Bang!

cbhs.rpgplanet.cz

Bang!

Translation © 2003, 2007 Václav Pražák

BANG!

3. vydání ∗

Emiliano Sciarra

Hra pro 4-7 hráčů od 10 let.

BANG! je hra popisující přestřelku ve stylu spaghetti westernů mezi skupinou psanců a

šerifem, který je jejich primárním cílem. Zástupci šerifa pomáhají šerifovi inkognito, ale je

zde i odpadlík, jenž sleduje svůj vlastní cíl!

Ve hře BANG! hraje každý hráč jednu z těchto rolí a představuje jednu z postav

inspirovaných dalekým Západem.

OBSAH

• 103 karty tří různých typů (odlišitelných podle zadní strany):

• 7 karet rolí (role cards): 1× Šerif (Sheriff), 2× Zástupce šerifa (Deputy), 3× Psanec

(Outlaw), 1× Odpadlík (Renegade)

• 16 karet postav (charakter cards) s náboji (bullets) na zadních stranách

• 80 herních karet (playing cards)

• 7 pomocných karet (summary cards) pro začátečníky

• Pravidla

CÍL HRY

Každý hráč má svůj vlastní cíl:

Šerif: Aby ochránil zákon a pořádek, musí zabít všechny Psance a Odpadlíka.

Psanci: Rádi by zabili Šerifa, ale zcela bez skrupulí se budou zabíjet mezi sebou navzájem,

aby získali odměnu.

Zástupci šerifa: Pomáhají Šerifovi a chrání ho za každou cenu.

Odpadlík: Chce se stát novým šerifem; jeho úkolem je zůstat jako poslední živý ve hře.

PŘÍPRAVA

Vezměte tolik karet rolí, kolik je hráčů, a rozdělte je následovně:

4 hráči: 1 Šerif, 1 Odpadlík, 2 Psanci

5 hráčů: 1 Šerif, 1 Odpadlík, 2 Psanci, 1 Zástupce šerifa

6 hráčů: 1 Šerif, 1 Odpadlík, 3 Psanci, 1 Zástupce šerifa

7 hráčů: 1 Šerif, 1 Odpadlík, 3 Psanci, 2 Zástupci šerifa

Tyto karty zamíchejte a každému hráči dejte jednu kartu lícem dolů. Šerif se sám odhalí a

otočí svou kartu lícem nahoru; zbylí hráči se seznámí se svou rolí, ale ostatním ji neukazují.

Zamíchejte všech 16 postav a každému hráči dejte jednu lícem dolů. Všichni hráči poté

oznámí jména svých postav a odhalí jejich schopnosti. Každý hráč si dále vezme jinou kartu

postavy ze zbývajících, otočí ji lícem dolů, aby byly vidět náboje na zadní straně, a částečně ji

zakryje svou kartou postavy tak, aby bylo vidět přesně tolik nábojů, kolik je nakresleno na

kartě jeho postavy vedle jejího obrázku. Během hry se budou tyto náboje podle potřeby

zakrývat, aby se znázornilo, že postava byla zraněna.

∗ Změny oproti 2. vydání jsou vyznačeny červeně.

1


Translation © 2003, 2007 Václav Pražák

Šerif hraje s jedním nábojem navíc: pokud jsou na jeho kartě postavy nakresleny tři náboje,

uvažuje se za všech okolností, že jsou tam znázorněny čtyři; pokud jsou tam čtyři, v případě

Šerifa jako by jich tam bylo pět.

Zbývající karty rolí a postav dejte zpět do krabičky.

Zamíchejte 80 herních karet a rozdejte každému hráči lícem dolů tolik karet, kolik je na jeho

kartě postavy znázorněno nábojů. Zbývající karty položte lícem dolů doprostřed stolu jako

lízací balíček (draw pile). Vedle nechejte prostor pro hromádku lícem nahoru odhozených

karet (discard pile). Každému hráči dejte jednu pomocnou kartu.

Poznámka: Při svých prvních hrách můžete zkusit zjednodušenou verzi, jestliže před vlastní

hrou odstraníte všech 13 speciálních karet se symbolem knihy.

Postavy

Každá westernová postava má nějaké zvláštní schopnosti, které ji činí

jedinečnou. Řada nábojů vedle portrétu postavy představuje její životy (life

points), tj. kolikrát může být zasažena, než bude definitivně zabita a odstraněna ze

hry.

Navíc náboje udávají, kolik karet může mít hráč v ruce na konci svého kola

(limit karet v ruce).

Příklad: Jesse Jones má 4 životy: může být čtyřikrát zasažen, než bude odstraněn

ze hry. Navíc jeho hráč může mít v ruce na konci svého kola až čtyři karty.

Ovšem podle obrázku již Jesse ztratil jeden život, jak ukazuje karta s náboji pod

ním: ještě tři další zranění a bude po něm! Navíc hráč hrající Jesseho se

zbývajícími třemi životy může mít na konci svého kola v ruce maximálně tři karty.

Poznámka: Jak již bylo řečeno, představuje každý hráč nějakou postavu; tyto dva termíny se

pro účely těchto pravidel považují za vzájemně zaměnitelné.

Hra probíhá v kolech po směru hodinových ručiček. Začíná Šerif. Kolo každého hráče se dělí

na tři fáze:

1. Dobrání (draw) dvou karet.

2. Zahrání (play) libovolného množství karet.

3. Odhození (discard) nadpočetných karet.

1. Dobrání dvou karet

Hráč si dobere vrchní dvě karty z lízacího balíčku. Jakmile karty z lízacího balíčku dojdou,

zamíchejte odhozené karty a vytvořte nový lízací balíček.

2. Zahrání libovolného množství karet

Hráč může zahrát karty pro své zvýhodnění nebo proti ostatním hráčům ve snaze je poškodit.

Hráč v této fázi nemusí hrát žádné karty. Může zahrát libovolné množství karet; existují pouze

dvě omezení:

• je možné zahrát pouze jednu kartu BANG! za kolo;

• žádný hráč nesmí mít před sebou ve hře dvě stejné karty.

Pokud chcete zahrát kartu, řiďte se prostě symboly, které jsou na ní znázorněny: tyto symboly

budou podrobněji vysvětleny dále. Za normálních okolností lze karty hrát pouze ve vlastním

kole (s výjimkou karet Pivo a Vedle!).

Za normálních okolností se účinek karty vyhodnotí ihned po jejím zahrání a poté se karta

odhodí. Ale karty s modrým okrajem (jako zbraně) mají dlouhodobý efekt a vykládají se na

stůl před hráče. Efekt těchto karet (karet „ve hře“) trvá, dokud nejsou nějakým způsobem

2


Translation © 2003, 2007 Václav Pražák

odstraněny (např. zahráním karty Cat Balou) nebo nenastane nějaká speciální okolnost (jako

v případě karet Vězení nebo Dynamit).

3. Odhození nadpočetných karet

Jakmile druhá fáze skončí (hráč nechce nebo nemůže zahrát žádné další karty), musí hráč

odhodit z ruky všechny nadpočetné karty přesahující jeho limit karet v ruce. Nezapomeňte, že

hráčův limit karet v ruce na konci kola se rovná počtu nábojů, jež jsou momentálně vidět na

kartě, která leží pod kartou postavy. Poté nastává kolo dalšího hráče (ve směru hodinových

ručiček).

Zabití postavy

Pokud postava ztratí svůj poslední život, je zabita a hra pro ni končí, pokud hráč okamžitě

nezahraje kartu Pivo (viz níže).

Pokud hráč vypadne ze hry, ukáže ostatním svou kartu role a odhodí všechny karty, které má

v ruce a ve hře před sebou.

Tresty a odměny

• Pokud Šerif zabije svého Zástupce, musí odhodit všechny karty, které má v ruce a ve hře

před sebou.

• Hráč, který zabije Psance (dokonce i když sám představuje Psance!), si jako odměnu musí

dobrat 3 karty z lízacího balíčku.

KONEC HRY

Hra končí, je-li splněna některá z následujících podmínek:

a) Šerif je zabit. Pokud už je naživu pouze Odpadlík, vítězí on. V opačném případě vítězí

Psanci.

b) Všichni Psanci a Odpadlík jsou zabiti. Šerif a jeho Zástupci vítězí.

Poznámka: Pokud jsou zabiti všichni Psanci, ale Odpadlík je stále ve hře, hra pokračuje.

Odpadlík musí nyní čelit Šerifovi a jeho Zástupcům sám.

Nová hra

Pokud chcete hrát více než jednu hru za sebou, mohou se hráči, jejichž postavy jsou na konci

hry stále „naživu“, rozhodnout, že si je (ale nikoli karty v ruce a ve hře!) ponechají také pro

následující hru; hráči, jejichž postavy byly zabity, si musí náhodně vybrat novou postavu.

Pokud chcete dát všem hráčům možnost zahrát si Šerifa, můžete se rozhodnout, že před

začátkem každé hry tato role „přejde“ k jinému hráči, zatímco ostatní role se rozdělí náhodně.

Nyní, když jste se důvěrně seznámili s pravidly, se podíváme na některé z karet podrobněji.

KARTY

Úvod: Vzdálenost mezi hráči

Vzdálenost mezi dvěma hráči je minimální počet míst mezi

nimi, počítáno po směru nebo proti směru hodinových

ručiček (viz nákres). Vzdálenost je velmi důležitá, protože

za normálních okolností hráč dosáhne pouze na cíle (hráče

nebo karty) ve vzdálenosti 1.

Pokud je hráč eliminován, již se do určování vzdálenosti

nezapočítává; může se stát, že po eliminaci se někteří hráči

dostanou „blíže“ k sobě.

3


Translation © 2003, 2007 Václav Pražák

Dvě karty mění vzdálenost mezi hráči:

Mustang: Z hlediska ostatních hráčů se hráč, který má ve hře Mustanga, bere, jako

by byl ve vzdálenosti o 1 vyšší. Z jeho hlediska se však ostatní hráči nacházejí

v normálních vzdálenostech.

Pokud by na obrázku měl hráč A ve hře Mustanga, z pohledu postav B a F by se

nacházel ve vzdálenosti 2, z pohledu postav C a E ve vzdálenosti 3 a postavy D ve

vzdálenosti 4, zatímco z hlediska postavy A by se všichni ostatní nacházeli v běžných

vzdálenostech.

Appaloosa: Z hlediska hráče, který má ve hře cenného Appaloosu, se všichni

ostatní hráči nacházejí ve vzdálenosti o 1 nižší. Z pohledu ostatních hráčů se však

on sám nachází v běžné vzdálenosti.

Vzdálenosti nižší než 1 se považují za rovné 1.

Pokud by na obrázku postava A měla ve hře Appaloosu, byly by z jejího hlediska

postavy B a F ve vzdálenosti 1, C a E ve vzdálenosti 1 a D ve vzdálenosti 2, zatímco z hlediska

ostatních postav by se nacházela v normální vzdálenosti.

Zbraně

Na začátku hry může každý hráč zasáhnout cíle ve vzdálenosti 1, tj. pouze hráče

sedícího po jeho pravici nebo levici (předpokládá se, že každý hráč má

k dispozici revolver Colt .45, ačkoli tato zbraň není reprezentována žádnou

kartou).

Aby mohl hráč zasáhnout cíle na větší vzdálenost než 1, musí mít ve hře kartu

„zbraně“. Tyto karty se poznají podle modrých okrajů, černobílé ilustrace a čísla

v zaměřovacím kříži (viz obrázek), jež představuje nejvyšší dosažitelnou vzdálenost. Zbraň ve

hře nahrazuje Colt .45, dokud není nějakým způsobem odstraněna (např. kartou Panika!).

Můžete mít ve hře vždy pouze jednu zbraň: pokud chcete zahrát novou kartu zbraně a ve hře

již jednu máte, jednoduše tu dříve vyloženou odhoďte. Nezapomeňte, že i když nemáte ve hře

žádnou kartu zbraně, má vaše postava za všech okolností k dispozici Colt .45.

BANG! a Vedle!

Karty BANG! představují hlavní způsob, jak snížit počet hráčových

životů. Pokud chcete zahrát kartu BANG!, abyste zasáhli jiného hráče,

a tím snížili počet jeho životů o jeden, musíte zkontrolovat: a) v jaké

vzdálenosti se hráč nachází, a b) zda je vaše zbraň schopná na tuto

vzdálenost dostřelit.

Příklad 1. S přihlédnutím k uvedeném schématu předpokládejme, že hráč A chce

vystřelit na hráče C, tj. A chce zahrát kartu BANG! proti C. Za normálních okolností by se C

nacházel ve vzdálenosti 2, takže A by potřeboval zbraň schopnou na tuto vzdálenost dostřelit:

třeba Schofield, Remington, Revolverovou karabinu nebo Winchestrovku, ale nikoli Volcanic

nebo starý dobrý Colt .45. Pokud by měl A ve hře Appaloosu, byl by z jeho pohledu C ve

vzdálenosti 1, a proto by ho mohl zasáhnout libovolnou zbraní. Avšak C má ve hře Mustanga,

proto se tyto dvě karty vzájemně znegují a C se bude z pohledu A stále nacházet ve vzdálenosti

2.

Příklad 2: Pokud by měl ve hře Mustanga pouze D, z hlediska A by se nacházel ve vzdálenosti

4; aby mohl A na D vystřelit, musel by použít zbraň schopnou střelby na vzdálenost 4.

Hráč zasažený kartou BANG! může okamžitě – a tedy mimo své kolo! – zahrát kartu Vedle!,

aby se tomuto výstřelu vyhnul. Pokud tak neučiní, ztrácí život (tuto ztrátu znázorní posunutím

4


Translation © 2003, 2007 Václav Pražák

své karty postavy přes jeden náboj). Pokud už žádné náboje nezbývají, tj. ztrácí svůj poslední

život, vypadává dotyčný hráč ze hry, pokud okamžitě nezahraje kartu Pivo (viz další

odstavec). Hráči se mohou vyhnout pouze výstřelu zacílenému přímo na ně a karta BANG! je

vyřazena vždy, i když neuspěje.

Pivo

Tato karta dovoluje hráči obnovit si jeden život – posuňte kartu postavy tak, aby

bylo vidět o jeden náboj více. Hráč nemůže mít více životů, než kolik činilo jejich

počáteční množství! Karty Pivo nelze použít, aby pomohly ostatním hráčům.

Karty Pivo je možné zahrát dvěma způsoby:

• běžným způsobem, ve vašem kole;

• mimo vaše kolo, ale pouze tehdy, pokud jste právě utrpěli smrtelný zásah (tj.

zásah, který by vás připravil o poslední život), a nikoli tehdy, pokud jste pouze zasaženi.

Příklad: Hráč, kterému zbývají 2 životy, utrpí díky Dynamitu zranění za 3 životy: pokud

zahraje 2 karty Pivo, zůstane naživu s jedním zbývajícím životem (2 – 3 + 2), zatímco pokud

by zahrál pouze jednu kartu Pivo, jež by mu obnovovala právě jeden život, byl by zabit (dostal

by se na nulu!).

Poznámka: Karty Pivo neúčinkují, pokud ve hře zbývají již pouze 2 hráči.

Sejměte si! (Draw!)

Některé karty mají symbol pokerové karty a hodnotu vedle symbolů, jež

představují jejich efekt. Hráč, který hraje takovou kartu, si proto musí „sejmout“,

tj. otočit vrchní kartu z lízacího balíčku a odhodit ji. Pokud má tato karta v dolním

rohu požadovanou barvu (a hodnotu), potom se efekt karty projeví. V opačném

případě se nic nestane: je to prostě smůla! Pokud je uvedeno specifické rozmezí

karet, musí si hráč otočit kartu, jejíž hodnota se v něm nachází (včetně hraničních

hodnot) a jež má stejnou barvu.

Sekvence hodnot je následující: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-J-Q-K-A.

Příklad: C je cílem karty BANG! a má ve hře kartu Sud: tato karta mu umožňuje „sejmout

si“ a vyhnout se kartě BANG!, pokud si otočí srdcovou kartu. C si tedy otočí vrchní kartu

z lízacího balíčku a umístí ji na hromádku odhozených karet: je to srdcová čtyřka. Efekt Sudu

je proto úspěšný a C se kartě BANG! vyhne. Pokud by líznutá karta měla jinou barvu, potom

by Sud neúčinkoval, avšak C by se mohl stále pokusit zrušit BANG! kartou Vedle!

SYMBOLY NA KARTÁCH

Na každé kartě je uveden jeden či více symbolů, které specifikují její účinek/účinky,

Vedle! (viz BANG! a Vedle!)

BANG! (viz BANG! a Vedle!)

Obnovte si jeden život. Z tohoto efektu těží pouze hráč, který tuto kartu zahrál, není-li

uvedeno jinak.

Vezměte si kartu. Pokud je uvedeno „libovolnému hráči“ (viz příslušný symbol),

můžete si vzít z jeho ruky náhodně jednu kartu nebo si můžete vybrat jednu z karet

vyložených před ním. Pokud není uvedeno nic dalšího, vezměte si vrchní kartu

z lízacího balíčku. Takto získané karty si berete vždy do ruky.

5


Translation © 2003, 2007 Václav Pražák

Odhoďte kartu. Můžete přinutit určitého hráče k odhození jedné náhodné karty z ruky

nebo si můžete vybrat jednu z karet vyložených před ním.

Efekt této karty můžete uplatnit na libovolného hráče bez ohledu na vzdálenost.

Efekt působí na všechny ostatní hráče, tj. kromě hráče, který tuto kartu zahrál, bez

ohledu na vzdálenost.

Efekt této karty můžete uplatnit na libovolného hráče, pokud se nachází v dostupné

vzdálenosti.

Efekt této karty můžete uplatnit na libovolného hráče ve vzdálenosti 1. Tuto

vzdálenost mohou změnit karty Mustang a Appaloosa, ale nikoli zbraně.

Z hlediska hráče, který má tuto kartu ve hře, se ostatní hráči nacházejí ve vzdálenosti

o 1 nižší (viz Appaloosa).

Z hlediska ostatních hráčů se hráč s touto kartou ve hře nachází ve vzdálenosti o 1

vyšší (viz Mustang).

Příklady:

Panika! Symboly uvádějí: „vezměte si kartu“ od „hráče ve vzdálenosti 1“.

Saloon: Symboly uvádějí: „obnovte si jeden život“, a toto se vztahuje na

„všechny ostatní hráče“, a na následující řádce: „hráč, který zahrál tuto kartu,

si obnoví jeden život“. Konečný efekt je ten, že si všichni hráči ve hře obnoví

jeden život.

Poznámka: Tuto kartu nelze použít k záchraně postavy, která právě přišla o

poslední život.

Gatling: Symboly uvádějí: „zahrajte BANG!“ na „všechny ostatní hráče“.

Poznámka: I když Gatling vypálí BANG! na všechny ostatní hráče, nepovažuje se

za kartu BANG!, takže v kole, kdy ho zahrajete, můžete zahrát i kartu BANG!

Proti Gatlingu je možné použít karty Vedle! a Sud.

Speciální karty

Šest karet (se symbolem

) má specifické účinky.

6


Translation © 2003, 2007 Václav Pražák

Dynamit

Hráč, který tuto kartu zahrál, ji položí před sebe: Dynamit zde zůstane po celé kolo.

Jakmile hráč začne se svým dalším kolem (má již Dynamit ve hře), musí si před 1.

fází (dobrání dvou karet) „sejmout“: pokud si otočí kartu mezi pikovou dvojkou a

devítkou včetně, Dynamit exploduje (odhodí se) a hráč ztrácí okamžitě 3 životy.

V opačném případě se Dynamit přesune k hráči po jeho levici, který ve svém kole

provede totéž ověření. Hráči si mezi sebou Dynamit přesunují, dokud neexploduje

(s výše popsaným efektem) nebo není odstraněn kartami Panika! nebo Cat Balou. Pokud se

Dynamit ocitne u jednoho hráče současně s kartou Vězení, jako první se vyhodnotí Dynamit.

Pokud je postava zabita Dynamitem, nepřipisuje se toto zabití žádnému z hráčů.

Duel

Koloniál

Hráč, který zahrál tuto kartu, vyzývá jiného hráče upřeným pohledem do očí. Tento

hráč může odhodit kartu BANG!. Pokud tak učiní, může odhodit kartu BANG! hráč,

jenž zahrál Duel atd. První hráč, který kartu BANG! neodhodí, ztrácí jeden život a

souboj končí. Poznámka: Během Duelu nelze použít karty Sud nebo Vedle! a Duel

se nepovažuje za kartu BANG!

Je-li zahrán, otočte lícem vzhůru tolik karet z lízacího balíčku, kolik je momentálně

ve hře hráčů. Každý hráč si vezme jednu z těchto karet do ruky. Začíná hráč, který

Koloniál zahrál, a dále se postupuje po směru hodinových ručiček.

Indiáni!

Všichni hráči kromě toho, který tuto kartu zahrál, mohou odhodit kartu BANG!,

jinak ztrácí jeden život. V tomto případě neúčinkují karty Vedle! a Sud.

Vězení

Tato karta se vykládá před libovolného hráče, který je tímto uvězněn. Uvězněný

hráč si musí před začátkem svého kola „sejmout“; pokud si sejme srdcovou kartu,

z vězení uprchne, tato karta se odhodí a hráč pokračuje normálně svým kolem.

V opačném případě se karta Vězení odhodí a hráč přijde o své kolo. Stále však

zůstává možným cílem pro karty BANG! a může hrát karty Vedle! a Pivo mimo své

kolo. Vězení není možné zahrát na Šerifa.

Volcanic

Hráč, který má tuto kartu ve hře, může ve svém kole zahrát libovolný počet karet

BANG! Tyto karty lze zacílit na jeden nebo více cílů, ale jsou omezeny vzdáleností

1 (což je symbolizováno číslem v zaměřovacím kříži).

POSTAVY

Bart Cassidy (4 životy): Vždy, když ztratí život, dobere si okamžitě jednu kartu z lízacího

balíčku.

7


Translation © 2003, 2007 Václav Pražák

Black Jack (4 životy): Ve svém kole musí během 1. fáze ukázat ostatním druhou kartu, kterou

si dobral: pokud je srdcová nebo kárová (tak jako při „sejmutí“), dobírá si další kartu (tu

ostatním neukazuje).

Calamity Janet (4 životy): Může používat karty BANG! jako Vedle! a naopak. Pokud zahraje

kartu Vedle! jako BANG!, nemůže zahrát další kartu BANG! (pokud nemá ve hře Volcanic).

El Gringo (3 životy): Vždy, když díky nějakému hráči ztratí život, vezme si z jeho ruky kartu,

aniž by se na ni předtím podíval (jednu kartu za každý život). Pokud dotyčný hráč už nemá

v ruce žádné karty, má smůlu! Nezapomeňte, že zranění způsobená Dynamitem se nepřiřazují

žádnému hráči.

Jesse Jones (4 životy): Ve svém kole si může v 1. fázi vybrat, zda si první kartu dobere

náhodně z ruky jiného hráče nebo z lízacího balíčku. Druhou kartu si dobírá z lízacího

balíčku.

Jourdonnais (4 životy): Předpokládejte, že má ve hře kartu Sud, tj. může si „sejmout“, je-li

cílem karty BANG!, a při srdcové kartě se mu podaří uhnout. Skutečná karta Sud se může

k této fiktivní kartě přidat, takže má možnost zkusit se vyhnout kartě BANG! dvakrát, aniž by

musel hrát kartu Vedle!

Kit Carlson (4 životy): Ve svém kole se může v 1. fázi podívat na vrchní tři karty z lízacího

balíčku: dvě z nich si dobere a zbývající položí na vršek lízacího balíčku lícem dolů.

Lucky Duke (4 životy): Kdykoli si musí „sejmout“, otáčí si vrchní dvě karty z lízacího

balíčku a vybere si tu, která se mu hodí. Obě karty se potom odhodí.

Paul Regret (3 životy): Předpokládejte, že má ve hře kartu Mustang; z hlediska ostatních

hráčů se nachází ve vzdálenosti o 1 vyšší. Skutečná karta Mustang se může k této fiktivní

kartě přidat.

Pedro Ramirez (4 životy): Ve svém kole si může v 1. fázi dobrat první kartu z hromádky

odhozených karet. Druhou kartu si dobírá z lízacího balíčku.

Rose Doolan (4 životy): Předpokládejte, že má ve hře kartu Appaloosa; z jejího hlediska se

ostatní hráči nachází ve vzdálenosti o 1 nižší. Skutečná karta Appaloosa se může k této

fiktivní kartě přidat.

Sid Ketchum (4 životy): Může kdykoli odhodit dvě karty z ruky a obnovit si jeden život.

Pokud chce a může, může tuto schopnost použít vícekrát za kolo. Ale nezapomeňte, že

nemůže mít více životů, než kolik činí počáteční množství. Takto se může zachránit, i kdyby

měl být jinak zabit.

Slab the Killer (4 životy): Hráč, který se pokouší vyhnout jeho kartě BANG!, musí zahrát dvě

karty Vedle! Úspěšně provedený efekt karty Sud zastoupí pouze jednu z nich.

Suzy Lafayette (4 životy): Jakmile nemá v ruce žádné karty, smí si dobrat jednu kartu

z lízacího balíčku.

Vulture Sam (4 životy): Kdykoli je nějaká postava zabita, vezme si do ruky všechny karty,

které má její hráč v ruce a ve hře. Pokud je Šerifem a zabije svého Zástupce, nejprve si vezme

do ruky všechny uvedené karty hráče zabité postavy, avšak ihned poté je musí spolu se všemi

svými původními kartami vyřadit.

Willy the Kid (4 životy): Ve svém kole může zahrát libovolný počet karet BANG!

BANG! – tvůrce Emiliano Sciarra

© 2002-2003 daVinci Editrice S.r.l.

Všechna práva vyhrazena.

www.davincigames.com

8


Translation © 2003, 2007 Václav Pražák

Anglický název

Appaloosa

BANG!

Barrel

Beer

Cat Balou

Duel

Dynamite

Gatling

General Store

Indians!

Jail

Missed!

Mustang

Panic!

Remington

Rev. Carabine

Saloon

Schofield

Stagecoach

Volcanic

Wells Fargo

Winchester

NÁZVY KARET

Český překlad

Appaloosa

BANG!

Sud

Pivo

Cat Balou

Duel

Dynamit

Gatling

Koloniál

Indiáni!

Vězení

Vedle!

Mustang

Panika!

Remington

Revolverová karabina

Saloon

Schofield

Dostavník

Volcanic

Wells Fargo

Winchestrovka

Poznámka: Tento překlad vznikl dříve, než firma Albi vydala českou verzi této hry, nemusí

se s ní tedy ve všem shodovat.

9

More magazines by this user
Similar magazines