znalecký posudek.pdf - CZ Dražby

czdrazby.cz

znalecký posudek.pdf - CZ Dražby

Nemovitosti na LV 597, k.ú. Hluboké Mašůvky Znalecký posudek č. 1103-36/11

3.2.2 Příslušenství

Jedná se zejména o přípojky IS - vody, el. energie, plynu, kanalizace, zpevněnou plochu dvora, zděný

plot, branka, brána.

Technická hodnota příslušenství má vzhledem ke svému rozsahu nízkou hodnotu a k oceňovanému

objektu má jen doplňkovou funkci. Pro účely ocenění není cena jednotlivých staveb vyjadřována.

Celkovou cenu příslušenství navrhuji odborným odhadem ve výši 3,5 % ze zjištěné ceny staveb.

Stanovené procento z ceny staveb: 3,50 %

Ceny staveb pro stanovení základu pro výpočet ceny venkovních úprav:

Název stavby

Rodinný dům č.p. 21

Celkem:

Cena stavby

509 893,43 Kč

509 893,43 Kč

Ocenění:

Cena staveb celkem: 509 893,43

Stanovené procento z ceny staveb: * 0,0350

Příslušenství - zjištěná cena = 17 846,27 Kč

3.2.3 Pozemky

Popis

Parc.č. St. 75 o výměře 163 m 2 , zastavěná plocha a nádvoří

Parc.č. 406 o výměře 151 m 2 , zahrada

Pozemek parc.č. St.75 rovinatý, uceleného přibližně obdélníkového tvaru a lze jej napojit na veškeré

IS. V zadní polovině, směrem od příjezdové komunikace, je postaven rodinný dům. Před domem je

malý zpevněný dvůr.

Pozemek parc.č. 406 – zahrada je situován cca 180m západně od rodinného domu v oblasti

Zemědělských pozemku v nezastavěné části obce. Jedná se o mírně svažitý zemědělský pozemek se

severní orientací, přibližně obdélníkového tvaru. Ke dni ocenění je pozemek bez údržby a jeho

součástí je plevelný a náletovým porost.

Výpočet obecné hodnoty

Vzhledem k tomu, že v dané oceňované lokalitě nedošlo ke mně známým realizovaným prodejům

pozemků o porovnatelné výměře a druhu užití, porovnával jsem danou lokalitu s databází a

informacemi od lokálních realitních kanceláří a informacemi z internetového serveru. Z takto

získaných informací vyplývá, že cena stavebních pozemků se v dané lokalitě pohybuje v rozmezí

300,- až 500,- Kč/m 2 . Vzhledem k poloze a funkčnímu využití navrhuji obvyklou hodnotu stavebních

pozemků ve středním pásmu daného rozpětí, tj. na 400,- Kč/m 2 a zemědělského pozemku na 40,-

Kč/m 2 .

Pozemky

zastavěná plocha a nádvoří parc.č. St. 75 163 m 2 á 400,- Kč/m 2 = 65 200,- Kč

zahrada parc.č. 406 151 m 2 á 40,- Kč/m 2 = 6 040,- Kč

Pozemky oceněné - celkem = 71 240,- Kč

Ing. Tomáš Volek strana 10

More magazines by this user
Similar magazines