ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4842-988/2012 - OKdrazby.cz

okdrazby.cz

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4842-988/2012 - OKdrazby.cz

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4842-988/2012

Základní jednotková cena upravená: = 3 675,48 Kč/m 3

Základní cena upravená: 15 067,54 m 3 × 3 675,48 Kč/m 3 = 55 380 441,92 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou:

Stáří: 30 roků

Předpokládaná další životnost: 70 roků

Opotřebení: 100 × 30 / (30 + 70) = 30,000 %

Odpočet opotřebení: 55 380 441,92 Kč × 30,000 % – 16 614 132,58 Kč

Cena objektu po odečtení opotřebení: = 38 766 309,34 Kč

Úprava ceny vlastnickým podílem

Vlastnický podíl: × 114 / 10 000

Cena po úpravě: = 441 935,93 Kč

Bytový dům č.p. 1027 – zjištěná cena:

441 935,93 Kč

2) Pozemky

2.a) Vyhláška 387/2011 Sb.

2.a.1) Pozemek dle LV č. 1288 – § 28

Základní cena za m 2 stavebního pozemku dle § 28 odst. 1 činí 212,49 Kč.

Cena je určena podle písm. k): ZC = C p × 1,00, kde C p = 35 + (24 940 – 1 000) × 0,007414

(zaokrouhleno na dvě desetinná místa), kde 24 940 je počet obyvatel v obci.

§ 28 odst. 2 – Zastavěné plochy a nádvoří

Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku

Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2:

Možnost napojení na rozvod plynu + 10 % × 1,100

Koeficient změny cen staveb K i : × 2,139

Koeficient prodejnosti K p : (Bytové domy) × 0,906

Jednotková cena [Kč/m 2 ]

Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč]

zastavěná plocha a 3183 445 212,49 452,9708 201 572,01

nádvoří

Úprava ceny vlastnickým podílem

Vlastnický podíl: × 114 / 10 000

Cena po úpravě: = 2 297,92 Kč

Pozemek dle LV č. 1288 – zjištěná cena:

2 297,92 Kč

stránka č. 11

More magazines by this user
Similar magazines