odborný program kongresu.pdf

amca.cz

odborný program kongresu.pdf

ODBORNÝ PROGRAM

9.00 - 9.30 Slavnostní zahájení

Prof. MUDr. M. Hájek, DrSc., místopředseda ČLS JEP

Prof. MUDr. P. Krištúfek, CSc., prezident SLS

Prof. MUDr. J. Vorlíček, CSc., předseda České onkologické společnosti ČLS JEP

Doc. MUDr. B. Seifert, Ph.D., vědecký sekretář Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP

9.30 - 10.45 Blok I

předsedající: Vorlíček J., Abrahámová J., Dušek L., Seifert B.

1. Prevence zhoubných nádorů je významnou součástí Národního onkologického programu ČR

Vorlíček J., Dušek L., Abrahámová J.

2. Informační zázemí organizovaných programů screeningu zhoubných nádorových

onemocnění v ČR

Dušek L., Májek O., Brabec P., Klimeš D., Šnajdrová L., Mužík J., Daneš J.,

Zavoral M., Dvořák V., Bartoňková H., Skovajsová M.

3. Epidemiologie a časný záchyt preventabilních nádorových onemocnění v ČR

Mužík J., Májek O., Dušek L.

4. Spolupráce praktického lékaře a pneumoonkologa v diagnostice karcinomu plic

Skřičková J.

Diskuze

10.45 - 11.15 Kávová přestávka a prohlídka odborné výstavy

11.15 - 12.30 Blok II

předsedající: Tesařová P., Dvořák V.

5. Intervalový karcinom prsu

Konopásek B., Kacerovská H., Petruželka L., Daneš J.

6. Kdy myslet na nádor prsu u pacientek do 35 let - Projekt 35

Tesařová P., Zimovjanová M., Konopásek B., Barkmanová J., Přibylová O.,

Petruželka L.

7. Implementace datového auditu v Národním programu screeningu karcinomu prsu

Májek O., Dušek L., Klimeš D., Daneš J., Bartoňková H., Skovajsová M.


8. Karcinom děložního hrdla a možnosti jeho eradikace

Dvořák V.

Diskuze

12.30 - 13.45 Oběd a prohlídka odborné výstavy

13.45 - 15.00 Blok III

předsedající: Hanuš M., Babjuk M.

9. PSA a časná detekce karcinomu prostaty

Hanuš M.

10. Možnosti časné detekce nádorů močového měchýře

Babjuk M.

11. Hematurie v ordinaci praktického lékaře

Matoušková M.

12. Časná diagnóza nádorů varlat

Büchler T., Kupec M., Donátová Z., Foldyna M., Nepomucká J., Kubánková P.,

Klimeš D., Abrahámová J.

Diskuze

15.00 - 15.30 Kávová přestávka a prohlídka odborné výstavy

15.30 - 16.40 Blok IV

předsedající: Šachlová M., Adam Z.

13. Karta života - příspěvek Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky

ke zlepšení kvality a efektivity zdravotní péče poskytované pojištěncům

Odvářka J.

14. Možnosti screeningu kolorektálního karcinomu v terénní praxi

Šachlová M., Hep A.

15. Jak sledovat pacienty s výskytem nádoru v rodině?

Šachlová M., Foretová L.

16. Jak „neprošvihnout“ mnohočetný myelom

Adam Z., Straub J., Pour L., Krejčí M., Zahradová L., Hájek R.

Diskuze

16.40 Zakončení kongresu

More magazines by this user
Similar magazines