PATRES Školící program Nízkoenergetické a pasivní domy

patres.net

PATRES Školící program Nízkoenergetické a pasivní domy

Obsah• Co je to energetika budov?• Energeticky úsporné stavění• Aplikace pro veřejné budovy• Proč pasivní domy?• Charakteristické prvky PD• Zásady a doporučení• Obnovitelné zdroje energie v budovách• Případová studie ZŠ a MŠ Slivenec• DiskusePATRES Školící program2Rad by som poukazal na spojitost medzi energetikou budov, nizkoenergetickymstavenim, „efektivnym zateplovanim“, obnovitelnými zdrojmi energii afinancovanim projektu. Su to temy ktore maju samostatne určitý vyznam prebudovy vseobecne a rovnako tak pre budovy vo verejnej zprave. ale v spolocnomvyznamovom pojati sa navzajom doplnaju a tvoria idealny pripad v ktorom bymala vznikat jak nova budova tak rekonstrukcia stavajucej budovy. ich tentopotencial je najlepsie vyuztitelny při vzajomnej sucinnosti.2


Kvalita budov a časNovábudovaNovějšíbudovaKvalita budovyČasPATRES Školící program3


Co je to energetika budov?• Široký okruh činností v různých oblastech• Hledání úspor ve spotřebě energie• Optimální řešení pro snížení energetické náročnostis ohledem na:- efektivitu užití energie- provozní náklady- vynaložené investiční prostředky- dopady na životní prostředí• Možnost využití alternativních zdrojů a moderníchtechnologiíPATRES Školící program4- je to siroky okruch cinnosti, ktore ked zoberieme naozaj zo siroka tak mozmezacat oblastou energetické náročnosti staveb…, tepelné techniky… a skoncili bysme při poradenství, dotaciach.- cielom energetiky budov by som nazval snahu najít potenciál úspor ve spotřeběenergiíVýsledkom by malo byt optimálné maximálně efektivní řešení pro sníženíenergetické náročnosti(budova, soubor budov, zařízení apod.) a to z pohledusnížení energetické náročnosti, vynaložených finančních prostředků a dopadutěchto opatření na životní prostředí- možností využití alternativních zdrojů energií4


Energeticky úsporné stavění• Co nejnižší energetická náročnost budovy- potřeba tepla na vytápění < 50 kWh/(m 2 a)• Rozumné investiční a provozní náklady• Vyváženost dispozičního a konstrukčního řešení• Minimální zátěž ŽP v celém životním cyklu budovy• Stává se součástí běžných řešení v projektech• Aplikovatelné i při energetické obnově budovPATRES Školící program6komentovat nizkoenergeticke staveni, pasivni nulove…..koncepcni reseni které v sobeCo si pod tymto pojmom představujeme? Označovanými pojmami akonízkoenergetické stavění, nízkoenergetická budova sa pomaly ale predsa stavasoučásti beznych resieni budov.Taková koncepce by měla být charakterizována mj.vyvážeností objemového akonstrukčně technologického řešení všech prostorů a konstrukcí při nejnižšíenergetické náročnosti budovyZ technickém stranky to mozme definovat ako budovy kde potřeba tepla navytápění stanovená některým ze standardizovaných výpočtů a vztažená na 1 m2podlahové plochy vytápěné části nepřekračuje 50 kWh/(m2a).snaha efektivně dosahovat na požadavky nízké energetické náročnosti a optimálníinvestiční náročnoststavění s minimální zátěží životního prostředí v celém životním cyklu budovyStrategie a technologie ověřené v nízkoenergetických a pasivních novostavbáchrodinných domů mohou být velmi účinně používány i v dalších kategoriích budov- větších bytových domech, v administrativních budovách atd., a zejména přienergetické obnově budov6


Energeticky úsporné stavění• Kompaktní tvar a orientace• Nadstandardní tepelné izolace• Regulace vytápění využívající tepelné zisky• Mechanické větrání s rekuperací tepla• Využití obnovitelných zdrojů energie• Komplexní přístup• Naladění na potřeby uživatele• Optimalizace investičních a provozních nákladůPATRES Školící program7Znaky:- tvarové řešení budovy (kompaktnost tvaru, členitost povrchů), které se nejsnázevyjadřuje geometrickou charakteristiku, tj. poměrem mezi ochlazovanou plochouobálky budovy a vytápěným objemem (nižší hodnoty jsou obvykle příznivější);- Prosklené plochy orientovány na jih, velikost prosklených ploch na jednotlivýchfasádách;orientace ke světovým stranám s ohledem na dopad přímého slunečníhozáření během roku, současné i v budoucnu předpokládané zastínění budovy okolnízástavbou, terénem a zelení, převládající směr větru- vyloučení, popř. omezení koncepčních příčin tepelných mostů v konstrukcích avýrazných tepelných vazeb mezi konstrukcemi;- vnitřní uspořádání s ohledem na soulad vytápěcích režimů, tepelných zón aorientaci prostorů ke světovým stranám; velikost vytápěných a nepřímovytápěných podlahových ploch (objemů) a jejich přiměřenost danému účelu;očekávané vnitřní tepelné zisky podle charakteru provozu- Ztráty větráním jsou u objektů s větší obsazeností značné vzhledem k většípotřebě výměny vzduchu, a proto by větrací systémy umožňující zpětný zisk teplaneměly v koncepci návrhu na snížení energetické náročnosti budovy chybět- další místní souvislosti7


Aplikace pro veřejné budovy• Náklady na rekonstrukci veřejné budovy jsou výraznouzátěží• Provozní náklady - rozpočtové financování - dlouhodobé• Na stavbu/rekonstrukci lze získat dotaci - na provoz stěží• Příklad jako forma výchovy• Za stejné peníze kvalitnější stavba (rekonstrukce)Energeticky úsporné řešení nemusí být dražší!PATRES Školící program8Prečo nizkoenergeticke staveni ve verejne zprave?Velký počet nových a rekonstruovaných budov je hrazen z prostředků obcí, krajů astátních organizací. I když náklady na výstavbu nebo rekonstrukci veřejné budovyjsou obvykle výraznou zátěží pro obecní rozpočet, jde o náklady jednorázové.Mnohdy lze navíc na investici získat dotaci.Náklady na provoz budovy ale budou zatěžovat obecní rozpočet několik desíteklet. Dotaci na jejich provoz lze získat jen zcela výjimečně. Je tedy nutné zajímat sevčas o budoucí náklady.Veřejná správa by se jistě neměla chovat jako nezodpovědný developer, který chcepostavit budovu co nejlevněji a pak ji rychle prodat . Kolik pak bude stát jejíprovoz? To už ho nemusí zajímat – to zaplatí někdo jiný. Bohužel, až příliš častose lze setkat se situací, kdy se špatně navržená nebo postavená budova stává koulína noze, která odsává z obecního rozpočtu peníze a brzdí možnost dalšího rozvoje.8


2.3.Směrnice o energetické náročnosti budov- EPBD II2010Vstupuje v platnostZávazné!2012 Nutná transpozice do české legislativy - prakticky 20112015Úpravy PENB2018Novostavby veřejné správy jako nulové2020Veškeré novostavby jako nulovéPATRES Školící program9


Kvíz na úvodKolik procent energie může uspořit pasivní např.bytový dům oproti nově postavenému běžnémubytovému domu?odpovědi napište na lístečekPATRES Školící program11


• Největší energetická zátěžProč pasivní domy?– Při provozu budov se spotřebovává, minimálně 38% veškeréspotřeby energiezdroj graf: Centrum pasivního domuPATRES Školící program12


Náklady na výstavbu a provoz budovPATRES Školící program14


Řešení: Pasivní domyPotřeba energie na vytápění:- stávající budovazdroj graf: Centrum pasivního domucca 180 kWh/(m 2 a)- budova dle platné normy cca 100 kWh/(m 2 a)- pasivní dům < 15 kWh/(m 2 a)PATRES Školící program15horní limit spotřeby energie pro nízkoenergetický dům 50 kWh/(m2a)horní limit spotřeby energie pro pasivní dům v programu ZU 20 kWh/(m2a)Oproti stávající zástavbě potřebuje pasivní dům o 90% méně, oproti standardněpostavené nové budově je to až 80%technicky je známo, jak stavět budovy za obvyklou cenu realizace (maximálně + 15%)ale s 80-90% úsporou při provozu.15


Definice pasivního domu• Pasivní dům je budova, v níž lze dosáhnout příjemnéteploty v zimě i v létě bez zvláštního vytápěcího neboklimatizačního systému.• Obecně proto platí, ze maximální tepelná zátěž je nižšínež tepelný výkon, který lze dodat pomoci čerstvéhovzduchu přiváděného pouze z hygienických důvodu.• Dle prof. Wolfganga Feista, autora konceptu pasivního domuZdroj: ASBPATRES Školící program16Pasivní dům „žije“ z tepelných zisků – vlastnosti domu – obvodových konstrukcí se musípřiblížit tomu aby ztráty byly menší nebo rovny ziskům16


Standard pasivního domu• Standard budovy, která je energeticky efektivní, komfortní,ekonomická a ekologická. Pasivní dům není název značky, alestavební koncepce, která je otevřena každému – a která se osvědčilav praxi.• Pasivní dům je celosvětové nejvyššístandard energeticky úsporné výstavby:úspory energie při vytápění činí více než80% v porovnání s běžnými standardy pronovostavby. Náklady na vytápění jsou velminízké – vysoké ceny energie obyvatelůmpasivních domů nevadí.• Pasivní domy dosahuji enormních úspor energie použitím maximálněenergeticky účinných konstrukčních dílů a větrací techniky. Nakomfortu se nešetří, komfort je dokonce výrazně zvýšen.PATRES Školící program17Horská chata Schiestlhaus, Hochschwabu ,Zdroj: WikipediaShrnutí:Pasívní dům je mezinárodně uznávaný termín pro budovy s velmi nízkou spotřebou tepla.Častým omylem je, že si lidé představují že pasivní dům musí být nějak složitý – není topravda – v principu jak již bylo řečeno stačí nepustit teplo ven a efektivně využít pasivnétepelné zisky (viz jak bylo řečeno v minulé přednášce).Tento stavební standard je ověřený a moderní – a stále častěji se sním budeme setkávatprotože EU přijala směrnici o snížení energetické náročnosti – viz část o EPBD II. A PDje jedinou možností jak VELMI EFEKTIVNĚ ušetřit energii v budovách.Pasivní dům je celosvětové nejvyšší standard energeticky úsporné výstavby –spotřebuje až 10x méně energie než běžný dům a zároveň zajišťují vysoký komfortvnitřního prostředí - tepelnou pohodu, správné větrání. Život v pasivním domě jehygienicky nezávadný.Nízká spotřeba energie – energetická nezávislost (v podstatě by si měl vystačit svnitřními zisky) – vhodné pro ostrovní systémy – př. V pasivním standardu bylavybudována Horská chata Schiestlhaus postavená v roce 2005 v rakouském vHochschwabu ve výšce 2156 metrů nad mořem.Nízká spotřeba energie = Nízké náklady na vytápění – prakticky nezávislost na cenáchenergie17


• Co je potřeba splnit pro dosažení pasivníhodomu?PATRES Školící program18


Tvar budovy• Tvarová kompaktnost – jeden z nejdůležitějšíchparametrůzdroj foto: Centrum pasivního domuPATRES Školící program19Navrhovat budovy tak aby měly co možná nejmenší povrch ochlazovaných konstrukcívůči objemu.19


• Nejvhodnějším tvarem je:Tvar budovy• Kvádr, krychle resp. jednoduchý tvar bez složitých členitostíRD Nový Malín, Tomáš Dvořákarchitekti, s.r.o., Brno, zdroj: TZB-infoPassivhaus, Darmstad zdroj:Passivhaus InstitutPATRES Školící program2020


Tepelná ochranaběžnýpasivnízdroj foto: Centrum pasivního domuzdroj foto: Centrum pasivního domuPATRES Školící program21


Tepelná ochranaJaké by měly být konstrukce pasivního domu?libovolnéTepelná izolace:stěna – 30 cmstřecha – 40 cmmateriál rovněžlibovolnýKvalitní okna– malý únik tepla– dostatečný prostupsvětlazdroj foto: Centrumpasivního domuPATRES Školící program22Konstrukci si pro pasivní dům můžete zvolit libovolně. Vhodné jsou stejně jak masivnístavby, tak i dřevostavby. Pro volbu jsou zpravidla rozhodující předchozí znalostizodpovědných projektantů, kteří jsou velmi důležití pro realizaci ve vysoké kvalitě, apřání investorů. V některých případech jsou rozhodující i další parametry: jsou-li nákladyna pozemek extrémně vysoké, např. v městském centru, dává se přednost subtilnějšímkonstrukcím jako lehká dřevostavba a použije se minimálně v konstrukci vnější stěny. Vestavbách se zvláště vysokou tepelnou zátěží se preferují masivní materiály, aby sezabránilo příliš rychlému přehřátí místností během dne.22


Vyřešeni detailů bez tepelných mostůzdroj foto: Centrumpasivního domuPATRES Školící program23


Neprůvzdušnost n50 < 0,6 h-1zdroj obr: Centrumpasivního domuPATRES Školící program24Vzduchotesnost je základním předpokladem pro funkčnost pasivního domu, proto nesmíbýt u tlakové zkoušky n50 překročen 0,6-násobek výměny vzduchu:n50 je hodnota nepruvzdusnosti při tlakovém rozdílu 50 Pascalů, měřená metodoutlakového spádu podle ČSN EN 13829 metoda B -tzv. Blower-door testV případě nesplnění potřebné míry vzduchotesnost!:-je celková efektivita zpětného zisku tepla (rekuperace) nadmíru sníženahrozí nebezpečí poškození stavby v místě větších netěsnostív ochlazovaných místech může dojít ke kondenzaci, následnému růstu plísně a narušeníkvality vnitřního prostředíVzduchotěsnost budovyVzduchotěsnost izolovaných konstrukcí je důležitá z několika hledisek: nejen že redukujeinfiltraci studeného vzduchu, která vede k průvanu a zvyšuje potřebu tepla na vytápění.Především však chrání konstrukci před exfiltrací teplého, vlhkého vzduchu, která můževést k provlhčení a k poškození stavby.U pasivních domů je proto stejně jako u každého jiného domu nezbytné dům velmi dobřenaprojektovat, velmi dobře provést stavbu a zkontrolovat dohotovenou obálku budovy,24


Větrání• Řízené větrání se zpětným ziskem tepla: účinnost min. 75%Charakteristika:• Centrálně řízené ventilátory,• Vedení přiváděného aodváděného vzduchu voddělených kanálech• Rekuperace• Filtrování čerstvého vzduchu• Otvory pro procházejícívzduchzdroj foto: CPDPATRES Školící program25Všechny místnosti uvnitř tepelné obálky budovy jsou větrány (v topném období) pomocívětracího zařízení s rekuperací. Ventilátor s úspornou spotřebou odsává spotřebovanývzduch nasycený vlhkostí v kuchyni, koupelně a WC a vyfukuje jej ven. Druhý ventilátorvhání čerstvý vnější vzduch do obytných místností (obývací a dětský pokoj, ložnice). Obaproudy vzduchu se pak přivádějí paralelně do výměníku tepla, kde teplo odpadníhovzduchu „pasivně" předehřát studený vnější vzduch. Účinnost rekuperace tepla vevýměníku musí být min. 75%, aby byla zaručena jak efektivita systému tak i tepelnápohoda v místnosti. Potřeba energie pro celkové větrání nesmí překročit 0,45 Wh/m3.Výhody:vysoký komfort (bez průvanu, vysoká zvuková izolace),velmi nízké tepelné ztráty způsobené větráním,vysoká kvalita vnitřního prostředívysoká účinnost větrání díky řízenému proudění,možnost jednoduchého vytápění přiváděného vzduchu.Nevýhody:relativně vysoké náklady na pořízení a instalaci,příp. poněkud vyšší provozní náklady (u účinného zařízení ale stále ekonomické).25


Mechanické větrání s rekuperací• 80% úspora energie• poskytuje tepelný komfort• kvalita vnitřního vzduchu– nízká koncentrace CO2(méně než 1500ppm)• filtrace vzduchu• eliminace hluku z vnějšíhoprostředízdroj:IUSESzdroj: MŽPPATRES Školící program26Výhody:•80% procentní úspora Energie oproti běžnému větrání•vysoký komfort – teplý vzduch bez průvanu•neustále čerstvý vzduch s nízkou koncentrací CO2•filtrace vzduchu – bez znečištění prachem nebo pyly•kontinuální odvod vlhkosti•bezobslužný provozPoužitim nuceneho větrani lze z velke časti eliminovat hluk pronikajici domistnosti při větrani okny. To ma vyznam zejmena v připadech, kdy se objektnachazi v blizkosti rušnekomunikace nebo ve městě. Na druhe straně samotna jednotka svym provozemzvyšuje hlučnost v mistnosti. Proto je důležite, aby v připadě větracich jednotekumistěnych přimo v mistnosti bylo použito kvalitniho odhlučněni.


Koncentrace CO 2 při nárazovém větrání oknyKoncentrace CO 2[ppm]PátekVětráníSobotaSpánek - dítěNepřítomnostNepřítomnostzdroj: Z.ZikánPATRES Školící program27


Zásady a doporučení• snaha dodavatele - minimalizovat investiční náklady -použití nejlevnějších dostupných řešení• spolupráce investor - architekt - energetický expert -projektant (TZB) - konečný uživatel budovy• energetické koncepce ve všech fázích – projekce,výstavba, provozování budov- zohledňuje budoucí spotřebu energie vobjektu a z toho plynoucí náklady na provozPATRES Školící program28Zpracování energetické koncepce poskytuje široký prostor pro optimalizacivýsledného návrhu řešení. Při jeho zpracování by měly být konfrontoványpředstavy investora s doporučeními energetického experta. Ten má spolu sprojektanty možnost na základě svých odborných znalostí původní, často laicképředstavy investora přetvářet v reálný návrh technicky a energeticky komplexněvyváženého řešení regenerace. Návrh by měl respektovat fakt, že objekt je jedenfunkční celek, v němž nelze oddělit konstrukční část od části technologické avyvarovat sarozporu zájmů developera a konečného uživatele budovy.V ideálním případě vzniká budova v procesu integrovaného návrhu, kdy je možnooptimalizovat návrh odvážnějším způsobemzohledňuje budoucí spotřeba energií v objektu a z toho plynoucí náklady naprovoz - Ztráty tepla konstrukcemi, Teplo pro větrání, Teplo pro ohřev vody,Elektřina pro spotřebiče, Elektřina pro chlazeníDodavatel, resp. projektový manažer stavby se snaží minimalizovat veškeréinvestiční náklady, za což je odměněn buď ziskem v případě firmy nebo osobnímohodnocením v případě jednotlivce. Pozdější energetická náročnost ustupuje vefázi výstavby zcela do pozadí a používají se nejlevnější dostupná řešení.způsob provozování budov. Provoz rozsáhlých budov je poměrně složitý a je přiněm třeba zkoordinovat ovládání různých systémů28


PATRES Školící program29


Obnovitelné zdroje energie v budovách• Solární systémy pro ohřev vody- elegantní snížení spotřeby energie pro ohřev vody• Solární systémy pro výrobu elektřiny- snížení nákladů na energii• Biomasa• Tepelná čerpadlaPATRES Školící program30Spotřebu energie pro ohřev vody lze poměrně elegantně snížit použitím solárního systému.Současná zařízení jsou schopna pracovat celoročně. V zimě je nicméně přínos systému vždyckymalý, protože slunečního záření je k dispozici mnohem méně než v létě. Zhruba od dubna do říjnavšak může být správně navržený solární systém jediným zdrojem tepla pro ohřev vody. Je zřejmé,že největší přínos bude v zařízeních, kde je velká spotřeba teplé vody, jako jsou ubytovacízařízení, sportovní areály, kuchyně. Naopak u školských budov,kde je spotřeba poměrně malá akde navíc v létě není prakticky žádný odběr, budenávratnost delší.Využití zeleného bonusuSpalování biomasy představuje jednu z příhodných možností využití obnovitelných zdrojů vbudově. Avšak vzhledem, ke způsobu výroby tepla a k lokalitě není zřízení kotelny na biomasuvždy možné a ekonomicky efektivní.Aj kde tepelne cerpadlo nie je idealnym zastupcom OZE, jeho prinos by som zaradil do tohotookruhu rovnako tak aj z dovodu vyuzitia geotermalu. a tiez z dovodu moznosti cerpania dotacii natoto opatrenie.Tepelná čerpadla umožňují odnímat teplo okolnímu prostředí, převádět ho na vyšší teplotníhladinu a předávat cíleně pro potřeby vytápění nebo ohřev teplé vody.Otopné soustavy využívající tepelné čerpadlo pracují s nižšími teplotami otopné vody a s většíotopnou plochou, proto je vhodné navrhovat tepelná čerpadla u stávajících (zateplených) objektůa obecně u objektů s takovou spotřebou energie, aby instalovaný výkon zdroje byl efektivněvyužitý a tím i náklady na uspořenou jednotku energie byly co nejnižší. Vzhledem k výšeuvedenému, dimenzování otopného systému na teplotní spád 90/70 oC a výši měrných nákladů nazemní plyn (teplo) není investice do instalace tepelného čerpadla pro vytápění a ohřev vody vposuzovaném objektu považována za efektivní.30


Náklady na energii podle druhu nositeleJednotkové ceny tepla obsaženého v palivu1 200Jednotková cena [Kč.GJ -1 ]1 0008006004002000Zemní plynUhlí černé energetickéUhlí tříděné hnědéKoks otopovýDřevěné briketyPalivové dřevoElektřinaPATRES Školící program31


Solární termické kolektoryZaskleníRegulátorsystémuNádrž TVRegulátorkotleIzolaceAbsorpčníplochaOtopná soustava Trubky snemrznoucí směsíSběrnétrubkyKotelPATRES Školící program32


Solární termické kolektoryPATRES Školící program33


Optimalizace solárního systému1 800,01 600,0měsíční energetická bilance pro průměrný rokpotřeba kWh pro vytápění Qcelk = 4,0 kWpotřeba kWh pro 230 litrů TUVzisk 3 kolektorového systémuodklon od jižní orientace 0°sklon kolektorů 45°1 400,01 200,0energie [kWh]1 000,0800,0600,0400,0200,00,0leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinecměsícPATRES Školící program35


Zdroje tepla na biomasuZdroj tepla na pelety sesamočinnou dodávkoupalivaZásobníkKotelZdroj tepla na kusovédřevo s ruční dodávkoupalivaDopravníkPřívodníhadicepeletHořákÚčinné zdroje tepla - v porovnání s průměrnou účinností kotle na uhlí o cca 20 ÷ 25 % účinnější.PATRES Školící program36Zdroj: ATMOS


Zdroje tepla na biomasuAkumulační nádrž - umožňujeefektivnější provoz zdroje teplaPelety a brikety, ekologicky šetrné palivoPATRES Školící program37


Tepelná čerpadla- princip, požadavkyZdroj: Geooportálwww.i-ekis.czPATRES Školící program38


Tepelná čerpadla• Instalace TČ je vhodná zejména u zateplených objektů(tepelný výkon, investiční náklady).• Důležitá je vhodnost dimenzování otopné soustavy(teplotní spád otopného média např. 55/45 °C a mén ě).• Výkon TČ s ohledem na investiční a provozní náklady(bivalentní zdroj).• Výhodnější sazba v dodávce elektrické energie.• TČ vzduch - voda generují do okolí hluk - zohlednění přijejich umístění, případné odhlučnění.PATRES Školící program39


Případová studie• Příklad - ZŠ Slivenec• Vlastní projekty ZŠ a MŠ• Diskuse k problémůmPATRES Školící program40


Případová studiePATRES Školící program41


Běžná rekonstrukce ZŠZateplení stěn tepelnou izolacítl. 120 mmZateplení střechy tepelnouizolací tl. 200 mmVýměna části okenSpotřeba energieNáklady5 0002 500GJ4 5004 0003 5003 0002 5002 000ca. 35%OstatníTVVytápěníZtráty ve zdrojiTis. Kč2 0001 5001 000ca. 35%OstatníTVVytápěníZtráty ve zdroji1 5001 0005005000Před realizacípo realizaci0Před realizacípo realizaciPATRES Školící program42


Běžná rekonstrukce ZŠPředPoSpotřeba energie na vytápění (kWh/m2) 115 76Náklady na úsporná opatření (tis. Kč) 14 218Úspora energie (GJ) 1 179Klasifikační ukazatel prostupu teplaobálkou budovyEC1Prostá návratnost bez dotace 34,8 letReálná návratnost > 50 letPATRES Školící program43


Nízkoenergetická rekonstrukce ZŠRekonstrukceVarianta 1 Varianta 2Spotřeba energie na vytápění 30,6 GJ/rok 135,7 GJ/rokNáklady na úsporná opatření 4484,09 tis. Kč 2263,98 tis. KčÚspora energie 89 % 52 %Klasifikační ukazatel prostupu tepla obálkoubudovyNadstandardní zateplení (240 mm)Kvalitní okna s trojsklemDostavbaB úsporná budovaC1 vyhovujícíbudovaŘešení tepelných mostů a průvzdušnostiVětrání s rekuperacíPATRES Školící program44


Děkujeme Vám za pozornost!ENVIROS, s.r.o.Na Rovnosti 1130 00 Prague 3tel.: +420 284 007 479fax: +420 284 861 245e-mail: lucie.kochová@enviros.czpetr.sopoliga@enviros.czWebové stránky projektu:http://www.patres.netVýhradní odpovědnost za obsah této prezentací nesou jeho autoři. Jeho znění nemusí odrážetstanovisko Evropské unie. Evropská komise nenese zodpovědnost za rozhodnutí učiněná nazákladě obsažených informací.PATRES Školící program45

More magazines by this user
Similar magazines