Možnosti ve zvýšení výroby motorové nafty v rafinériích

ceskarafinerska.cz

Možnosti ve zvýšení výroby motorové nafty v rafinériích

www.ceskarafinerska.cz

Možnosti ve zvýšení

výroby motorové

nafty v rafinériích

Ing. Milan Vitvar

ČESKÁ RAFINERSKÁ, a.s.


www.ceskarafinerska.cz

Obsah

Destilace

Hydrokrakování

Termálně krakové procesy

Hydrogenační rafinace

Fluidní kraky

Obecné

Závěr

Možnosti ve zvýšení výroby motorové nafty v rafinériích


www.ceskarafinerska.cz

Úvod

Diezelizace je pokračujícím trendem v motorizmu

Komerční přeprava ( daňová politika)

Diezelizace osobních automobilů ( spotřeba, cena)

• Jak mohou přispět rafinerie?

• Je perspektivní vývoz autobenzínu do USA ?

• Je perspektivní dovoz motorové nafty z východních

zemí ?

Problém nepružnosti rafinérských procesů a vysokých

investičních nákladů na změny

V době krize se všechny rafinerie zaměřují na úsporná

opatření

Možnosti ve zvýšení výroby motorové nafty v rafinériích


Současný trh PHM

180

Vývoj spotřeby motorových paliv na trhu ČR

BA

NM

Vývoj, % (2000 = 100 %)

160

140

120

100

80

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Pramen: ČSÚ


www.ceskarafinerska.cz

Destilace

Ropná atmosférická, vakuová destilace atm. zbytku, redestilace konverzních procesů aj.

Prostředky:

maximální využití řezů, ostrost dělení ( T 95, bod vzplanutí), minimální

give away

možnost přechodu na jinou ropu, je- li ekonomické

- přepatrování, použití účinnějších destilačních pater nebo výplní,

- řešení tepelné výměny, rekonstrukce pece,

- zřizování bočních řezů

- využití stripování

- snížení tlaku

- automatizace ( APC)

- jiná zlepšení

Možnosti ve zvýšení výroby motorové nafty v rafinériích


www.ceskarafinerska.cz

Hydrokrakování

Obecně flexibilní a variabilní proces

Hlavní prostředek sekundárního zpracování ropy na

změnu poměru benzín vs nafta

Střední destiláty zpravidla v ULS kvalitě, kvalitní

letecký petrolej ( při vyšších konverzích)

Benzínové hydrokraky se mění na destilátové

zrušením recyklu a nasazením méně aktivního

katalyzátoru. Nutno prověřit odsíření, redestilaci,

zdroj tepla

Volba tvaru a velikosti zrn katalyzátorů

Zvětšení objemu katalyzátoru ( místo je možno získat na

vložením distribučních pater nové konstrukce – zlepšení

distribuce)

Konstrukce nových hydrokraků –provoz při nižším tlaku,

nižší nároky na materiálové provedení

Ebulating bed procesy

Možnosti ve zvýšení výroby motorové nafty v rafinériích


www.ceskarafinerska.cz

Termálně krakové procesy – visbreaking

termální krak, koksování

Termálně krakové procesy jsou zaměřené spíše na

výrobu středních destilátů

Původní termální kraky se dnes nestaví

Případné vakuové destiláty z procesu je nutno

hydrokrakovat

U visbreakingu a termálního kraku je problém s periodou

provozu a s uplatněním zbytku z krakování

Perspektivním procesem je koksování ( nízká citlivost

ke vstupní surovině) , ale značné pořizovací náklady

Odbyt pro koks

Možnosti ve zvýšení výroby motorové nafty v rafinériích


www.ceskarafinerska.cz

Hydrogenační rafinace

V poslední době jednotky prodělaly změny v souvislosti

se zavedením nízkosirné nafty

Zvýšení pracovního tlaku

Zvýšení objemu katalyzátoru ( další reaktor – násobek

objemu katalyzátoru)

Použití Ni-Mo katalyzátorů , pokud je tlak vyšší

Kineticky/ rovnovážně jsou podporovány štěpící reakce,

je možno dosáhnout snížení konce destilační křivky pro

mírně těžší surovinu a situaci využít pro zvýšení

prosazení, je – li to možné ( rezerva ve výkonu a v

životnosti katalyzátoru)

Použití katalyzátoru pro snížení obsahu parafínů ( v

jednotkách s tlakem nad 5 MPa -zpracování horší

suroviny z hlediska obsahu parafínů)

Nová vlna revampů může nastat se snižováním obsahu

PAU

Možnosti ve zvýšení výroby motorové nafty v rafinériích


www.ceskarafinerska.cz

Fluidní katalytické kraky

Jednotky původně dominující ve zpracování ropy jsou

na ústupu – problém nesnadného přizpůsobení pro

výrobu motorové nafty.

Omezené technologické prostředky:

Snížení ostrosti režimu ( ekonomicky nevýhodné)

Změna typu katalyzátoru ( malé zvýšení výroby LCO)

Recirkulace HCO

Technologie MILOS nebo podobné ( paralelní reiser –

spíše pro zvýšení výrovy propylenu, ale také LCO)-

nákladné přestavby

Hydrogenační rafinace suroviny, pokud existují , je

možno revampovat na mírné hydrokrakování

Oligomerace C4 frakce – syntetická cesta –

omezené použití

Pokud ekonomicky návratné, lépe je FCC jednotku

nahradit hydrokrakem

Možnosti ve zvýšení výroby motorové nafty v rafinériích


www.ceskarafinerska.cz

Závěr

V rafineriích existují omezené prostředky pro zvýšení výroby

motorové nafty v kategorii technologických instrumentů, řádově

v procentech navýšení výroby

Revampy lze využít pro zvýšení výroby motorové nafty, podle

situace lze získat až do 20 % navýšení

Strukturální změny si vyžadují značné investice, pro které nejsou

momentálně podmínky. Hydrokrakování se stává dominantním

procesem sekundárního zpracování ropy

V případě větší investice je nutno sledovat tržní prostor, zda lze

uplatnit zboží a výstavbu vhodně načasovat

Přebytek benzínu a nedostatek motorové nafty řešen prozatím

obchodně mezi Evropou, USA a zeměmi bývalého Sovětského

svazu

Možnosti ve zvýšení výroby motorové nafty v rafinériích


www.ceskarafinerska.cz

Děkuji za pozornost

Ing. Milan Vitvar

Tel : 476 164 477

E-mail : milan.vitvar@crc.cz

More magazines by this user
Similar magazines