיר במטלית יבשה.‏ תכשירים אחרים אינם מומלצים.‏

קווי חשמל:‏ אין להתקין אנטנה חיצונית בקרבת קווי חשמל.‏

תקופות אי-שימוש:‏ כאשר המכשיר אינו בשימוש תקופה ארוכה,‏ יש לנתקו מהחשמל.‏

חדירת עצמים או נוזלים:‏ יש להקפיד שלא יפלו עצמים ולא ישפכו נוזלים דרך לפתחי המכשיר.‏

ריח חריג:‏ אם הבחנת בריח חריג או בעשן שנפלט מהמכשיר,‏ נתק אותו מיד משקע החשמל ופנה למפיץ של יורוקום,‏

שממנו רכשת את המכשיר.‏

נזק המצריך טיפול:‏ בהתרחש אחד המקרים הבאים,‏ פנה לאנשי שירות מוסמכים אצל המפיץ המורשה:‏

כבל החשמל או התקע ניזוקו.‏

עצמים נפלו או נוזלים נשפכו לתוך המכשיר.‏

המכשיר נחשף לגשם.‏

פעולת המכשיר אינה תקינה או שחלו שינויים בביצועו.‏

ה.‏ המכשיר נפל או שהמארז שלו ניזוק.‏

טיפול:‏ אל תאפשר למשתמש לנסות לטפל במכשיר בצורה אחרת מזו המתוארת בהוראות ההפעלה.‏ כל טיפול חריג חייב

להיעשות על ידי אנשי שירות מוסמכים.‏

2

More magazines by this user
Similar magazines