Soubor_Katalog kategorie - B + B Elektro

bbelektro.cz

Soubor_Katalog kategorie - B + B Elektro

Kovové instalaèní xxxxxxx krabice do betonové podlahy 106 896 34 Bal. Obj. . Kovové instalaní krabice do betonové podlahy Umožují vytvoit propojovací místo nebo pípojné místo pracovišt v betonové podlaze (za souasného použití podlahové krabice). Výškov nastavitelné od 56 do 140 mm pomocí 4 stavitelných patek v rozích instalaní krabice, pizpsobených pro použití akumulátorového šroubováku. Boní krycí panely pizpsobitelné pro spojení s rznými rozmry protahovacích kanál. Dodávány vetn ochranného krytu, který se po instalaci nahradí plným krytem nebo montážním krytem pro podlahové krabice. Instalaní krabice 1 896 34 Univerzální kovová instalaní krabice Kryty instalaní krabice Tlouška materiálu 3 mm 5 896 35 Plný kryt 5 896 36 Montážní kryt pro podlahové krabice: nastavitelná hloubka – 12 modul, redukovaná hloubka – 10 modul. 5 896 37 Montážní kryt pro podlahové krabice: nastavitelná hloubka – 18 modul. 5 896 38 Montážní kryt pro podlahové krabice: nastavitelná hloubka – 24 modul, redukovaná hloubka – 16 modul. Plastové protahovací kanály do betonové podlahy 896 60 896 61 Bal. Obj. . Plastové protahovací kanály do betonové podlahy IP 40 - IK 08. Materiál: PVC. Ureny k vedení kabel v betonových podlahách. Protahovací kanály lze vzájemn spojovat. Délka 2 m. Kanály výšky 28 mm 16 (1) 896 60 50 x 28 mm, 1 komora 12 (1) 896 61 100 x 28 mm, 2 komory 14 (1) 896 62 150 x 28 mm, 3 komory 6 (1) 896 63 200 x 28 mm, 4 komory Kanály výšky 38 mm 12 (1) 896 67 50 x 38 mm, 1 komora 16 (1) 896 68 100 x 38 mm, 2 komory 10 (1) 896 69 150 x 38 mm, 3 komory 8 (1) 896 70 200 x 38 mm, 4 komory Montážní píslušenství Držáky urené k upevnní protahovacích kanál k podlaze a k jejich vzájemnému spojování. Instalace každý 1 m. 5 896 74 Pro kanály šíky 100 mm 5 896 75 Pro kanály šíky 150 mm 5 896 76 Pro kanály šíky 200 mm 5 896 77 Pro kanály šíky 250 mm 5 896 78 Pro kanály šíky 300 mm ww.bbelektro.cz Tyto výrobky jsou souèástí øešení pro administrativní prostory > str. 24-25. (1) Poet metr obsažených v balení. 896 69 896 74 Kovové protahovací kanály do betonové podlahy. Kontaktujte Legrand.

More magazines by this user
Similar magazines