Stáhnout katalog KORALLE (PDF)

burgrkoupelny.cz

Stáhnout katalog KORALLE (PDF)

Design extra t�ídy, vysokou kvalitu a silný komfortní zážitek ze sprchování i koupele nabízí sprchové kouty

a vany od renomovaného n�meckého výrobce Koralle, který stejn� jako Keramag pat�í do mezinárodního koncernu Sanitec.

St�edem pozornosti nabídky Koralle jsou zcela jist� bezrámové sprchové kouty z pravého bezpe�nostního skla �ady Vision,

upoutávající svou lehkostí a jednoduchostí tvar�. Výjime�ným dojmem p�sobí sprchové kouty TerraShower Concept a JOOP!,

nabízející neoby�ejn� velký sprchovací prostor a nový elegantní koncept S 600 s mnoha možnostmi použití.

P�íznivce kvalitního designu za p�íznivou cenu pak pot�ší �ada Edition.

S600

P�íjemné sprchování se snadnou údržbou! Snadné �išt�ní sprchových kout�

Koralle umož�ují velké prosklené plochy s minimem profil� a míst, kde by se mohly

usazovat ne�istoty. K jednoduché údržb� p�ispívá rovn�ž inovativní konstrukce

posuvných dve�í, které mohou být pro snadné �išt�ní jednoduchým zp�sobem

uvoln�ny a odklon�ny.

GlasPlus. Aby sprchové kouty z pravého skla neztratily denním používáním svou

zá�ící �istotu, mohou být již p�ímo ve výrob� opat�eny trvalou úpravou GlasPlus.

Ta �iní povrch skla ješt� hladším a vodu odpuzujícím, takže ne�istoty ani vodní

kámen nemají tak�ka žádnou šanci. Pro udržení �istoty sprchového koutu sta�í

po sprchování sklo lehce set�ít.

68/69


TerraShower Concept.

70/71


Vision A.

Bezrámové provedení, úzký st�nový prvek, výjime�n� široký vstup, lítací dve�e otevírané vn�.

72/73


Vision B.

Širší pevný st�nový prvek

s profilem, umož�ují nastavení

ší�ky o 2,8 cm. Lítací dve�e

lze otevírat dovnit� i ven.

74/75


S600.

vyšší podlahový profil

nízký podlahový profil

bez profilu

snadné odklon�ní dve�í zatla�ením na dve�e ložiskové pojezdy

76/77


Edition.

Lítací dve�e otevírané vn� i dovnit�.

78/79


Edition.

Posuvné dve�e. Skládací dve�e.

80/81


Terra. Progress Maxi.

82/83

More magazines by this user
Similar magazines