Views
3 years ago

Nákladní doprava ve Švýcarsku - edice

Nákladní doprava ve Švýcarsku - edice

Nákladní doprava ve Švýcarsku -

Nákladní doprava ve Švýcarsku (Inovativní a průkopnický příklad jak zpomalit klimatické změny) Séverine Wermeille, CFF/SBB AG, Železniční centrum životního prostředí Carlo Degelo, BLS Cargo AG Švýcarsko si zakládá na dopravní politice, jejíž nedílnou součástí jsou principy udržitelného rozvoje. Dva železniční projekty, které jsou přímo inspirovány švýcarskou politikou udržitelného rozvoje, velmi dobře ukazují, jak mohou švýcarské železnice přispět ke snížení objemu CO 2 , který je důsledkem tranzitní dopravy přes Alpy. Nedoprovázená kombinovaná nákladní doprava a „HGV železnice“, které jsou provozovány společnostmi Hupac a.s. a RAlpin a.s., dnes dohromady přepraví téměř 370 000 zásilek, které jsou tak přesunuty ze silnice na železnici, čímž se sníží emise CO 2 přibližně o 91 031 tun. Do roku 2007 by se tento objem měl ztrojnásobit (229 414 tun) částečně proto, že bude otevřen hlavní tunel Lötschberg a částečně proto, že dojde ke zlepšení standardů služeb poskytovaných společnostmi Hupac a.s. a RAlpin a.s. Měl-li by být tento objem CO 2 absorbován lesním porostem (mladým bukovým hájem) namísto toho, že díky přechodu na železnici vůbec nevznikne, pak by si to dnes vyžádalo 26 000 hektarů porostu a 65 500 hektarů v roce 2007 (více jak dvojnásobek ženevského kantonu). Úvod Udržitelný rozvoj dopravy a koordinovaná mobilita jsou pilíře švýcarské dopravní politiky. Na konci roku 1998 rozhodli švýcarští voliči o přidělení 30,5 miliard franků na financování veřejné dopravy. Tato částka umožňuje švýcarským úřadům rozvíjet udržitelný dopravní systém, založený především na železnici. Velký počet projektů jako jsou nové železniční trati přes Alpy (pro nákladní dopravu) a Bahn 2000 (pro osobní dopravu) se již rozvíjí. Projekty popisované v tomto článku jsou vybrané příklady role železnice v celkovém systému. Vztahují se k nedoprovázené kombinované dopravě a „HGV železnici“ provozované společnostmi Hupac a.s. a RAlpin a.s. Tyto projekty jsou součástí nákladní železniční přepravy nákladních automobilů přes Alpy v koridorech St. Gotthard a Lötschberg. Udávaná čísla odpovídají objemu služeb, které v současnosti poskytují zmíněné dvě společnosti, a objemu, který budou poskytovat v blízké budoucnosti. Je potřeba jasně říci, že se nejedná ani o celý objem železniční přepravy přes Alpy ani o celkový objem dopravy přesunuté ve Švýcarsku ze silnice na železnici. Projekty Železniční nákladní doprava může být vedena přes Alpy dvěma koridory určenými pro kombinovanou přepravu automobilů i kontejnerů: koridorem St. Gotthard a koridorem Lötschberg-Simplon. Již skrze současné tunely je možné přepravit ohromné objemy nákladu. Avšak nové alpské železniční trasy (NEAT) v rámci Lötschbergu a St. Gotthardu kapacitu pro nákladní dopravu, počínaje rokem 2006 respektive 2012, ještě podstatně zvýší. Pro přepravu pod Alpami lze využít dvě metody: nedoprovázenou kombinovanou dopravu (kontejnery) a „HGV železnici“ (celé nákladní vozy naložené na vlakovou

Těžba, vyvážení a doprava dřeva
KADLEC VLADIMÍR: Kombinovaná doprava P+R v ... - TOP EXPO CZ
SKALICKÝ JAN: Potenciál a rozvoj vodní dopravy v ... - TOP EXPO CZ
CENÍK BETONOVÝCH SMĚSÍ, DOPRAVY A ČERPÁNÍ - Liapor
Ceník Plzeň Služby ve výrob ě a doprav ě č erstvých beton ů - Cemex
Hospodářství a životní prostředí v České republice po roce 1989
Jihočeský kraj (PDF, 696 kB) - CENIA, česká informační agentura ...
Evropská vysokorychlostní doprava má budoucnost - edice
Důsledky vnitrozemské lodní dopravy pro životní prostředí - edice
Kombinovaná doprava: Do budoucnosti po silnici i po kolejích - edice
Údaje o osobní a nákladní železniční dopravě za roky 2000 ... - edice
Priority a strategie pro snížení hluku z železniční dopravy v ... - edice
Přeprava kontejnerů zajistí budoucí rozkvět RŽD - edice
Zjišťování emisí CO2 - edice
Zpráva komise o realizaci /EHS - edice
Přehled akcí v roce 2001 - edice
Světový dopravní trh – dobré investiční vyhlídky do ... - edice
Vývoj a restrukturace nákladní dopravy v Evropě - edice
Objevuje se konkurence ve službách osobní dopravy - edice
Směry vývoje v sektoru dopravy v roce 1999 - edice
Železnice Ruska - statistika - edice
Kohezní fond - výsledky za období 1993-99 - edice
Směrnice 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství - edice
Směrnice Rady 2001/13/ES Evropského parlamentu a Rady ... - edice