ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4842-988/2012 - OKdrazby.cz

okdrazby.cz

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4842-988/2012 - OKdrazby.cz

o

Okres:

Typ vztahu

Vztah pro

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 13.03.2012 16:55:02

CZ0801 Bruntál

Vztah k

Obec:

Kat.území: 674630 Opavské Předměstí List vlastnictví: 5351

Listina

Pod Bezručovým vrchem, 794 01

Krnov 1, RČ/IČO: 655225/0078,

Stavba: Pod Cvilínem, č.p. 1027

Nepravomocný exekuční příkaz o zřízení zástav. práva doručen

Listina

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 43744/11 pro Soudní exekutor Vrána

Tomáš, JUDr.

597520 Krnov

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti

Exekutorský úřad Praha-východ, JUDr. Marcel Smékal 081 EX-50252/2011 -027JH ze dne

31.01.2012.

dne 2.3.2012

ku 114/10000

Hasmandová Kamila, Příční 470/11,

Pod Bezručovým vrchem, 794 01

Krnov 1, RČ/IČO: 655225/0078,

Stavba: Pod Cvilínem, č.p. 1027

Z-742/2012-831

Z-1332/2012-831

Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti

Exekutorský úřad Praha-východ, JUDr. Marcel Smékal 081 EX-50215/2011 -034Jta ze

dne 02.03.2012.

Z-1332/2012-831

E

Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Listina

o

Kupní smlouva V11 354/2001 ze dne 23.1.2001, právní účinky vkladu ke dni 22.3.2001

POLVZ:159/2001

Z-7600159/2001-831

Pro: Lietavec Zdeněk, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1 RČ/IČO: 590828/1731

Mikula Roman a Mikulová Kateřina, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem,

701111/4880

794 01 Krnov 1

725614/4841

Kocourek Petr Ing. a Kocourková Jaroslava, Opavská 513/29, Pod

530111/319

Cvilínem, 794 01 Krnov 1

546003/4140

Vojáček Vladimír a Vojáčková Marcela, SPC J 1027/49, Pod

560427/1629

Cvilínem, 794 01 Krnov 1

565121/1742

Šimčíková Marcela, Stará 260/19, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1

795602/4879

Rybář Jaroslav a Rybářová Světlana, SPC J 1027/49, Pod

540521/0415

Cvilínem, 794 01 Krnov 1

566118/1185

Ptáček Jiří a Ptáčková Dana, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem,

530421/293

794 01 Krnov 1

595529/1287

Vaickorn Zdeněk a Vaickornová Vlasta, SPC J 1027/49, Pod

520731/261

Cvilínem, 794 01 Krnov 1

525111/321

Grulich Jiří a Grulichová Jarmila, SPC J 1027/49, Pod

500813/317

Cvilínem, 794 01 Krnov 1

526220/196

Petříková Lenka, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1

765802/4847

Ondrašíková Jarmila, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

705411/4870

1

Antelová Jana, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1

476031/465

Lis Josef, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1

520207/050

Kochová Hana, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1

555829/1662

Hajný Jaroslav a Hajná Hedvika, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem,

500723/093

794 01 Krnov 1

515913/035

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov, kód: 831.

strana 8

More magazines by this user
Similar magazines