Views
3 years ago

Směry vývoje v sektoru dopravy v roce 1999 - edice

Směry vývoje v sektoru dopravy v roce 1999 - edice

Směry vývoje v sektoru dopravy v roce 1999 -

Směry vývoje v sektoru dopravy v roce 1999 1 ZEMĚ ZÁPADNÍ EVROPY Následující statistické ukazatele jsou založeny na údajích, které zaslalo 19 členských zemí CEMT ze západní Evropy (A, B, CH, D, DK, E, F, FIN, GR, I, IRL, IS, L, A, NL, P, S, TR, UK). Čísla v závorkách udávají vývoj v těchto zemích v roce 1998. ZEMĚ STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY Následující statistické ukazatele jsou založeny na údajích, které zaslalo 10 členských zemí CEMT ze střední a východní Evropy (AL, BG, CZ, H, HR, MK, PL, RO, SK, SLO) a 3 pobaltské republiky (EST, LT, LV). Čísla v závorkách udávají vývoj v těchto zemích v roce 1998. OBECNÉ EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI (Zdroj OECD) OBECNÉ EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI (Zdroj: ECE/UN) 1999 1998 1999 1998 Hrubý domácí produkt + 2,0 % (+ 2,7 %) Hrubý domácí produkt Průmyslová výroba + 1,0 % (+ 3,3 %) • Země střední a východní Evropy +1,4 % (+ 1,8 %) Tvorba hrubého fixního kapitálu + 4,3 % (+ 5,5 %) • Pobaltské státy - 1,7 % (+ 4,5%) Průmyslová výroba • Země střední a východní Evropy - 0,2 % (+ 0,8 %) • Pobaltské státy - 8,2 % (+ 5,6 %) NÁKLADNÍ DOPRAVA (tkm) NÁKLADNÍ DOPRAVA (tkm) Všechny druhy vnitrozemské + 5,6 % (+ 5,5 %) Všechny druhy vnitrozemské - 4,1 % (- 1,0 %) dopravy (kromě potrubní) dopravy (kromě potrubní) • Železniční doprava - 0,8 % (+ 0,5 %) • Železniční doprava - 9,5 % (- 9,2 %) • Silniční doprava +7,7 % (+ 6,6 %) • Silniční doprava +1,6 % (+ 7,5 %) • Vnitrozemské vodní cesty - 1,3 % (+ 4,9 %) • Vnitrozemské vodní cesty -21,2 % (- 1,1 %) • Potrubí +3,6 % (+18,8 %) • Potrubí - 3,9 % (+12,5 %) Námořní kontejnerová doprava Námořní kontejnerová doprava • Počet +7,7 % (+ 9,3 %) • Počet -11,6 % (+ 9,2 %) Tonáž +10,6 % (+ 5,8 %) • Tonáž - 1,7 % (+ 0,4 %) Železniční kontejnerová doprava • Počet +16,0% (+ 2,5 %) • Tonáž + 9,1 % (+12,6 %) OSOBNÍ DOPRAVA (osobokm) OSOBNÍ DOPRAVA (osobokm) • Železnice +2,3 % (+ 4,3 %) • Železnice - 1,3 % (- 5,3 %) • Soukromé automobily +3,3 % (+ 4,4 %) • Soukromé automobily +2,6 % (+ 5,1 %) • Autobusy a autokary +0,2 % (+ 2,4 %) • Autobusy a autokary - 1,0 % (- 6,2 %) SILNIČNÍ NEHODY SILNIČNÍ NEHODY • Počet nehod +2,0 % (+ 5,5 %) • Počet nehod - 5,0 % (-1,3 %) • Počet obětí (mrtví + zranění) +2,1 % (+ 3,1 %) • Počet obětí (mrtví + zranění) - 8,1 % (-0,8 %) • Počet úmrtí - 2,2 % (+ 0,8 %) • Počet úmrtí - 4,9 % (-1,7 %) 1 Údaje pocházejí z předběžného šetření CEMT, které bylo uskutečněno pro vydání materiálu „Trends in the Transport Sector 1970-1999“ (směry vývoje v sektoru dopravy), které se chystá v blízké době. CEMT zdůrazňuje předběžný charakter údajů.

Těžba, vyvážení a doprava dřeva
KADLEC VLADIMÍR: Kombinovaná doprava P+R v ... - TOP EXPO CZ
Zoznam vykazujúcich jednotiek pre výkaz P01pre rok 2011 Rok ...
SKALICKÝ JAN: Potenciál a rozvoj vodní dopravy v ... - TOP EXPO CZ
W 2005 roku Vemag stworzył Centrum
Co přinesl rok 2006 Co přinesl rok 2006 - Svět tisku
Více informací o projeku Absurdita roku 2007 zde - Hospodářská ...
Stáhnout katalog Dušák pro rok 2009/2010
Workshopy – změny v evidenci od příštího akademického roku
CENÍK BETONOVÝCH SMĚSÍ, DOPRAVY A ČERPÁNÍ - Liapor
JUDr. Miloslav Jindřich právníkem roku 2010 v oboru občanské právo
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010
Kronika obce rok 1915–1917
Novinky pro rok 2013 - ESHOP-rychle
Bud¿et Gminy na 2004 rok uchwalony! - Centrum Kultury w Śmiglu
Ceník Plzeň Služby ve výrob ě a doprav ě č erstvých beton ů - Cemex
Rok Jerčinovič je predstavil Romunijo. - Arnes
Kukuřice v roce 2010 - VP Agro
Velkoobjemov˝ odpad v roce 2010 - Šeberov