PROHLÁŠENÍ PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ 1 Ministr ... - Kuttna

kuttna.sweb.cz

PROHLÁŠENÍ PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ 1 Ministr ... - Kuttna

Palackého nám. čp. 378. Dvoupatrový dům s gotickým jádrem, vnější úprava empirová s

mansardovou střechou.

Palackého nám. čp. 379. Dvoupatrový gotický dům s barokním průčelím a mansardovou

střechou, barokní socha na nároží.

Vladislavova ul. 376. Dvoupatrový pozdně gotický dům s žebrovou klenbou v 1. patře,

přestavěný kolem r. 1730 na souměrný barokní palác s tympanonem a mansardovou

střechou.

Libušina 380. Jednopatrový barokní dům, tvořící urbanistický celek s domem čp. 376. 1

Libušina 384. Bývalá kaple, dnes obytný dům, jednopatrová stavba klasicisujícího rázu z doby

vrcholného baroka.

Vladislavova ul. 339. Jednopatrový dům empirový s bohatým průčelím se štukovými

ornamentálními reliefy.

Sedlecká ul. 362. Jednopatrový empirový dům s trojúhelným štítem a přízemní slepou arkaturou.

Tylova 507. Jednopatrový barokní dům s bohatou ornamentální štukaturou a barokní plastikou

v nyce 1. patra; rodný dům J. K. Tyla (opatřený plaketou).

Kollárova 313. Jednopatrový dům s bohatou barokní štukovou ornamentikou v 1. patře průčelí.

Kollárova 158. Jednopatrový gotický dům s volutovým štítem, půdorysně bohatě zvlněným a

bohatými supraportami v 1. patře.

Náměstí 1. máje 275. Dvoupatrový barokní dům se středním risalitem a bohatou ornamentikou

na průčelí ve slohu vídeňského baroka.

Náměstí 1. máje 273. Jednopatrový barokní dům s průčelím ve stylu Santiniho tvorby, se

střešním altánem s postranními vikýři.

Orelská 272. Jednopatrový dům zlidovělého baroka, patrně koželužský, s dřevěnou pavlačí ve

štítě.

Náměstí 1. máje 182 a 183. „Kamenný dům“ čp. 182. Dvoupatrová pozdně gotická stavba s

dvouosým podloubím, arkýřem a vysokým štítem, brzo po roce 1490, mistr Brikcí,

restauroval Lábler 1900-02, a vlevo od něho dům čp. 183 s naznačeným podloubím a

štítem ve slohu české renesance.

Pirknerovo nám. 201. Jednopatrový dům z roku 1728.

Pirknerovo nám. 206. Zbytek kostela sv. Bartoloměje s bohatou barokní štukaturou a loď s got.

nárož. opěrnými pilíři, vše vestavěno do pozdně empirového jednopatrového domu.

Bartolomějská ul. 221. Jednopatrový dům s pozdně gotickým portálem.

Husova ul. 15. Jednopatrový empirový dům s plochými pilastry a štukovými reliefy v

nadpražích přízemních oken. 2

Husova ul. 141. Dvoupatrový raně gotický dům s barokní bohatě štukovanou fasádou a

gotickými kroužkovými nykami na nárožích.

Husova ul. 123. Jednopatrový empirový dům s plochými jonskými pilastry.

Husova ul. 142. Jednopatrový pozdně got. dům s gotickým portálem, s renesanční klenbou v

mazhauzu a bohatým barokním štítovým průčelím.

Husova ul. 143. Jednopatrový pozdně gotický dům z doby těsně po roce 1490, s barokovým

průčelím a štítem, s původní gotickou dispozicí a segment. gotickým portálem.

Husova ul. 144. Jednopatrový štítový raně barokní dům s gotickým jádrem, tvořící s čp. 142 a

143 prostorovou skupinu.

Husova ul., Kamenná kašna z r. 1495, mnohoboká stavba s opěr. pilíři, ukončenými fiálami a

kroužkovými panely na stěnách; restauroval 1887-90 arch. Lábler.

Husova ul. 148, býv. zájezdní hostinec, s gotickým jádrem; jednopatrový dům s moderní

fasádou a velkým plochostropým mazhauzem s klenutými pasy.

1 Barokní průčelí bylo zničeno při památkové obnově a nahrazeno gotizujícím novotvarem.

2 Dům čp. Ž15 byl zbořen v souvislosti s úpravami křižovatky a stavbou obchvatové komunikace.

6

Kutnohorsko 4/01

More magazines by this user
Similar magazines