Untitled

cschms.cz

Untitled

Býci - import sperma - maternální efekt

Býci v plemenitbě - maternální efekt

Průměrné plemenné hodnoty býků registrovaných od roku 2001 dle země původu - import sperma a žijící plem.býci

Země původu

Česká republika

Dánsko

Francie

Maďarsko

Německo

Španělsko

Švédsko

Velká Británie

Import sperma (ID)

Býcí působící v plemenitbě

ks

Přímý efekt Mater.efekt

Přímý efekt

Mater.efekt

ks

pp růst pp růst pp růst pp růst

0 0 0 0 0 490 96 110 103 98

4 103 104 95 98 2 103 93 93 101

37 93 105 99 97 62 95 105 95 99

0 0 0 0 0 1 94 106 101 86

5 105 102 94 97 16 99 98 94 100

1 92 108 104 98 0 0 0 0 0

1 98 101 95 97 0 0 0 0 0

1 106 115 94 78 0 0 0 0 0

More magazines by this user
Similar magazines