Views
3 years ago

Pryč s automobily bez filtrů výfukových plynů! - edice

Pryč s automobily bez filtrů výfukových plynů! - edice

Pryč s automobily bez filtrů výfukových plynů! -

Pryč s automobily bez filtrů výfukových plynů! Diskuze o jemném prachu v Německu je stále ostřejší. Berlín jako první německé město zakazuje v centru města provoz vozidel s dieselovým motorem, která produkují velké množství emisí. Hlavní město Berlín patří mezi osm aglomeračních center, kde již v prvním čtvrtletí 2005 byly překračovány mezní hodnoty pro jemný prach (odborně: PM10), platné od ledna, častěji než je zákonodárcem tolerováno. Na rozdíl od Mnichova, Dortmundu nebo Düsseldorfu však ve městě na řece Sprévě nejsou krátkodobé zákazy průjezdu nákladních automobilů považovány do budoucna za vhodná opatření. Proto se chce vedení senátu pustit do boje proti jemnému prachu pomocí dlouhodobých opatření. Tato opatření jsou od začátku roku popsána v plánu udržování čistoty ovzduší a akčním plánu na léta 2005 až 2010, kterými úřady reagovaly na překročení mezních hodnot. Měření v Berlíně ukazují, že silniční doprava způsobuje asi 40 % koncentrace jemného prachu ve městě (srovnej informační rámeček Příčiny). Z toho přibližně polovina jsou výfukové plyny a druhou polovinu tvoří prach vznikající při otěru například pneumatik a brzdového obložení nebo rozvířením silničního prachu. Podle zjištění analýzy je původcem zvlášť velkých emisí nákladní automobil a dodávkové vozidlo. Podle plánu udržování čistoty ovzduší tady existuje „velký potenciál modernizace, protože více než polovina stávajících vozidel je zastaralá, těžko mezi nimi najdeme vozidla s nízkými emisemi výfukových plynů“. Jemný prach Jemným nebo polétavým prachem jsou všechny pevné a plynné částice ve venkovním vzduchu, které hned neklesají k zemi, ale po nějakou dobu zůstávají v atmosféře, kde urazí poměrně velké vzdálenosti. Vědecký název těchto částic je „Particulate Matter“ (PM). Diskutovaným „PM10“ se označuje jemný prach s průměrem částic menším než 10 mikrometrů neboli 0,01 mm. PM10 vzniká hlavně při procesech spalování nebo v průmyslových procesech a také při nakládání s prašným zbožím a při jeho dopravě. Tento prach má však také své přirozené zdroje (prach z nerostů, pyly atd.). Kromě toho mají na úroveň zatížení prachem PM10 vliv i meteorologické podmínky. Zóna čistého životního prostředí Jako první německé město plánuje Berlín mimo jiné postupně uzavřít centrum města pro všechna vozidla s dieselovým motorem s vysokým obsahem částic ve výfukových plynech. Bude se to týkat ploch označovaných jako „velká psí hlava“ uvnitř okruhu městské dráhy (S-Bahn). Toto území o rozloze asi 100 km 2 je aglomerací metropole. Žije zde okolo jednoho milionu lidí, tedy jedna třetina obyvatel hlavního města. Od r. 2008 nesmí vjet do této čisté zóny především nákladní automobily a osobní automobily, které nesplňují emisní limity normy Euro 2. Podle odhadů úřadů by se tento zákaz týkal asi 30 000 nákladních automobilů a 40 000 osobních automobilů s dieselovým motorem. O dva roky později budou muset zůstat za branami centra města i vozidla se vznětovými motory, která nebudou splňovat kritéria normy Euro 3 a mít filtr výfukových sazí, případně nebudou vyhovovat normě Euro 4 nebo 5. To by znamenalo zákaz vjezdu pro dalších 10 000 nákladních automobilů a 20 000 osobních automobilů. 1

stáhněte zde (PDF 1,23 MB) - Calla
prezentace - Ing. Jan Vurm.pdf - Future Age os
In Drive magazin Slovak Lines 5 2016
řada 1LG4 / 1LG6 - opis.cz
Zjišťování emisí CO2 - edice
Důsledky vnitrozemské lodní dopravy pro životní prostředí - edice
Priority a strategie pro snížení hluku z železniční dopravy v ... - edice
Nákladní doprava ve Švýcarsku - edice
Světový dopravní trh – dobré investiční vyhlídky do ... - edice
Směrnice 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství - edice
Směrnice Rady 2001/13/ES Evropského parlamentu a Rady ... - edice
Krátkodobý přehled trendů OECD - edice - České dráhy, as
Zpráva komise o realizaci /EHS - edice
Přeprava kontejnerů zajistí budoucí rozkvět RŽD - edice
Euro 5 a 6 sníží emise z automobilů - edice
Evropská vysokorychlostní doprava má budoucnost - edice
Výtah z návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Evropského ... - edice
Údaje o osobní a nákladní železniční dopravě za roky 2000 ... - edice
Kombinovaná doprava: Do budoucnosti po silnici i po kolejích - edice
Přehled akcí v roce 2001 - edice
Železnice Ruska - statistika - edice
User evaluation of pedestrian infrastructure: functional or ... - edice
Finanční informace o evropských rozvojových fondech ... - edice
Kohezní fond - výsledky za období 1993-99 - edice
Montpellier - tři velmi elegantní tramvajové linky - edice
Edice MS SQL 2012 - STAPRO sro
Vývojové tendence uživatelských poplatků za infrastrukturu u ... - edice
MINOR_v.1
Kompletní edice