Views
3 years ago

Výtah z návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Evropského ... - edice

Výtah z návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Evropského ... - edice

Výtah z návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Evropského ... -

Výtah z návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Evropského společenství k nařízení Ekonomické komise pro Evropu Organizace spojených národů č. 105 o uznávání vozidel pro přepravu nebezpečných nákladů s ohledem na jejich specifické konstrukční prvky (2000/C 274 E/08) (Text s významem EEA) COM(2000) 172 final – 2000/0075(AVC) (Podáno Komisí: 3. dubna 2000) RADA EVROPSKÉ UNIE SE S OHLEDEM NA: • Smlouvu o založení Evropského společenství, • Rozhodnutí Rady 97/836/EC o přistoupení ke Smlouvě Ekonomické komise pro Evropu Organizace spojených národů o přijetí jednotných technických požadavků pro kolová vozidla, • návrh Komise, • souhlas Evropského parlamentu, Kde: (1) Nařízení Ekonomické komise pro Evropu Organizace spojených národů č. 105 o uznávání vozidel pro přepravu nebezpečných nákladů s ohledem na jejich specifické konstrukční prvky je zaměřeno na odstranění technických překážek obchodu s motorovými vozidly mezi smluvními stranami, s ohledem na specifické konstrukční prvky vozidel pro přepravu nebezpečných nákladů a s ohledem na zajištění vysoké úrovně bezpečnosti a ochrany životního prostředí. (2) Nařízení 105 bylo zasláno všem smluvním stranám a vstoupilo v platnost ve vztahu ke všem smluvním stranám, které nezaslaly oznámení o nesouhlasu do uvedeného data nebo do doby určené Nařízením přiloženým k Revidované smlouvě z roku 1958. (3) Nařízení 105 má být zařazeno do systému schvalování motorových vozidel Společenství a proto bude doplněno k platné legislativě v rámci Společenství, ROZHODLA NÁSLEDOVNĚ: Jediný článek Evropské společenství přistupuje k Nařízení Ekonomické komise pro Evropu Organizace spojených národů č. 105 o uznávání vozidel pro přepravu nebezpečných nákladů s ohledem na jejich specifické konstrukční prvky.

Směrnice Rady 2001/13/ES Evropského parlamentu a Rady ... - edice
17354/10 ij DDTE RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2 ... - CONSILIUM
Finanční informace o evropských rozvojových fondech ... - edice
Zpráva komise o realizaci /EHS - edice