Rozpis Lipiny 2013 - Spřežení

jezdci.cz

Rozpis Lipiny 2013 - Spřežení

R O Z P I S

jezdeckých závodů č. 913F1 v Bolehošti - Lipinách

Pořadatel: Jezdecký klub Bohuslavice nad Metují - MF 057

Místo konání: Bolehošť - Lipiny

Datum konání: 13. - 15.9.2013

Uzávěrka přihlášek: 2.9.2013

Adresa pro přihlášky: Jaroslav Kosař, Bohuslavice nad Metují čp. 123, 549 06, tel. 603859131

nebo e-mailem na adresu: kosar.jaroslav@tiscali.cz. Na přihlášku uvádějte

zpětnou adresu, telefonní číslo a čísla licencí (jezdec,spolujezdci, koně, subjekt)!!!

Oprávněnost k účasti: jezdci a koně platné licence pro rok 2013

Veterinární podmínky: vedoucí transportu předloží při příjezdu před vyložením průkazy koní, které musí obsahovat

záznamy o vakcinaci proti influenze a o serologickém vyšetření na infekční anemii

Prezentace:

čtvrtek 12.9.2013 od 15,00 do 17,00 hodin na věži rozhodčích

Technická porada: čtvrtek 12.9.2013 od 18,30 hodin na kolbišti

Kancelář závodů: věž rozhodčích na kolbišti

Prohlídka trati maratonu ve čtvrtek 12.9.2013 v 17,00 hodin od věže rozhodčích

Ředitel závodů: Máslo Miroslav st.

Sekretář závodů: Řeháková Jana

Hlavní rozhodčí: ing. Kunát Jiří

Sbor rozhodčích: Kosařová Jana, Pavel Jaroslav, Kocman Luboš

Technický delegát: ing. Regner Karel

Hlasatel:

ing. Petřík František

Autor tratí:

Kosař Jaroslav

Komisař:

Bohdaský Václav

Kolbiště:

travnaté 100 m x 70 m

Opracoviště:

travnaté 100 m x 80 m

Ustájení: Zajištěno na základě objednávky na přihlášce a úhrady poplatku za ustájení !!!!!.

Uzávěrka přihlášek a úhrady poplatku je 2.9.2013.!!!!!!!!

Poplatek za jeden box ve výši Kč 1600,-- za pobyt.

Číslo účtu - 8195500297/0100 IBAN: CZ8601000000008195500297

Ustájení zajištěno od 12.9.2013 - 15.9.2013.

V případě neuhrazení poplatku pořadatel ustájení nezajistí.

Objednaný box bude účtován i v případě, že nebude objednavatelem využit.

Krmivo:

pořadatel zajišťuje pouze slámu.

Ubytování:

pořadatel zajišťuje na základě písemné objednávky nebo telefonické dohody

(uzávěrka do 2.9.2013) v přibližné ceně Kč 350,-- za osobu a den (Opočno).

Stravování:

zajištěno po celou dobu konání závodů na kolbišti

Lékařská služba: Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Veterinární služba: MVDr. Herzig Jiří (proti úhradě za provedené výkony)

Podkovářská služba: SOU Jaroměř (proti úhradě za provedené výkony)

Předpisy:

platná PJS a rozpis závodů

Odpovědnost a záruky: námitky a stížnosti dle PJS

Pořadatel nepřebírá v žádném případě zodpovědnost za nehody, nemoci nebo úrazy,

které by postihly účastníky závodů nebo jejich koně. Případné ztráty nebo škody pořadatel

nehradí. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složky.

Startovné: soutěž č.1,2,3,4 - Kč 1000,--

soutěž č. 5,6,7,8 - soutěžící neplatí

Ostatní platby: elektrická přípojka Kč 400,--

Ceny:

čestné floty dle PJS, peněžité ceny a věcné ceny dle popisu v jednotlivých soutěžích

celková hodnota peněžitých cen v soutěžích: Kč 79.400,--

soutěž č.1 - Kč 12.500,--, č.2 - Kč 14.100,--, č.3 - Kč 7.200,--, č.4 - Kč 15.600,--

č.5 - Kč 8.000,--, č.6 - Kč 8.000,--, č.7 - Kč 6.000,--, č.8 - Kč 8.000,--


Soutěže:

1. Kompletní soutěž jednospřeží CAN-A zařazená do Českého poháru v jízdě spřežení 2013

- kvalifikační závody na MČR 2014

- pro jezdce starší 16 let a koně 4 leté a starší

- peněžité ceny pro umístěné v kompletní soutěži na 1. - 5.místě - Kč 8 900,-- (3000,2200,1600,1200,900)

Drezúra: - drezurní úloha FEI č.9 - obdelník 100 m x 40 m

- peněžité ceny pro umístěné na 1.- 3.místě - Kč 1 200,-- (500,400,300)

Maraton: - úsek A libovolný chod - 5 500 m, rychl. 15 km/h

- transfer - 800 m,

- úsek E libovolný chod - 6 500 m, rychl. 14 km/h, 6 překážek

- peněžité ceny pro umístěné na 1.- 3.místě - Kč 1 200,-- (500,400,300)

Parkur:

20 překážek, šířka branek 160 cm, rychlost 250 m/min.

- peněžité ceny pro umístěné na 1.- 3.místě - Kč 1 200,-- (500,400,300)

2. Kompletní soutěž dvojspřeží CAN-A zařazená do Českého poháru v jízdě spřežení 2013

- kvalifikační závody na MČR 2014

- pro jezdce starší 16 let a koně 4 leté a starší

- peněžité ceny pro umístěné v kompletní soutěži na 1. - 3.místě - Kč 10 500,-- (4500,3500,2500)

Drezúra: - drezurní úloha FEI č.8B - obdelník 100 m x 40 m

- peněžité ceny pro umístěné na 1.- 3.místě - Kč 1 200,-- (500,400,300)

Maraton: - úsek A libovolný chod - 5 500 m, rychl. 15 km/h

- transfer - 800 m,

- úsek E libovolný chod - 6 500 m, rychl. 14 km/h, 6 překážek

- peněžité ceny pro umístěné na 1.- 3.místě - Kč 1 200,-- (500,400,300)

Parkur:

20 překážek, šířka branek 170 cm, rychlost 250 m/min.

- peněžité ceny pro umístěné na 1.- 3.místě - Kč 1 200,-- (500,400,300)

3. Kompletní soutěž dvojspřeží pony CAN-A zařazená do Českého poháru v jízdě spřežení 2013

- kvalifikační závody na MČR 2014

- pro jezdce starší 14 let a koně 4 leté a starší

- peněžité ceny pro umístěné v kompletní soutěži na 1. - 3.místě - Kč 3 600,-- (1500,1200,900)

Drezúra: - drezurní úloha FEI č.6A - obdelník 100 m x 40 m

- peněžité ceny pro umístěné na 1.- 3.místě - Kč 1 200,-- (500,400,300)

Maraton: - úsek A libovolný chod - 5 500 m, rychl. 15 km/h

- transfer - 800 m,

- úsek E libovolný chod - 6 500 m, rychl. 14 km/h, 6 překážek

- peněžité ceny pro umístěné na 1.- 3.místě - Kč 1 200,-- (500,400,300)

Parkur:

20 překážek, šířka branek 160 cm, rychlost 250 m/min.

- peněžité ceny pro umístěné na 1.- 3.místě - Kč 1 200,-- (500,400,300)


4. Kompletní soutěž čtyřspřeží CAN-A zařazená do Českého poháru v jízdě spřežení 2013

- kvalifikační závody na MČR 2014

- pro jezdce starší 18 let a koně 4 leté a starší

- peněžité ceny pro umístěné v kompletní soutěži na 1. - 3.místě - Kč 12 000,-- (5000,4000,3000)

Drezúra: - drezurní úloha FEI č.11 - obdelník 100 m x 40 m

- peněžité ceny pro umístěné na 1.- 3.místě - Kč 1 200,-- (500,400,300)

Maraton: - úsek A libovolný chod - 5 500 m, rychl. 15 km/h

- transfer - 800 m,

- úsek E libovolný chod - 6 500 m, rychl. 14 km/h, 6 překážek

- peněžité ceny pro umístěné na 1.- 3.místě - Kč 1 200,-- (500,400,300)

Parkur:

20 překážek, šířka branek 190 cm, rychlost 230 m/min.

- peněžité ceny pro umístěné na 1.- 3.místě - Kč 1 200,-- (500,400,300)

5. Mistrovství Východočeské oblasti - jednospřeží

- vyhodnoceno z výsledků soutěže č. 1

- pro startující z klubů příslušících k Východočeské oblasti

- peněžité ceny pro umístěné na 1.- 5.místě - Kč 8.000,-- (2500,2000,1500,1100,900)

6. Mistrovství Východočeské oblasti - dvojspřeží

- vyhodnoceno z výsledků soutěže č. 2

- pro startující z klubů příslušících k Východočeské oblasti

- peněžité ceny pro umístěné na 1.- 3.místě - Kč 8000,-- (3500,2700,1800)

7. Mistrovství Východočeské oblasti - dvojspřeží pony

- vyhodnoceno z výsledků soutěže č. 3

- pro startující z klubů příslušících k Východočeské oblasti

- peněžité ceny pro umístěné na 1.- 3.místě - Kč 6000,-- (2500,2000,1500)

8. Mistrovství Východočeské oblasti - čtyřspřeží

- vyhodnoceno z výsledků soutěže č. 4

- pro startující z klubů příslušících k Východočeské oblasti

- peněžité ceny pro umístěné na 1.- 3.místě - Kč 8000,-- (3500,2700,1800)

Časový rozvrh:

Čtvrtek 12.9.2013

17.00 hodin - ukončení prezentace

17.00 hodin - prohlídka maratonu

18.30 hodin - technická porada

Pátek 13.9.2013 9.00 hodin - drezurní zkouška jednospřeží

následně dvojspřeží pony, dvojspřeží a čtyřspřeží

Sobota 14.9.2013

Neděle 15.9.2013

10.00 hodin - maraton spřežení

10.00 hodin - prohlídka parkuru

11.00 hodin - parkur jednospřeží

následně slavnostní nástup, parkur dvojspřeží pony, dvojspřeží a čtyřspřeží

Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu.

Rozpis schválen dne 12.8.2013 za OV ČJF - Václav Novotný

Jaroslav Kosař

JK Bohuslavice nad Metují

More magazines by this user
Similar magazines