Natura_a_hodnoceni_vlivu_na_natur_lokality - Katedra ekologie a ...

kzr.agrobiologie.cz

Natura_a_hodnoceni_vlivu_na_natur_lokality - Katedra ekologie a ...

Obsah přednášky:

- Co znamená Natura 2000

• Pojmosloví

• Evropsky významné lokality

•Ptačí oblasti

- Historie a důvody vzniku soustavy Natura 2000

- Hodnocení vlivů koncepcí a záměrů na lok. Natura

2000

More magazines by this user
Similar magazines