ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4842-988/2012 - OKdrazby.cz

okdrazby.cz

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4842-988/2012 - OKdrazby.cz

Okres:

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 13.03.2012 16:55:02

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 43744/11 pro Soudní exekutor Vrána

Tomáš, JUDr.

CZ0801 Bruntál

Obec:

Kat.území: 674630 Opavské Předměstí List vlastnictví: 5351

597520 Krnov

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Listina

o

o

o

o

o

Pro:

Pro:

Pro:

Pro:

Pro:

Pro:

Václavíková Marcela, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

1

Procházková Ivana Ing., Na Hvězdárnách 412, Lety, 252 29

Dobřichovice

Sedláková Gabriela Bc., Hněvotín 388, 783 47 Hněvotín

Bumbarisová Markéta, SPC L 494/52, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

1

Rys Michal, Jiráskova 651/35, Pod Bezručovým vrchem, 794 01

Krnov 1

Koritarová Marie, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1

Masná Eva, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1

V-1191/2009-831

RČ/IČO: 675605/2061

Smlouva darovací NZ-173/2009 ze dne 27.10.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni

27.10.2009.

V-2253/2009-831

RČ/IČO: 745305/4851

Smlouva kupní ze dne 11.04.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 15.04.2011.

736111/4871

V-663/2011-831

RČ/IČO: 755320/4868

Smlouva kupní ze dne 21.04.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 21.04.2011.

V-699/2011-831

RČ/IČO: 750427/4866

Usnesení soudu o vypořádání SJM a o dědictví Okresní soud v Bruntále 22 D-990/2010 -63 ze

dne 08.04.2011. Právní moc ke dni 08.04.2011.

Z-2837/2011-831

RČ/IČO: 525418/140

Usnesení soudu o vypořádání SJM a o dědictví Okresní soud v Bruntále 22 D-61/2011 -95 ze

dne 01.06.2011. Právní moc ke dni 01.06.2011.

Z-3803/2011-831

RČ/IČO: 456213/019

o

Smlouva darovací ze dne 12.12.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 12.12.2011.

V-2270/2011-831

Pro: Švrček Lukáš, SPC J 1027/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1 RČ/IČO: 840818/4851

F

Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

- Bez zápisu

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov, kód: 831.

Vyhotovil:

Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD

Vyhotoveno:

13.03.2012 16:59:06

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov, kód: 831.

strana 11

More magazines by this user
Similar magazines