Natura_a_hodnoceni_vlivu_na_natur_lokality - Katedra ekologie a ...

kzr.agrobiologie.cz

Natura_a_hodnoceni_vlivu_na_natur_lokality - Katedra ekologie a ...

Legislativní podklady: •směrnice č. 92/43/EEC o ochraně přírodních "stanovišť", volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin z roku 1992 •směrnice č. 79/409/EEC o ochraně volně žijících ptáků z roku 1979 • zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (v novelizovaném znění) • zákon č. 100/2001 Sb. E.I.A (v novelizovaném znění) www.env.cz

More magazines by this user
Similar magazines