příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb. plat. od 1. 1. 2013 - Praha 9

praha9.cz

příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb. plat. od 1. 1. 2013 - Praha 9

Částka 28 Sbírka zákonů č. 62 / 2013

Strana 491

10. Za přílohu č. 4 se vkládají nové přílohy č. 5

až 8, které včetně poznámky pod čarou č. 8 znějí:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.


Strana 492 Sbírka zákonů č. 62 / 2013

Částka 28


Částka 28 Sbírka zákonů č. 62 / 2013

Strana 493


Strana 494 Sbírka zákonů č. 62 / 2013

Částka 28


Částka 28 Sbírka zákonů č. 62 / 2013

Strana 495


Strana 496 Sbírka zákonů č. 62 / 2013

Částka 28


Částka 28 Sbírka zákonů č. 62 / 2013

Strana 497


Strana 498 Sbírka zákonů č. 62 / 2013

Částka 28


Částka 28 Sbírka zákonů č. 62 / 2013

Strana 499


Strana 500 Sbírka zákonů č. 62 / 2013

Částka 28

More magazines by this user
Similar magazines