Bang!

cbhs.rpgplanet.cz

Bang!

Translation © 2003, 2007 Václav Pražák

Šerif hraje s jedním nábojem navíc: pokud jsou na jeho kartě postavy nakresleny tři náboje,

uvažuje se za všech okolností, že jsou tam znázorněny čtyři; pokud jsou tam čtyři, v případě

Šerifa jako by jich tam bylo pět.

Zbývající karty rolí a postav dejte zpět do krabičky.

Zamíchejte 80 herních karet a rozdejte každému hráči lícem dolů tolik karet, kolik je na jeho

kartě postavy znázorněno nábojů. Zbývající karty položte lícem dolů doprostřed stolu jako

lízací balíček (draw pile). Vedle nechejte prostor pro hromádku lícem nahoru odhozených

karet (discard pile). Každému hráči dejte jednu pomocnou kartu.

Poznámka: Při svých prvních hrách můžete zkusit zjednodušenou verzi, jestliže před vlastní

hrou odstraníte všech 13 speciálních karet se symbolem knihy.

Postavy

Každá westernová postava má nějaké zvláštní schopnosti, které ji činí

jedinečnou. Řada nábojů vedle portrétu postavy představuje její životy (life

points), tj. kolikrát může být zasažena, než bude definitivně zabita a odstraněna ze

hry.

Navíc náboje udávají, kolik karet může mít hráč v ruce na konci svého kola

(limit karet v ruce).

Příklad: Jesse Jones má 4 životy: může být čtyřikrát zasažen, než bude odstraněn

ze hry. Navíc jeho hráč může mít v ruce na konci svého kola až čtyři karty.

Ovšem podle obrázku již Jesse ztratil jeden život, jak ukazuje karta s náboji pod

ním: ještě tři další zranění a bude po něm! Navíc hráč hrající Jesseho se

zbývajícími třemi životy může mít na konci svého kola v ruce maximálně tři karty.

Poznámka: Jak již bylo řečeno, představuje každý hráč nějakou postavu; tyto dva termíny se

pro účely těchto pravidel považují za vzájemně zaměnitelné.

Hra probíhá v kolech po směru hodinových ručiček. Začíná Šerif. Kolo každého hráče se dělí

na tři fáze:

1. Dobrání (draw) dvou karet.

2. Zahrání (play) libovolného množství karet.

3. Odhození (discard) nadpočetných karet.

1. Dobrání dvou karet

Hráč si dobere vrchní dvě karty z lízacího balíčku. Jakmile karty z lízacího balíčku dojdou,

zamíchejte odhozené karty a vytvořte nový lízací balíček.

2. Zahrání libovolného množství karet

Hráč může zahrát karty pro své zvýhodnění nebo proti ostatním hráčům ve snaze je poškodit.

Hráč v této fázi nemusí hrát žádné karty. Může zahrát libovolné množství karet; existují pouze

dvě omezení:

• je možné zahrát pouze jednu kartu BANG! za kolo;

• žádný hráč nesmí mít před sebou ve hře dvě stejné karty.

Pokud chcete zahrát kartu, řiďte se prostě symboly, které jsou na ní znázorněny: tyto symboly

budou podrobněji vysvětleny dále. Za normálních okolností lze karty hrát pouze ve vlastním

kole (s výjimkou karet Pivo a Vedle!).

Za normálních okolností se účinek karty vyhodnotí ihned po jejím zahrání a poté se karta

odhodí. Ale karty s modrým okrajem (jako zbraně) mají dlouhodobý efekt a vykládají se na

stůl před hráče. Efekt těchto karet (karet „ve hře“) trvá, dokud nejsou nějakým způsobem

2

More magazines by this user
Similar magazines