Podklady pro projektování a realizaci staveb z desek CETRIS.

cetris

Obsah

8.8.6 Řešení detailů fasádních systémů CETRIS ® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115

8.9 Výplně zábradlí, teras, lodžií a balkonů z desek CETRIS ® . . . . . . . . . . . . . . .135

8.9.1 Doporučené a ověřené varianty řešení

výplně zábradlí z desky CETRIS ® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135

8.10 Podbití přesahu střech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137

8.11 Opláštění spodní části stavby (suterénu) – obklad soklu . . . . . . . . . . . . . .138

9 Aplikace desek CETRIS ® v požární ochraně dle EN

9.1 Problematika požární ochrany stavebních konstrukcí. . . . . . . . . . . . . . . . . .140

9.1.1 Požadavky na požární bezpečnost stavebních konstrukcí . . . . . . . . . .140

9.1.2 Požární vlastnosti stavební hmoty – hořlavost, šíření plamene . . . . .140

9.1.3 Klasifikace stavebních výrobků do eurotříd podle reakce na oheň . .140

9.1.4 Požární odolnost stavebních konstrukcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142

9.2 Svislé stěnové konstrukce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143

9.2.1 Rozsah platnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143

9.2.2 Požárně dělící stěny, šachetní stěna na ocelové kostře . . . . . . . . . . . .148

9.2.3 Předsazené stěny, protipožární obklady stěn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153

9.2.4 Požární stěny s dřevěnou nosnou konstrukcí opláštěné

cementotřískovou deskou CETRIS ® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156

9.3 Vodorovné konstrukce – podhledy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158

9.3.1 Rozsah platnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158

9.3.2 Samostatný požární podhled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150

9.3.3 Požární podhled pod stropní (střešní) konstrukcí . . . . . . . . . . . . . . . .169

9.4 Vodorovné konstrukce – stropy a podlahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170

9.4.1 Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170

9.4.2 Obecné zásady pro montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171

9.5 Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými deskami CETRIS ® . . . . .172

9.5.1 Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172

9.5.2 Výpočet poměru AP/V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172

9.5.3 Způsoby provedení obkladu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174

9.5.4 Dimenzační tabulky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174

9.5.5 Obecné zásady pro montáž obkladů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177

9.6 Obklad stěn a podhledů s požárně ochrannou činností . . . . . . . . . . . . . . . .181

9.6.1 Zkušební postup obkladů s požárně ochrannou účinností . . . . . . . . .181

9.6.2 Obklad cementotřískovou deskou CETRIS ®

s požárně ochrannou účinností . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181

9.6.3 Obecné zásady pro montáž obkladu z cementotřískové

desky CETRIS ® s požárně ochrannou účinností . . . . . . . . . . . . . . . . .181

9.7 Lehký skládaný střešní plášť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182

9.7.1 Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182

9.7.2 Požární charakteristika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182

9.7.3 Obecné zásady pro montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182

9.8 Školení montážních firem pro aplikace s deskami CETRIS ® . . . . . . . . . . . .185

9.8.1 Osvědčení o způsobilosti montáže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185

9.8.2 Kontakty na školící střediska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185

10 Ostatní aplikace desek CETRIS ®

10.1 Použití desek CETRIS ® v inženýrských a dopravních stavbách . . . . . . . . .188

10.2 Systém ztraceného bednění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190

10.2.1 Výhody ztraceného bednění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191

10.2.2 Stěnové prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191

10.2.3 Stropní prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192

10.3 Aplikace cementotřískové desky CETRIS ® AKUSTIC . . . . . . . . . . . . . . . . .194

10.4 Záhonový obrubník CETRIS ® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200

10.5 CETRIS ® HOBBY PLANK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201

10.6 CETRIS ® HOBBY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203

11 Kontakty

11.1 Seznam prodejních míst desek CETRIS ® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208

11.2 Přehled uvedených výrobců . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213

11.3 Kontakty na technické a prodejní oddělení divize CETRIS ® . . . . . . . . . . . .214

Úvod

Výrobní program

Základní vlastnosti

cementotřískových desek CETRIS ®

Opracování

cementotřískových desek CETRIS ®

Spojování

cementotřískových desek CETRIS ®

Povrchové úpravy

cementotřískových desek CETRIS ®

Podlahové Sistemas de systémy pisos

CETRIS ®

Sistemas Fasádní de fachadas systémy

CETRIS ®

Aplikace desek CETRIS ®

v požární incendio ochraně según dle EN

Aplicación de los paneles CETRIS ®

en la protección contra

Las demás Ostatní aplicaciones aplikace

de los paneles desek CETRIS ®

Resumen de certificados, Kontakty

pruebas y certámenes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Contactos

3

Similar magazines