Rozpis závodů - Pony komise ČJF

ponyeuweb.cz

Rozpis závodů - Pony komise ČJF

R O Z P I S

Veejné jezdecké závody Zduchovice-7029

OBLASTNÍ PEBOR DTÍ A JUNIOR VE SKÁKÁNÍ

„CENA SVATÉHO NORBERTA“

3.kvalifikaní kolo PONY LIGY 2007

A.Všeobecná ustanovení:

1. Poadatel JO Zduchovice

2. Datum konání: 9.-10.ervna 2007

3. Místo konání: Jezdecký areál –La-Bohéme Zduchovice

4. Kolbišt: pískové 55 x 80 m

5. Opracovišt: pískové 30 x 60 m

6. Funkcionái závod: editel: Ing.Ladislav Krulich

hlavní rozhodí: Ing.Antonín Klauz

technický delegát: Michael Moudrý

stavitel parkur: Zdenk Krpela

hlasatel:

Ing.Jií Holík

organizaní zabezpeení: Mgr.Kateina Vašáková

B. Technická ustanovení:

1. Pedpis: Pravidla jezdeckého sportu, SPT JF, tento rozpis

2. Soutže:

Sobota 9.6.2005

2.1 Skoková soutž „ZM“

Pro dti . Hodnocení: dle l. A 238.1.2. Vcné ceny v hodnot 2000,- K, floty dle PJS.

Zápisné 200,-K/300,- K ( viz.ostatní ustanovení)

2.2.Skoková soutž „Z“ - OBLASTNÍ PEBOR DTÍ 2007

Skoková soutž pro dti a juniory na koních bez omezení.

Soutž je souasn oblastním peborem dtí do 14 let ve skákání pro rok 2007.

Hodnocení: dle l. A 238.1.2. Vcné ceny v hodnot 3000,- K, floty dle PJS.

Ceny v peborové soutži:poukázky na vcné ceny v hodnot 1800,-,1500,-1000,-

K,floty,medaile. Zápisné 250,-K/350,- K ( viz.ostatní ustanovení)

2.3.Skoková soutž „ZL“ , OBLASTNÍ PEBOR JUNIOR 2007

3.kvalifikaní kolo TEENAGER 2007

Skoková soutž pro dti a juniory a jezdce do 21 let na koních bez omezení.

Soutž je souasn oblastním peborem junior ve skákání pro rok 2007.

Hodnocení dle l. A 238.2.2. Vcné ceny v hodnot 4000,- K, floty dle PJS.

Ceny v peborové soutži:poukázky na vcné ceny v hodnot 1800,-,1500,-1000,-

K,floty,medaile. Zápisné 350,-K/450,- K ( viz.ostatní ustanovení)

2.4.Skoková soutž „L** “

Skoková soutž pro jezdce do 21 let na koních bez omezení.

Pro kon a jezdce bez omezení. Hodnocení: dle l. A238.2.2.

Finanní ceny 5000,- K (1400, 1200, 1000, 800, 600) + vcná cena pro vítze, floty dle

PJS. Zápisné 400,-K/500,- K ( viz.ostatní ustanovení)


2.5.Skoková soutž PONY HANDICAP „ZLP“

Hodnocení stylu jedním rozhodím.

Pro jezdce do 16 let na pony všech kategorii. Hodnocení dle l 298.1.5.

Vcné ceny v hodnot 1000,- K ,floty dle PJS. Zápisné 200,-K/300,- K ( viz.ostatní

ustanovení)

2.6. Skoková soutž PONY HANDICAP „LP“ , 3.kvalifikaní kolo PONY LIGA 2007

Pro jezdce do 16 let na pony všech kategorii. Hodnocení dle l. A 238.2.1.

Vcné ceny v hodnot 2000,- K ,floty dle PJS . Zápisné 350,-K/450,- K ( viz.ostatní

ustanovení)

2.7. Skoková soutž PONY HANDICAP„SP“ , 3.kvalifikaní kolo PONY EXTRALIGA 2007

Zárove 1. kolo CENY SVATÉHO NORBERTA

Pro jezdce do 16 let na pony všech kategorii. Hodnocení dle l. A 238.2.2.

Finanní ceny: 3000,-K (900,700,600,450,350,-K),floty dle PJS. Zápisné 350,-K/450,- K

( viz.ostatní ustanovení)

Nedle 4.6.

2.8.Skoková soutž „ZL“

Pro kon a jezdce bez omezení. Hodnocení dle l. A 238.2.1.

Vcné ceny v hodnot 3000,- K.Floty dle PJS. Zápisné 300,-K/400,- K ( viz.ostatní

ustanovení)

2.9. Skoková soutž „L* *“

Pro kon a jezdce bez omezení. Hodnocení: dle l. A238.2.2.

Finanní ceny 5 000,- K (1200, 1000, 800, 600, 400) + vcná cena pro vítze, floty dle PJS.

Zápisné 400,-K/500,- K ( viz.ostatní ustanovení)

2.10.. Skoková soutž „S* *“

Pro kon a jezdce bez omezení. Hodnocení dle l.. A 238.2.2.

Finanní ceny 10 000,- K (3000, 2500, 2000,1500, 1000) + vcná cena pro vítze, floty dle

PJS. Zápisné 500,-K/600,- K ( viz.ostatní ustanovení)

2.11.Skoková soutž PONY HANDICAP „LP“

Pro jezdce do 16 let na pony všech kategorii.Hodnocení dle l. A 238.2.1.

Vcné ceny v hodnot 2000,- K.Floty dle PJS. Zápisné 250,-K/350,- K ( viz.ostatní

ustanovení)

2.12.Skoková soutž PONY HANDICAP„SP“

Pro jezdce do 16 let na pony všech kategorii. Hodnocení dle l. A 238.2.2.

Vcné ceny v hodnot 3000,- K.Floty dle PJS. Zápisné 350,-K/450,- K ( viz.ostatní

ustanovení)

2.13.Skoková soutž „ STPB“

Zárove 2.kolo CENY SVATÉHO NORBERTA

Pro pony do 148 cm, souasn otevená soutž pro jezdce do 16 let . Hodnocení dle l.

A 238.2.2.

Finanní ceny : 5000,-K (1400,1200,1000,800,600,-K),floty dle PJS.

Zápisné 400,-K/500,- K ( viz.ostatní ustanovení)

Finanní ceny dvoukolové soutže CENA SVATÉHO NORBERTA

15 000,-K (5000,4000,3000,2000,1000,-K)

Soutž bude rozhodována podle l.273.4.3.,tj. Soutžící se umístí podle soutu tr.b. z obou kol

a asu dosaženém ve druhém kole.


C.Ostatní ustanovení :

1. Pihlášky: do 4.6.2007

2. asový rozvrh: prezentace- sobota 9.6.2007

7,00 – 8,00 hod. pro soutže 1,2,

do 9,30 hod. pro soutže 3,4 , do 13,00 hod. - pro soutže

5,6,7

9,00 hod. – Soutž .1 a navazují soutže 2,3,4

14,30 hod. – Soutž . 5 a navazují soutže 6,7

prezentace- nedle 4.6.2005

7,30-8,30 hod. pro soutže 8,9,10

do 12,00 hod. pro soutže 11,12,13

9,30 hod. – Soutž .8 a navazují soutže 9,10

14,00 hod.- Soutž .11,12,13

3.Ubytování a ustájení:

poadatel zajiš uje na základ závazné objednávky

4. Kancelá závod: od 7,00 hod. v míst prezentace

5. Služby: zdravotní a veterinární zajistí poadatel, podkováská služba

za úhradu

6.Veterinární pedpisy:

dle smrnic platných pro pesun sportovních koní pro rok

2007 (viz.www.cjf.cz)

Mgr.Kateina Vašáková

organizaní zajištní

Ing.Ladislav Krulich

editel závod

More magazines by this user
Similar magazines