Soubor_Katalog kategorie - B + B Elektro

bbelektro.cz

Soubor_Katalog kategorie - B + B Elektro

NOVINKA

Podlahové

krabice pro

vysoké zatížení

Instalaèní

krabice

Nosný

rám

Nové podlahové krabice pro veøejná

místa, jako jsou nákupní centra, muzea,

letištì, autosalony...

Kryty jsou dodávány vèetnì instalaèního

pøíslušenství (pøístrojové rámeèky, šrouby,

matice...).

Pro mokrou údržbu.

Ve zvýšeném krytí IP 66.

Kryt

Pro døevìné podlahy v krytí IP 30.

>>>

Podlahové krabice

pro vyšší zatížení

896 34

+

896 83

+

896 85

896 34

+

896 83

+

896 86

+

896 87

896 34

+

896 83

+

896 88

Vyhovují normám SN EN60 670 a SN EN 50 085-2.

Umožují vytvoit pipojovací i pípojné místo v betonových podlahách.

Minimální potebná výška (potr + podlahová krytina) je 105 mm.

Možnost použití podlahových krytin s hloubkou 6 až 24 mm.

Bal. Obj. . Instalaní krabice

Bez kabelového vývodu lze použít jako

propojovací/rozboovací místo.

1 896 34 Univerzální kovová instalaní krabice

Nosné rámy

1 896 83 Nosný rám pro normální zátž

Pi zátži 8 kN prohnutí < 3 mm.

1 896 84 Nosný rám pro vysokou zátž

Pi zátži 20 kN prohnutí < 6 mm.

Kryty

Kryty v IP 66 pro mokrou údržbu

1 896 85 Plný kryt (pro rozboovací místa)

1 896 86 Kryt se stedovým kruhovým

vývodem pro kabely

Dodáváno vetn píslušenství

pro instalaci 12 pístroj (24 modul).

Kryt v IP 30 pro devné podlahy

1 896 88 Kryt s 2 boními kabelovými vývody

Dodáváno vetn píslušenství

pro instalaci 12 pístroj (24 modul).

Další píslušenství

1 896 87 Nadúrovový kruhový kabelový vývod v IP 52

(používá se spolen s obj. . 896 86).

ww.bbelektro.cz

Tyto výrobky jsou souèástí øešení

pro administrativní prostory > str. 24-25.

108

Objednací ísla erven: Nové výrobky.

More magazines by this user
Similar magazines