newsletter 06/2013 - Era21

era21.cz

newsletter 06/2013 - Era21

newsletter 06/2013

foto: Monika Wagnerova

Ve dnech 20.–21. června se v holešovickém DOXu uskutečnil 2. ročník KONFERENCE reSITE, jejímž jsme byli mediálním

partnerem. Hlavním tématem byla METROPOLE V CENTRU / NEKONEČNÉ ZDROJE. Sešlo se zde přes

padesát expertů z celého světa, kteří prezentovali své vize a diskutovali na témata inovativního vedení měst, inteligentního

designu, nových strategií městského plánování a interdisciplinárního dialogu. V rámci doprovodného

FESTIVALU reSITE (22.–23. června) proběhla na Karlově náměstí a dalších místech v Praze řada akcí pro veřejnost,

zaměřených na propojení urbanismu, politiky a zapojení veřejnosti. Videozáznam z konference bude brzy

zveřejněn na www.resite.cz.

Vydávání časopisu ERA21

v roce 2013 finančně podporují:

Nadace české architektury


FIGURAMA 2013 Ve čtvrtek 27. června v 16 hodin

bu de v prostorách Obchodní galerie centra Nový Smíchov

zahájena výstava Figurama 2013. Figurama je

me zinárodní projekt zaměřený na figurální tvorbu (kresba,

malba, socha), který má za cíl mapovat a po rovnávat

přístup ke ztvárnění lidského těla na jednotlivých participujících

vysokých uměleckých školách. Figurama

vede studenty k pochopení, že kresba je nepostradatelnou

součástí většiny uměleckých oborů i v dnešní době

s převahou nových médií. Učí je novému způsobu vnímání

lidského těla, podporuje jejich tvarovou zásobu,

kresebné dovednosti a pomáhá rozvíjet jejich myšlení

a kreativitu. Výstava bude k vidění do 31. srpna.

www.figurama.cz

SOMA – NEJASNÁ FORMACE Občanské sdružení

KRUH zařazuje do programu svých přednášek o architektuře

předprázdninový bonus – prezentaci předního

rakouského ateliéru SOMA. Ateliér SOMA vznikl v roce

2007 a věnuje se širokému poli aktivit od navrhování

až po teoretický výzkum. Jeho realizace zahrnují například

futuristicky pavilon Jeden oceán pro Expo 2012

v korejském Yeosu, hudební pavilon White Noise pro

festival současného umění Salzburg Biennale (2011)

či dostavbu Stavební akademie v Salzburgu (2012).

Čtyřčlenný tým obdržel řadu mezinárodních ocenění,

k významným úspěchům se řadí také jeho účast na benátském

bienále v roce 2010. Přednáška se uskuteční

ve čtvrtek 27. června ve 20 hodin v pražském kině

Ponrepo (Bartolomějská 11, Praha 1).

www.kruh.info

MADRID RIO PROJECT Během léta je v pražské Galerii

Jaroslava Fragnera k vidění výstava Madrid Rio

Project. V roce 2003 se městská rada Madridu rozhodla

zrevitalizovat veřejný prostor okolí řeky Manzanares.

Hlavní komunikace byla svedena do tunelu

a na povrchu vznikla nová městská zóna zahrnující sto

Občanské sdružení Figurama, o. s.,

a Obchodní centrum Nový Smíchov

Vás zvou na výstavu mezinárodního projektu

dokumentujícího práce studentů vysokých výtvarných škol

FIGURAMA 2013,

která se koná od 28. června do 31. srpna 2013.

Vernisáž výstavy ve čtvrtek 27. června 2013 v 16 hodin.

Záštitu nad projektem převzal místopředseda vlády a ministr

zahraničních věcí České republiky Karel Schwarzenberg.

Organizátorem výstavy

je Obchodní centrum

Nový Smíchov

Projekt je spolufinancován

za podpory Mezinárodního

visegradského fondu

2


hektarů zelené plochy s veřejnými, sportovními a kulturními

funkcemi: městskou pláží, hřišti, restauracemi,

botanickou zahradou, divadelními, výstavními a koncertními

prostory. Revitalizace pomohla spojit odlišné

čtvrti města na protilehlých březích řeky. Na projektu

spolupracovalo holandské studio West 8 a sdružení

madridských ateliérů MRIO arquitectos (Burgos &

Garrido Arquitectos Asociados, Porras La Casta Arquitec

tos a Rubio & Álvarez-Sala).

Současně je v galerii instalována výstava projektů oceněných

Evropskou cenou za městský veřejný prostor.

www.gjf.cz

YOUNG ARCHITECT AWARD 2013 S blížícími se

prázdninami se blíží také uzávěrka soutěže pro začínající

architekty do 33 let Young Architect Award 2013.

Do 3. července lze přihlásit práce na téma Bolavá místa

měst a obcí. Účastníci mohou pomoci oživit centrální

část Ostravy, navrhnout řešení prostoru autobusového

nádraží v Liberci nebo si vybrat vlastní místo, které

by rádi změnili. Přihlášené práce bude pečlivě zkoumat

odborná porota složená z předních českých architektů

a profesionálů. Vítězné práce se veřejnosti představí

v rámci putovní výstavy s první zastávkou v pražské

Galerii Jaroslava Fragnera, kde proběhne také vyhlášení

výsledků a předání cen. Slavnostní vernisáži bude

přítomna i patronka soutěže Eva Jiřičná.

www.yaa.cz

LETNÍ ŠKOLA ARCHITEKTURY Druhý ročník Letní

školy architektury, která je součástí projektu Architek

tura mimo centra, se uskuteční 1.–14. září v zá pado

českém městě Plasy. Hlavním tématem LŠA bude architektura

míst, v nichž se vedle sebe nacházejí soudobé

stavby a národní kulturní památky. Odbornými

garanty programu jsou architekt Jakub Fišer a novinář

zabývající se architekturou Petr Volf. LŠA je určena

pro studenty prezenčního studia mimopražských

VŠ se zaměřením na oblast architektury nebo příbuzných

oborů. Podmínkou je aktivní účast po celou dobu

jejího trvání. V rámci LŠA budou studenti zpracovávat

projekty na zadaná témata, zúčastní se exkurzí a odborných

přednášek souvisejících s hlavním tématem.

Během dvou týdnů vystoupí přední čeští architekti, teoretici,

historici architektury a umění i další odborníci

sledující danou oblast. Na závěr letní školy proběhne

v Plasích expozice vytvořených projektů.

www.ex-centric.eu

ACTIVE HOUSE AWARD Koncem května byly vyhlášeny

výsledky 2. ročníku studentské soutěže Active

House Award zaměřené na návrhy projektů udržitelných

staveb v aktivním standardu. Z přihlášených projektů

z České republiky a Slovenska ocenila mezinárodní

odborná porota celkem osm soutěžních prací.

Vítězem kategorie novostaveb se stal projekt Norberta

Obršála (FA VUT v Brně) Inventura archetypu (1). Druhé

3

www.yaa.cz

YAA_13_190x45.indd 1 20.6.13 12:48


místo v kategorii získala dvojice Juraj Kačenka a Eva

Bírová (FA VUT v Brně) za projekt Country Houses

(2). V kategorii rekonstrukce zvítězil návrh studentů

Jaroslava Matouška a Adama Michny (FA VUT v Brně)

s názvem Za humny (3). V téže kategorii byla udělena

také zvláštní cena poroty projektu RAW Restaurant

(4) Ivany Linderové, Barbory Látalové (FA VUT v Brně),

Evy Čápové a Michaely Lietavové (FA STU Bratislava).

Kromě hlavních cen byla udělena také čtyři uznání poroty:

Evě Eisenreichové a Tomáši Eckschlagerovi (FSv

ČVUT v Praze) za projekt Cohousing Vinoř a Patriku

Janouškovi (FA ČVUT v Praze) za projekt na stejné

téma, Michaele Smolkové (SvF STU Bratislava) za projekt

Gro[w]ing House a Vojtěch Šedému (FSv ČVUT

v Praze) za Štěpánovský špalíček.

www.velux.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM PLÁNOVÁNÍ PRAHY Protože

jedním z předpokladů úspěšného rozvoje města

je komunikace s občany, bude součástí práce na

Metropolitním plánu, který od loňského roku připravuje

tým odborníků pod vedením Romana Kouckého, stálé

Informační centrum. Umístěno bude v sídle Útvaru

rozvoje města ve Vyšehradské ulici v areálu Emauzy. Od

června 2014 se zde budou odehrávat dlouhodobé i krátkodobé

výstavy, interaktivní prezentace, workshopy,

přednášky, debaty s veřejností a odborníky. Základem

stálé expozice bude „město“ vybudované v prostorách

výstavního centra, v jehož jednotlivých domech získají

návštěvníci informace o různých aspektech tvorby měst

a života v nich.

www.urm.cz

1

3

2

4

4

More magazines by this user
Similar magazines