ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4842-988/2012 - OKdrazby.cz

okdrazby.cz

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4842-988/2012 - OKdrazby.cz

Okres:

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 13.03.2012 16:55:02

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 43744/11 pro Soudní exekutor Vrána

Tomáš, JUDr.

CZ0801 Bruntál

Obec:

Kat.území: 674630 Opavské Předměstí List vlastnictví: 5351

597520 Krnov

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Listina

o

o

o

Smlouva kupní ze dne 25.04.2004. Právní účinky vkladu práva ke dni 25.06.2004.

Pro:

Pro:

Pro:

Kaňoková Martina, Vodní 118/14, Pod Bezručovým vrchem, 794 01

Krnov 1

Bělej Roman, Albrechtická 556/100b, Pod Bezručovým vrchem,

794 01 Krnov 1

Chalupa Radomír, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1

RČ/IČO: 716122/4840

Usnesení soudního exekutora o udělení příklepu Exekutorský úřad Jeseník EX-210/2002 - 42

ze dne 31.05.2004. Právní moc ke dni 02.07.2004.

RČ/IČO: 731020/4869

Smlouva kupní ze dne 24.06.2005. Právní účinky vkladu práva ke dni 26.08.2005.

-

V-1579/2004-831

Z-3281/2004-831

V-1595/2005-831

RČ/IČO: 580405/1143

o

Smlouva kupní ze dne 10.04.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 14.04.2006.

V-591/2006-831

Pro: Jasoňková Ivana, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1 RČ/IČO: 656221/1062

o

o

o

o

o

o

Smlouva kupní ze dne 04.05.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 26.05.2006.

Pro:

Pro:

Pro:

Pro:

Pro:

Pro:

Hořínek Miroslav a Hořínková Lenka, SPC U 486/76, Pod

Cvilínem, 794 01 Krnov 1

Rajnochová Jarmila, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

1

Novotná Barbora, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1

Steininger Martin, Dolní 2091/18, Pod Bezručovým vrchem,

794 01 Krnov 1

Slejšková Jaroslava, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

1

Holub Ladislav, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1

V-857/2006-831

RČ/IČO:

590615/1691

586017/1394

Usnesení soudu o schválení dědické dohody Okresní soud v Bruntále 22 D-92/2006 -32 ze dne

12.04.2006. Právní moc ke dni 12.05.2006.

Z-2943/2006-831

RČ/IČO: 265124/438

Smlouva kupní ze dne 10.07.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 26.07.2006.

V-1323/2006-831

RČ/IČO: 815112/4850

Smlouva kupní ze dne 07.12.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 28.02.2007.

V-375/2007-831

RČ/IČO: 830228/4881

Usnesení soudu o schválení dědické dohody Okresní soud v Bruntále 22 D-1165/2006 -107 ze

dne 11.05.2007. Právní moc ke dni 14.06.2007.

Z-5291/2007-831

RČ/IČO: 365121/446

Smlouva darovací NZ-88/2009 ze dne 20.05.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni

20.05.2009.

V-1024/2009-831

RČ/IČO: 570316/7558

o

Dohoda o vypořádání SJM ze dne 03.06.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 08.06.2009.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov, kód: 831.

strana 10

More magazines by this user
Similar magazines